[llvm-commits] CVS: llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp

Evan Cheng evan.cheng at apple.com
Wed Feb 15 14:12:47 PST 2006Changes in directory llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG:

SelectionDAGISel.cpp updated: 1.161 -> 1.162
---
Log message:

Remove an unused function parameter.


---
Diffs of the changes: (+2 -2)

 SelectionDAGISel.cpp |  4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)


Index: llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp
diff -u llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp:1.161 llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp:1.162
--- llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp:1.161	Wed Feb 15 15:59:04 2006
+++ llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp	Wed Feb 15 16:12:35 2006
@@ -1505,7 +1505,7 @@
 /// getMemsetValue - Vectorized representation of the memset value
 /// operand.
 static SDOperand getMemsetValue(SDOperand Value, MVT::ValueType VT,
-                SelectionDAG &DAG, TargetLowering &TLI) {
+                SelectionDAG &DAG) {
  MVT::ValueType CurVT = VT;
  if (ConstantSDNode *C = dyn_cast<ConstantSDNode>(Value)) {
   uint64_t Val  = C->getValue() & 255;
@@ -1634,7 +1634,7 @@
     for (unsigned i = 0; i < NumMemOps; i++) {
      MVT::ValueType VT = MemOps[i];
      unsigned VTSize = getSizeInBits(VT) / 8;
-     SDOperand Value = getMemsetValue(Op2, VT, DAG, TLI);
+     SDOperand Value = getMemsetValue(Op2, VT, DAG);
      SDOperand Store = DAG.getNode(ISD::STORE, MVT::Other, getRoot(),
                     Value,
                     getMemBasePlusOffset(Op1, Offset, DAG, TLI),


More information about the llvm-commits mailing list