[llvm-commits] CVS: llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp

Chris Lattner lattner at cs.uiuc.edu
Tue Oct 25 13:35:25 PDT 2005Changes in directory llvm/utils/TableGen:

DAGISelEmitter.cpp updated: 1.65 -> 1.66
---
Log message:

Emit some boilerplate for targets


---
Diffs of the changes: (+29 -0)

 DAGISelEmitter.cpp |  29 +++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 29 insertions(+)


Index: llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp
diff -u llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp:1.65 llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp:1.66
--- llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp:1.65	Thu Oct 20 20:19:59 2005
+++ llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp	Tue Oct 25 15:35:14 2005
@@ -1859,6 +1859,35 @@
   << "  SDOperand Tmp0 = Select(N.getOperand(0));\n"
   << "  if (!N.Val->hasOneUse()) CodeGenMap[N] = Tmp0;\n"
   << "  return Tmp0;\n"
+   << " }\n"
+   << " case ISD::TokenFactor:\n"
+   << "  if (N.getNumOperands() == 2) {\n"
+   << "   SDOperand Op0 = Select(N.getOperand(0));\n"
+   << "   SDOperand Op1 = Select(N.getOperand(1));\n"
+   << "   return CodeGenMap[N] =\n"
+   << "     CurDAG->getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Op0, Op1);\n"
+   << "  } else {\n"
+   << "   std::vector<SDOperand> Ops;\n"
+   << "   for (unsigned i = 0, e = N.getNumOperands(); i != e; ++i)\n"
+   << "    Ops.push_back(Select(N.getOperand(i)));\n"
+   << "    return CodeGenMap[N] = \n"
+   << "        CurDAG->getNode(ISD::TokenFactor, MVT::Other, Ops);\n"
+   << "  }\n"
+   << " case ISD::CopyFromReg: {\n"
+   << "  SDOperand Chain = Select(N.getOperand(0));\n"
+   << "  if (Chain == N.getOperand(0)) return N; // No change\n"
+   << "  SDOperand New = CurDAG->getCopyFromReg(Chain,\n"
+   << "          cast<RegisterSDNode>(N.getOperand(1))->getReg(),\n"
+   << "                     N.Val->getValueType(0));\n"
+   << "  return New.getValue(N.ResNo);\n"
+   << " }\n"
+   << " case ISD::CopyToReg: {\n"
+   << "  SDOperand Chain = Select(N.getOperand(0));\n"
+   << "  SDOperand Reg = N.getOperand(1);\n"
+   << "  SDOperand Val = Select(N.getOperand(2));\n"
+   << "  return CodeGenMap[N] = \n"
+   << "          CurDAG->getNode(ISD::CopyToReg, MVT::Other,\n"
+   << "                  Chain, Reg, Val);\n"
   << " }\n";
   
  // Group the patterns by their top-level opcodes.


More information about the llvm-commits mailing list