[Mlir-commits] [mlir] 2def12e - [MLIR][SPIRV] Use getAsmResultName(...) hook for AddressOfOp.

llvmlistbot at llvm.org llvmlistbot at llvm.org
Mon Jun 7 04:59:36 PDT 2021


Author: KareemErgawy
Date: 2021-06-07T13:58:26+02:00
New Revision: 2def12ebc6cc904cddb4bc608df63014ec2bfe86

URL: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/2def12ebc6cc904cddb4bc608df63014ec2bfe86
DIFF: https://github.com/llvm/llvm-project/commit/2def12ebc6cc904cddb4bc608df63014ec2bfe86.diff

LOG: [MLIR][SPIRV] Use getAsmResultName(...) hook for AddressOfOp.

Implements better naming for results of spv.mlir.addressof ops by making it
inherit from OpAsmOpInterface and implementing the associated
getAsmResultName(...) hook.

Reviewed By: antiagainst

Differential Revision: https://reviews.llvm.org/D103594

Added: 
  

Modified: 
  mlir/include/mlir/Dialect/SPIRV/IR/SPIRVStructureOps.td
  mlir/lib/Dialect/SPIRV/IR/SPIRVOps.cpp
  mlir/test/Dialect/SPIRV/IR/asm-op-interface.mlir

Removed: 
  


################################################################################
diff --git a/mlir/include/mlir/Dialect/SPIRV/IR/SPIRVStructureOps.td b/mlir/include/mlir/Dialect/SPIRV/IR/SPIRVStructureOps.td
index c185cf099058d..95daa9887de01 100644
--- a/mlir/include/mlir/Dialect/SPIRV/IR/SPIRVStructureOps.td
+++ b/mlir/include/mlir/Dialect/SPIRV/IR/SPIRVStructureOps.td
@@ -23,7 +23,8 @@ include "mlir/Interfaces/SideEffectInterfaces.td"
 
 // -----
 
-def SPV_AddressOfOp : SPV_Op<"mlir.addressof", [InFunctionScope, NoSideEffect]> {
+def SPV_AddressOfOp : SPV_Op<"mlir.addressof",
+  [DeclareOpInterfaceMethods<OpAsmOpInterface>, InFunctionScope, NoSideEffect]> {
  let summary = "Get the address of a global variable.";
 
  let description = [{

diff --git a/mlir/lib/Dialect/SPIRV/IR/SPIRVOps.cpp b/mlir/lib/Dialect/SPIRV/IR/SPIRVOps.cpp
index 782d7dd92b75e..374fdadf4b783 100644
--- a/mlir/lib/Dialect/SPIRV/IR/SPIRVOps.cpp
+++ b/mlir/lib/Dialect/SPIRV/IR/SPIRVOps.cpp
@@ -1690,6 +1690,14 @@ void mlir::spirv::ConstantOp::getAsmResultNames(
  setNameFn(getResult(), specialName.str());
 }
 
+void mlir::spirv::AddressOfOp::getAsmResultNames(
+  llvm::function_ref<void(mlir::Value, llvm::StringRef)> setNameFn) {
+ SmallString<32> specialNameBuffer;
+ llvm::raw_svector_ostream specialName(specialNameBuffer);
+ specialName << variable() << "_addr";
+ setNameFn(getResult(), specialName.str());
+}
+
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 // spv.EntryPoint
 //===----------------------------------------------------------------------===//

diff --git a/mlir/test/Dialect/SPIRV/IR/asm-op-interface.mlir b/mlir/test/Dialect/SPIRV/IR/asm-op-interface.mlir
index a53f061ce82bd..ebcf9f1c6deca 100644
--- a/mlir/test/Dialect/SPIRV/IR/asm-op-interface.mlir
+++ b/mlir/test/Dialect/SPIRV/IR/asm-op-interface.mlir
@@ -1,4 +1,4 @@
-// RUN: mlir-opt %s | FileCheck %s
+// RUN: mlir-opt %s -split-input-file | FileCheck %s
 
 func @const() -> () {
  // CHECK: %true
@@ -26,3 +26,16 @@ func @const() -> () {
 
  return
 }
+
+// -----
+
+spv.module Logical GLSL450 {
+ spv.GlobalVariable @global_var : !spv.ptr<f32, Input>
+
+ spv.func @addressof() -> () "None" {
+  // CHECK: %global_var_addr = spv.mlir.addressof 
+  %0 = spv.mlir.addressof @global_var : !spv.ptr<f32, Input>
+  spv.Return
+ }
+}
+


    


More information about the Mlir-commits mailing list