[llvm-commits] [llvm] r109818 - in /llvm/trunk/utils/valgrind: i386-pc-linux-gnu.supp x86_64-pc-linux-gnu.supp

Benjamin Kramer benny.kra at googlemail.com
Thu Jul 29 16:15:04 PDT 2010


Author: d0k
Date: Thu Jul 29 18:15:04 2010
New Revision: 109818

URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project?rev=109818&view=rev
Log:
Supress valgrind errors from python.

Modified:
  llvm/trunk/utils/valgrind/i386-pc-linux-gnu.supp
  llvm/trunk/utils/valgrind/x86_64-pc-linux-gnu.supp

Modified: llvm/trunk/utils/valgrind/i386-pc-linux-gnu.supp
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/utils/valgrind/i386-pc-linux-gnu.supp?rev=109818&r1=109817&r2=109818&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/utils/valgrind/i386-pc-linux-gnu.supp (original)
+++ llvm/trunk/utils/valgrind/i386-pc-linux-gnu.supp Thu Jul 29 18:15:04 2010
@@ -5,3 +5,31 @@
  fun:_ZN83_GLOBAL_*PassRegistrar12RegisterPassERKN4llvm8PassInfoE
  fun:_ZN4llvm8PassInfo12registerPassEv
 }
+
+# Python false positives according to
+# http://svn.python.org/projects/python/trunk/Misc/README.valgrind
+
+{
+  ADDRESS_IN_RANGE/Invalid read of size 4
+  Memcheck:Addr4
+  obj:/usr/bin/python2.5
+}
+
+{
+  ADDRESS_IN_RANGE/Invalid read of size 4
+  Memcheck:Value4
+  obj:/usr/bin/python2.5
+}
+
+{
+  ADDRESS_IN_RANGE/Conditional jump or move depends on uninitialised value
+  Memcheck:Cond
+  obj:/usr/bin/python2.5
+}
+
+{
+  We don't care if python leaks
+  Memcheck:Leak
+  obj:/usr/bin/python2.5
+}
+

Modified: llvm/trunk/utils/valgrind/x86_64-pc-linux-gnu.supp
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/utils/valgrind/x86_64-pc-linux-gnu.supp?rev=109818&r1=109817&r2=109818&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/utils/valgrind/x86_64-pc-linux-gnu.supp (original)
+++ llvm/trunk/utils/valgrind/x86_64-pc-linux-gnu.supp Thu Jul 29 18:15:04 2010
@@ -5,3 +5,30 @@
  fun:_ZN83_GLOBAL_*PassRegistrar12RegisterPassERKN4llvm8PassInfoE
  fun:_ZN4llvm8PassInfo12registerPassEv
 }
+
+# Python false positives according to
+# http://svn.python.org/projects/python/trunk/Misc/README.valgrind
+
+{
+  ADDRESS_IN_RANGE/Invalid read of size 4
+  Memcheck:Addr4
+  obj:/usr/bin/python2.5
+}
+
+{
+  ADDRESS_IN_RANGE/Invalid read of size 4
+  Memcheck:Value8
+  obj:/usr/bin/python2.5
+}
+
+{
+  ADDRESS_IN_RANGE/Conditional jump or move depends on uninitialised value
+  Memcheck:Cond
+  obj:/usr/bin/python2.5
+}
+
+{
+  We don't care if python leaks
+  Memcheck:Leak
+  obj:/usr/bin/python2.5
+}

More information about the llvm-commits mailing list