[llvm-commits] [llvm] r92277 - /llvm/trunk/lib/AsmParser/LLParser.cpp

Benjamin Kramer benny.kra at googlemail.com
Tue Dec 29 14:17:06 PST 2009


Author: d0k
Date: Tue Dec 29 16:17:06 2009
New Revision: 92277

URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project?rev=92277&view=rev
Log:
remove a really wrong parenthesis.

Modified:
    llvm/trunk/lib/AsmParser/LLParser.cpp

Modified: llvm/trunk/lib/AsmParser/LLParser.cpp
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/lib/AsmParser/LLParser.cpp?rev=92277&r1=92276&r2=92277&view=diff

==============================================================================
--- llvm/trunk/lib/AsmParser/LLParser.cpp (original)
+++ llvm/trunk/lib/AsmParser/LLParser.cpp Tue Dec 29 16:17:06 2009
@@ -496,7 +496,7 @@
 
   // FIXME: This is not unique enough!
   std::string FwdRefName = "llvm.mdnode.fwdref." + utostr(MID);
-  Value *V = MDString::get(Context, FwdRefName));
+  Value *V = MDString::get(Context, FwdRefName);
   MDNode *FwdNode = MDNode::get(Context, &V, 1);
   ForwardRefMDNodes[MID] = std::make_pair(FwdNode, Lex.getLoc());
   Result = FwdNode;

More information about the llvm-commits mailing list