[llvm-commits] CVS: llvm/lib/AsmParser/Lexer.cpp.cvs Lexer.l.cvs

Reid Spencer reid at x10sys.com
Fri Mar 9 13:19:26 PST 2007Changes in directory llvm/lib/AsmParser:

Lexer.cpp.cvs updated: 1.32 -> 1.33
Lexer.l.cvs updated: 1.26 -> 1.27
---
Log message:

Regenerate.


---
Diffs of the changes: (+3 -3)

 Lexer.cpp.cvs |  4 ++--
 Lexer.l.cvs  |  2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)


Index: llvm/lib/AsmParser/Lexer.cpp.cvs
diff -u llvm/lib/AsmParser/Lexer.cpp.cvs:1.32 llvm/lib/AsmParser/Lexer.cpp.cvs:1.33
--- llvm/lib/AsmParser/Lexer.cpp.cvs:1.32	Tue Feb 27 20:24:54 2007
+++ llvm/lib/AsmParser/Lexer.cpp.cvs	Fri Mar 9 15:19:09 2007
@@ -20,7 +20,7 @@
 /* A lexical scanner generated by flex*/
 
 /* Scanner skeleton version:
- * $Header: /var/cvs/llvm/llvm/lib/AsmParser/Lexer.cpp.cvs,v 1.32 2007/02/28 02:24:54 reid Exp $
+ * $Header: /var/cvs/llvm/llvm/lib/AsmParser/Lexer.cpp.cvs,v 1.33 2007/03/09 21:19:09 reid Exp $
 */
 
 #define FLEX_SCANNER
@@ -1940,7 +1940,7 @@
 YY_RULE_SETUP
 #line 379 "/proj/llvm/llvm-1/lib/AsmParser/Lexer.l"
 { int len = strlen(yytext); 
-         uint32_t numBits = (((len-1) * 64) / 19) + 1;
+         uint32_t numBits = (((len-1) * 64) / 19) + 2;
          APInt Tmp(numBits, yytext, len, 10);
          uint32_t minBits = Tmp.getMinSignedBits();
          if (minBits > 0 && minBits < numBits)


Index: llvm/lib/AsmParser/Lexer.l.cvs
diff -u llvm/lib/AsmParser/Lexer.l.cvs:1.26 llvm/lib/AsmParser/Lexer.l.cvs:1.27
--- llvm/lib/AsmParser/Lexer.l.cvs:1.26	Tue Feb 27 20:24:54 2007
+++ llvm/lib/AsmParser/Lexer.l.cvs	Fri Mar 9 15:19:09 2007
@@ -377,7 +377,7 @@
          }
         }
 {NInteger}   { int len = strlen(yytext); 
-         uint32_t numBits = (((len-1) * 64) / 19) + 1;
+         uint32_t numBits = (((len-1) * 64) / 19) + 2;
          APInt Tmp(numBits, yytext, len, 10);
          uint32_t minBits = Tmp.getMinSignedBits();
          if (minBits > 0 && minBits < numBits)


More information about the llvm-commits mailing list