[llvm-commits] CVS: llvm/lib/Target/TargetSelectionDAG.td

Nate Begeman natebegeman at mac.com
Thu Feb 16 16:51:18 PST 2006Changes in directory llvm/lib/Target:

TargetSelectionDAG.td updated: 1.45 -> 1.46
---
Log message:

Add a missing and useful pat frag


---
Diffs of the changes: (+9 -2)

 TargetSelectionDAG.td |  11 +++++++++--
 1 files changed, 9 insertions(+), 2 deletions(-)


Index: llvm/lib/Target/TargetSelectionDAG.td
diff -u llvm/lib/Target/TargetSelectionDAG.td:1.45 llvm/lib/Target/TargetSelectionDAG.td:1.46
--- llvm/lib/Target/TargetSelectionDAG.td:1.45	Sun Jan 29 00:26:07 2006
+++ llvm/lib/Target/TargetSelectionDAG.td	Thu Feb 16 18:51:06 2006
@@ -164,7 +164,6 @@
  SDTCisPtrTy<1>, SDTCisVT<2, OtherVT>, SDTCisVT<3, OtherVT>
 ]>;
 
-
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 // Selection DAG Node Properties.
 //
@@ -239,6 +238,14 @@
             [SDNPCommutative, SDNPAssociative]>;
 def xor    : SDNode<"ISD::XOR"    , SDTIntBinOp,
             [SDNPCommutative, SDNPAssociative]>;
+def addc    : SDNode<"ISD::ADDC"   , SDTIntBinOp,
+            [SDNPCommutative, SDNPOutFlag]>;
+def adde    : SDNode<"ISD::ADDE"   , SDTIntBinOp,
+            [SDNPCommutative, SDNPOutFlag, SDNPInFlag]>;
+def subc    : SDNode<"ISD::SUBC"   , SDTIntBinOp,
+            [SDNPOutFlag]>;
+def sube    : SDNode<"ISD::SUBE"   , SDTIntBinOp,
+            [SDNPOutFlag, SDNPInFlag]>;
             
 def sext_inreg : SDNode<"ISD::SIGN_EXTEND_INREG", SDTExtInreg>;
 def bswap   : SDNode<"ISD::BSWAP"   , SDTIntUnaryOp>;
@@ -347,7 +354,7 @@
 // Leaf fragments.
 
 def immAllOnes : PatLeaf<(imm), [{ return N->isAllOnesValue(); }]>;
-
+def immZero  : PatLeaf<(imm), [{ return N->isNullValue(); }]>;
 def vtInt   : PatLeaf<(vt), [{ return MVT::isInteger(N->getVT()); }]>;
 def vtFP    : PatLeaf<(vt), [{ return MVT::isFloatingPoint(N->getVT()); }]>;
 


More information about the llvm-commits mailing list