[llvm-commits] CVS: llvm/lib/Target/SparcV8/SparcV8ISelDAGToDAG.cpp

Chris Lattner lattner at cs.uiuc.edu
Sun Jan 15 00:44:09 PST 2006Changes in directory llvm/lib/Target/SparcV8:

SparcV8ISelDAGToDAG.cpp updated: 1.50 -> 1.51
---
Log message:

Implement DYNAMIC_STACKALLOC for V8


---
Diffs of the changes: (+18 -1)

 SparcV8ISelDAGToDAG.cpp |  19 ++++++++++++++++++-
 1 files changed, 18 insertions(+), 1 deletion(-)


Index: llvm/lib/Target/SparcV8/SparcV8ISelDAGToDAG.cpp
diff -u llvm/lib/Target/SparcV8/SparcV8ISelDAGToDAG.cpp:1.50 llvm/lib/Target/SparcV8/SparcV8ISelDAGToDAG.cpp:1.51
--- llvm/lib/Target/SparcV8/SparcV8ISelDAGToDAG.cpp:1.50	Fri Jan 13 21:14:10 2006
+++ llvm/lib/Target/SparcV8/SparcV8ISelDAGToDAG.cpp	Sun Jan 15 02:43:57 2006
@@ -136,6 +136,8 @@
  setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f32, Custom);
  setOperationAction(ISD::SELECT_CC, MVT::f64, Custom);
  
+ setOperationAction(ISD::DYNAMIC_STACKALLOC, MVT::i32, Custom);
+ 
  // V8 has no intrinsics for these particular operations.
  setOperationAction(ISD::MEMMOVE, MVT::Other, Expand);
  setOperationAction(ISD::MEMSET, MVT::Other, Expand);
@@ -699,7 +701,22 @@
   return DAG.getNode(Opc, TrueVal.getValueType(), TrueVal, FalseVal, 
            DAG.getConstant(CC, MVT::i32), CompareFlag);
  }
- } 
+ case ISD::DYNAMIC_STACKALLOC: {
+  SDOperand Chain = Op.getOperand(0);
+  SDOperand Size = Op.getOperand(1);
+
+  SDOperand SP = DAG.getCopyFromReg(Chain, V8::O6, MVT::i32);
+  Chain = SP.getValue(1);
+  SDOperand Res = DAG.getNode(ISD::SUB, MVT::i32, SP, Size);
+  Chain = DAG.getCopyToReg(Chain, V8::O6, Res);
+
+  std::vector<MVT::ValueType> VTs(Op.Val->value_begin(), Op.Val->value_end());
+  std::vector<SDOperand> Ops;
+  Ops.push_back(Res);
+  Ops.push_back(Chain);
+  return DAG.getNode(ISD::MERGE_VALUES, VTs, Ops);
+ }
+ }
 }
 
 MachineBasicBlock *


More information about the llvm-commits mailing list