[llvm-commits] CVS: llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.cpp

Chris Lattner lattner at cs.uiuc.edu
Wed Dec 21 09:53:36 PST 2005Changes in directory llvm/lib/AsmParser:

llvmAsmParser.cpp updated: 1.25 -> 1.26
---
Log message:

regenerate


---
Diffs of the changes: (+632 -620)

 llvmAsmParser.cpp | 1235 +++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 632 insertions(+), 603 deletions(-)


Index: llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.cpp
diff -u llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.cpp:1.25 llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.cpp:1.26
--- llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.cpp:1.25	Sat Nov 12 12:22:38 2005
+++ llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.cpp	Wed Dec 21 11:53:23 2005
@@ -1,5 +1,5 @@
 
-/* A Bison parser, made from /Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y
+/* A Bison parser, made from /Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y
   by GNU Bison version 1.28 */
 
 #define YYBISON 1 /* Identify Bison output. */
@@ -105,7 +105,7 @@
 #define	VAARG_old	348
 #define	VANEXT_old	349
 
-#line 14 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 14 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 
 #include "ParserInternals.h"
 #include "llvm/CallingConv.h"
@@ -398,6 +398,9 @@
  case ValID::ConstUndefVal:   // Is it an undef value?
   return UndefValue::get(Ty);
 
+ case ValID::ConstZeroVal:   // Is it a zero value?
+  return Constant::getNullValue(Ty);
+  
  case ValID::ConstantVal:    // Fully resolved constant?
   if (D.ConstantValue->getType() != Ty)
    ThrowException("Constant expression type different from required type!");
@@ -961,7 +964,7 @@
 }
 
 
-#line 870 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 873 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 typedef union {
  llvm::Module              *ModuleVal;
  llvm::Function             *FunctionVal;
@@ -1011,7 +1014,7 @@
 
 
 
-#define	YYFINAL		443
+#define	YYFINAL		444
 #define	YYFLAG		-32768
 #define	YYNTBASE	110
 
@@ -1073,13 +1076,13 @@
  365,  367,  369,  373,  377,  381,  385,  389,  391,  392,
  394,  396,  398,  399,  402,  406,  408,  410,  414,  416,
  417,  426,  428,  430,  434,  436,  438,  441,  442,  446,
-  448,  450,  452,  454,  456,  458,  460,  464,  466,  468,
-  470,  472,  474,  477,  480,  483,  487,  490,  491,  493,
-  496,  499,  503,  513,  523,  532,  546,  548,  550,  557,
-  563,  566,  573,  581,  583,  587,  589,  590,  593,  595,
-  601,  607,  613,  616,  621,  626,  633,  638,  643,  648,
-  651,  659,  661,  664,  665,  667,  668,  672,  679,  683,
-  690,  693,  698,  705
+  448,  450,  452,  454,  456,  458,  460,  462,  466,  468,
+  470,  472,  474,  476,  479,  482,  485,  489,  492,  493,
+  495,  498,  501,  505,  515,  525,  534,  548,  550,  552,
+  559,  565,  568,  575,  583,  585,  589,  591,  592,  595,
+  597,  603,  609,  615,  618,  623,  628,  635,  640,  645,
+  650,  653,  661,  663,  666,  667,  669,  670,  674,  681,
+  685,  692,  695,  700,  707
 };
 
 static const short yyrhs[] = {   5,
@@ -1128,61 +1131,62 @@
  153,  100,  126,  123,   0,  29,   0,  106,   0,  121,
  154,  155,   0,  30,   0,  107,   0,  165,  157,   0,
   0,  31,  160,  154,   0,   3,   0,   4,   0,   7,
-   0,  27,   0,  28,   0,  38,   0,  39,   0,  104,
-  138,  105,   0,  137,   0,  110,   0,  149,   0,  162,
-   0,  161,   0,  131,  163,   0,  165,  166,   0,  156,
-  166,   0,  167,  120,  168,   0,  167,  170,   0,   0,
-  23,   0,  62,  164,   0,  62,   8,   0,  63,  21,
-  163,   0,  63,   9,  163,  97,  21,  163,  97,  21,
-  163,   0,  64,  118,  163,  97,  21,  163,  101,  169,
-  103,   0,  64,  118,  163,  97,  21,  163,  101,  103,
-   0,  65,  122,  129,  163,  99,  173,  100,  36,  21,
-  163,  66,  21,  163,   0,  66,   0,  67,   0,  169,
-  118,  161,  97,  21,  163,   0,  118,  161,  97,  21,
-  163,   0,  120,  175,   0,  131,  101,  163,  97,  163,
-  103,   0,  171,  97,  101,  163,  97,  163,  103,   0,
-  164,   0,  172,  97,  164,   0,  172,   0,   0,  57,
-  56,   0,  56,   0,  112,  131,  163,  97,  163,   0,
-  113,  131,  163,  97,  163,   0,  114,  131,  163,  97,
-  163,   0,  46,  164,   0,  115,  164,  97,  164,   0,
-  89,  164,  36,  131,   0,  90,  164,  97,  164,  97,
-  164,   0,  93,  164,  97,  131,   0,  94,  164,  97,
-  131,   0,  95,  164,  97,  131,   0,  88,  171,   0,
-  174,  122,  129,  163,  99,  173,  100,   0,  178,   0,
-  97,  172,   0,   0,  35,   0,   0,  82,  131,  124,
-   0,  82,  131,  97,  15,  163,  124,   0,  83,  131,
-  124,   0,  83,  131,  97,  15,  163,  124,   0,  84,
-  164,   0,  177,  85,  131,  163,   0,  177,  86,  164,
-  97,  131,  163,   0,  87,  131,  163,  176,   0
+   0,  27,   0,  28,   0,  38,   0,  39,   0,  26,
+   0,  104,  138,  105,   0,  137,   0,  110,   0,  149,
+   0,  162,   0,  161,   0,  131,  163,   0,  165,  166,
+   0,  156,  166,   0,  167,  120,  168,   0,  167,  170,
+   0,   0,  23,   0,  62,  164,   0,  62,   8,   0,
+  63,  21,  163,   0,  63,   9,  163,  97,  21,  163,
+  97,  21,  163,   0,  64,  118,  163,  97,  21,  163,
+  101,  169,  103,   0,  64,  118,  163,  97,  21,  163,
+  101,  103,   0,  65,  122,  129,  163,  99,  173,  100,
+  36,  21,  163,  66,  21,  163,   0,  66,   0,  67,
+   0,  169,  118,  161,  97,  21,  163,   0,  118,  161,
+  97,  21,  163,   0,  120,  175,   0,  131,  101,  163,
+  97,  163,  103,   0,  171,  97,  101,  163,  97,  163,
+  103,   0,  164,   0,  172,  97,  164,   0,  172,   0,
+   0,  57,  56,   0,  56,   0,  112,  131,  163,  97,
+  163,   0,  113,  131,  163,  97,  163,   0,  114,  131,
+  163,  97,  163,   0,  46,  164,   0,  115,  164,  97,
+  164,   0,  89,  164,  36,  131,   0,  90,  164,  97,
+  164,  97,  164,   0,  93,  164,  97,  131,   0,  94,
+  164,  97,  131,   0,  95,  164,  97,  131,   0,  88,
+  171,   0,  174,  122,  129,  163,  99,  173,  100,   0,
+  178,   0,  97,  172,   0,   0,  35,   0,   0,  82,
+  131,  124,   0,  82,  131,  97,  15,  163,  124,   0,
+  83,  131,  124,   0,  83,  131,  97,  15,  163,  124,
+   0,  84,  164,   0,  177,  85,  131,  163,   0,  177,
+  86,  164,  97,  131,  163,   0,  87,  131,  163,  176,
+   0
 };
 
 #endif
 
 #if YYDEBUG != 0
 static const short yyrline[] = { 0,
-  988,  989,  996,  997, 1006, 1006, 1006, 1006, 1006, 1007,
- 1007, 1007, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1010, 1010,
- 1014, 1014, 1014, 1014, 1015, 1015, 1015, 1015, 1016, 1016,
- 1017, 1017, 1020, 1023, 1027, 1027, 1028, 1029, 1030, 1033,
- 1033, 1034, 1035, 1036, 1045, 1045, 1051, 1051, 1059, 1066,
- 1066, 1072, 1072, 1074, 1078, 1089, 1089, 1090, 1090, 1092,
- 1101, 1101, 1101, 1101, 1101, 1101, 1101, 1102, 1102, 1102,
- 1102, 1102, 1102, 1103, 1106, 1109, 1115, 1122, 1134, 1138,
- 1149, 1158, 1161, 1169, 1173, 1178, 1179, 1182, 1185, 1195,
- 1220, 1233, 1261, 1286, 1306, 1318, 1327, 1331, 1390, 1396,
- 1404, 1409, 1414, 1417, 1420, 1427, 1437, 1468, 1475, 1496,
- 1503, 1508, 1518, 1521, 1528, 1528, 1538, 1545, 1549, 1552,
- 1555, 1568, 1588, 1590, 1593, 1596, 1600, 1603, 1605, 1607,
- 1612, 1613, 1615, 1618, 1626, 1631, 1633, 1637, 1641, 1649,
- 1649, 1650, 1650, 1652, 1658, 1663, 1669, 1672, 1677, 1681,
- 1685, 1771, 1771, 1773, 1781, 1781, 1783, 1787, 1787, 1796,
- 1799, 1802, 1805, 1808, 1811, 1814, 1817, 1841, 1848, 1851,
- 1856, 1856, 1862, 1866, 1869, 1877, 1886, 1890, 1900, 1911,
- 1914, 1917, 1920, 1923, 1937, 1941, 1994, 1997, 2003, 2011,
- 2021, 2028, 2033, 2040, 2044, 2050, 2050, 2052, 2055, 2061,
- 2073, 2081, 2091, 2103, 2110, 2117, 2124, 2129, 2148, 2170,
- 2184, 2241, 2247, 2249, 2253, 2256, 2262, 2266, 2270, 2274,
- 2278, 2285, 2295, 2308
+  991,  992,  999, 1000, 1009, 1009, 1009, 1009, 1009, 1010,
+ 1010, 1010, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1011, 1013, 1013,
+ 1017, 1017, 1017, 1017, 1018, 1018, 1018, 1018, 1019, 1019,
+ 1020, 1020, 1023, 1026, 1030, 1030, 1031, 1032, 1033, 1036,
+ 1036, 1037, 1038, 1039, 1048, 1048, 1054, 1054, 1062, 1069,
+ 1069, 1075, 1075, 1077, 1081, 1094, 1094, 1095, 1095, 1097,
+ 1106, 1106, 1106, 1106, 1106, 1106, 1106, 1107, 1107, 1107,
+ 1107, 1107, 1107, 1108, 1111, 1114, 1120, 1127, 1139, 1143,
+ 1154, 1163, 1166, 1174, 1178, 1183, 1184, 1187, 1190, 1200,
+ 1225, 1238, 1266, 1291, 1311, 1323, 1332, 1336, 1395, 1401,
+ 1409, 1414, 1419, 1422, 1425, 1432, 1442, 1473, 1480, 1501,
+ 1508, 1513, 1523, 1526, 1533, 1533, 1543, 1550, 1554, 1557,
+ 1560, 1573, 1593, 1595, 1598, 1601, 1605, 1608, 1610, 1612,
+ 1617, 1618, 1620, 1623, 1631, 1636, 1638, 1642, 1646, 1654,
+ 1654, 1655, 1655, 1657, 1663, 1668, 1674, 1677, 1682, 1686,
+ 1690, 1776, 1776, 1778, 1786, 1786, 1788, 1792, 1792, 1801,
+ 1804, 1807, 1810, 1813, 1816, 1819, 1822, 1825, 1849, 1856,
+ 1859, 1864, 1864, 1870, 1874, 1877, 1885, 1894, 1898, 1908,
+ 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1945, 1949, 2002, 2005, 2011,
+ 2019, 2029, 2036, 2041, 2048, 2052, 2058, 2058, 2060, 2063,
+ 2069, 2081, 2089, 2099, 2111, 2118, 2125, 2132, 2137, 2156,
+ 2178, 2192, 2249, 2255, 2257, 2261, 2264, 2270, 2274, 2278,
+ 2282, 2286, 2293, 2303, 2316
 };
 #endif
 
@@ -1233,13 +1237,13 @@
  145,  145,  146,  146,  146,  147,  148,  148,  148,  149,
  149,  150,  150,  151,  152,  152,  153,  153,  153,  153,
  154,  155,  155,  156,  157,  157,  158,  160,  159,  161,
-  161,  161,  161,  161,  161,  161,  161,  161,  162,  162,
-  163,  163,  164,  165,  165,  166,  167,  167,  167,  168,
-  168,  168,  168,  168,  168,  168,  168,  168,  169,  169,
-  170,  171,  171,  172,  172,  173,  173,  174,  174,  175,
+  161,  161,  161,  161,  161,  161,  161,  161,  161,  162,
+  162,  163,  163,  164,  165,  165,  166,  167,  167,  167,
+  168,  168,  168,  168,  168,  168,  168,  168,  168,  169,
+  169,  170,  171,  171,  172,  172,  173,  173,  174,  174,
  175,  175,  175,  175,  175,  175,  175,  175,  175,  175,
-  175,  175,  176,  176,  177,  177,  178,  178,  178,  178,
-  178,  178,  178,  178
+  175,  175,  175,  176,  176,  177,  177,  178,  178,  178,
+  178,  178,  178,  178,  178
 };
 
 static const short yyr2[] = {   0,
@@ -1259,385 +1263,385 @@
   1,   1,   3,   3,   3,   3,   3,   1,   0,   1,
   1,   1,   0,   2,   3,   1,   1,   3,   1,   0,
   8,   1,   1,   3,   1,   1,   2,   0,   3,   1,
-   1,   1,   1,   1,   1,   1,   3,   1,   1,   1,
-   1,   1,   2,   2,   2,   3,   2,   0,   1,   2,
-   2,   3,   9,   9,   8,  13,   1,   1,   6,   5,
-   2,   6,   7,   1,   3,   1,   0,   2,   1,   5,
-   5,   5,   2,   4,   4,   6,   4,   4,   4,   2,
-   7,   1,   2,   0,   1,   0,   3,   6,   3,   6,
-   2,   4,   6,   4
+   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   3,   1,   1,
+   1,   1,   1,   2,   2,   2,   3,   2,   0,   1,
+   2,   2,   3,   9,   9,   8,  13,   1,   1,   6,
+   5,   2,   6,   7,   1,   3,   1,   0,   2,   1,
+   5,   5,   5,   2,   4,   4,   6,   4,   4,   4,
+   2,   7,   1,   2,   0,   1,   0,   3,   6,   3,
+   6,   2,   4,   6,   4
 };
 
 static const short yydefact[] = {  130,
-  39,  121,  120,  158,  35,  36,  37,  38,  40,  178,
-  118,  119,  178,  140,  141,   0,   0,  39,   0,  123,
-  40,   0,  41,  42,  43,   0,   0,  179,  175,  34,
-  155,  156,  157,  174,   0,   0,   0,  128,   0,   0,
+  39,  121,  120,  158,  35,  36,  37,  38,  40,  179,
+  118,  119,  179,  140,  141,   0,   0,  39,   0,  123,
+  40,   0,  41,  42,  43,   0,   0,  180,  176,  34,
+  155,  156,  157,  175,   0,   0,   0,  128,   0,   0,
   0,   0,  33,  159,  44,   1,   2,  57,  61,  62,
   63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,
-  73,  74,   0,   0,   0,   0,  169,   0,   0,  56,
-  75,  60,  170,  76,  152,  153,  154,  216,  177,   0,
+  73,  74,   0,   0,   0,   0,  170,   0,   0,  56,
+  75,  60,  171,  76,  152,  153,  154,  217,  178,   0,
   0,   0,  139,  129,  122,  115,  116,   0,   0,  77,
-   0,   0,  59,  82,  84,   0,   0,  89,  83,  215,
-   0,  199,   0,   0,   0,   0,  40,  187,  188,   5,
+   0,   0,  59,  82,  84,   0,   0,  89,  83,  216,
+   0,  200,   0,   0,   0,   0,  40,  188,  189,   5,
   6,   7,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,
   16,  17,  18,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-  19,  20,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  176,
-  40,  191,   0,  212,  135,  132,  131,  133,  134,  138,
+  19,  20,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  177,
+  40,  192,   0,  213,  135,  132,  131,  133,  134,  138,
   0,  126,  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,
   69,  70,  71,   0,   0,   0,   0,  124,   0,   0,
-   0,  81,  150,  88,  86,   0,   0,  203,  198,  181,
-  180,   0,   0,  24,  28,  23,  27,  22,  26,  21,
-  25,  29,  30,   0,   0,  47,  47,  221,   0,   0,
-  210,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,  81,  150,  88,  86,   0,   0,  204,  199,  182,
+  181,   0,   0,  24,  28,  23,  27,  22,  26,  21,
+  25,  29,  30,   0,   0,  47,  47,  222,   0,   0,
+  211,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,  136,  52,  103,  104,   3,   4,
  101,  102,  105,  100,  96,  97,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  99,  98,  52,
   58,  58,  85,  149,  143,  146,  147,   0,   0,  78,
-  160,  161,  162,  163,  164,  165,  166,   0,  168,  172,
-  171,  173,   0,  182,   0,   0,   0,  217,   0,  219,
-  214,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,  137,   0,  127,   0,   0,
-   0,  91,  114,   0,   0,  95,   0,  92,   0,   0,
-   0,   0,  125,  79,  80,  142,  144,   0,  50,  87,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  224,   0,
-   0,  205,   0,  207,  208,  209,   0,   0,   0,  204,
-   0,  222,   0,   0,   0,  54,  52,  214,   0,   0,
-   0,  90,  93,  94,   0,   0,   0,   0,  148,  145,
-  51,  45,  167,   0,   0,  197,  47,  48,  47,  194,
-  213,   0,   0,   0,  200,  201,  202,  197,   0,  49,
-  55,  53,   0,   0,   0,  113,   0,   0,   0,   0,
-   0,  151,   0,   0,  196,   0,   0,  218,  220,   0,
-   0,   0,  206,   0,  223,  107,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,  46,   0,   0,   0,  195,  192,   0,  211,
-  106,   0,  109,  110,  111,  112,   0,  185,   0,   0,
-   0,  193,   0,  183,   0,  184,   0,   0,  108,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,  190,   0,   0,  189,  186,
-   0,   0,   0
+  160,  161,  162,  167,  163,  164,  165,  166,   0,  169,
+  173,  172,  174,   0,  183,   0,   0,   0,  218,   0,
+  220,  215,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,  137,   0,  127,   0,
+   0,   0,  91,  114,   0,   0,  95,   0,  92,   0,
+   0,   0,   0,  125,  79,  80,  142,  144,   0,  50,
+  87,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  225,
+   0,   0,  206,   0,  208,  209,  210,   0,   0,   0,
+  205,   0,  223,   0,   0,   0,  54,  52,  215,   0,
+   0,   0,  90,  93,  94,   0,   0,   0,   0,  148,
+  145,  51,  45,  168,   0,   0,  198,  47,  48,  47,
+  195,  214,   0,   0,   0,  201,  202,  203,  198,   0,
+  49,  55,  53,   0,   0,   0,  113,   0,   0,   0,
+   0,   0,  151,   0,   0,  197,   0,   0,  219,  221,
+   0,   0,   0,  207,   0,  224,  107,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,  46,   0,   0,   0,  196,  193,   0,
+  212,  106,   0,  109,  110,  111,  112,   0,  186,   0,
+   0,   0,  194,   0,  184,   0,  185,   0,   0,  108,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,  191,   0,   0,  190,
+  187,   0,   0,   0
 };
 
 static const short yydefgoto[] = {  67,
  221,  234,  235,  236,  237,  164,  165,  194,  166,  18,
-   9,  26,  382,  268,  336,  352,  288,  337,  68,  69,
-  167,  71,  72,  96,  176,  293,  259,  294,  88,  441,
-   1,   2,  240,  216,  148,  38,  84,  151,  73,  307,
+   9,  26,  383,  269,  337,  353,  289,  338,  68,  69,
+  167,  71,  72,  96,  176,  294,  260,  295,  88,  442,
+   1,   2,  240,  216,  148,  38,  84,  151,  73,  308,
  246,  247,  248,  27,  77,  10,  33,  11,  12,  21,
-  260,  74,  262,  360,  13,  29,  30,  140,  420,  79,
-  201,  385,  386,  141,  142,  319,  143,  144
+  261,  74,  263,  361,  13,  29,  30,  140,  421,  79,
+  201,  386,  387,  141,  142,  320,  143,  144
 };
 
 static const short yypact[] = {-32768,
-  43,  303,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,  71,  -3,
--32768,-32768,  34,-32768,-32768,  86,  -30,  47,  -19,-32768,
-  71,  76,-32768,-32768,-32768,  994,  -25,-32768,-32768,  -6,
--32768,-32768,-32768,-32768,  -14,  26,  37,-32768,  49,  994,
-  -1,  -1,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,  -4,-32768,-32768,
+  43,  304,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,  94,  -17,
+-32768,-32768,  -11,-32768,-32768,  72,  -58,  47,  -35,-32768,
+  94,  66,-32768,-32768,-32768,  995,  -25,-32768,-32768,  111,
+-32768,-32768,-32768,-32768,  -3,  10,  23,-32768,  35,  995,
+  112,  112,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,  42,-32768,-32768,
 -32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,
--32768,-32768,  134,  153,  157,  511,-32768,  -6,  63,-32768,
--32768,  -16,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768, 1109,-32768,  139,
-  -5,  163,  144,-32768,-32768,-32768,-32768, 1014, 1058,-32768,
-  68,  69,-32768,-32768,  -16,  -90,  73,  751,-32768,-32768,
- 1014,-32768,  120, 1116,  51,  186,  71,-32768,-32768,-32768,
+-32768,-32768,  134,  142,  146,  512,-32768,  111,  58,-32768,
+-32768,  -39,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768, 1110,-32768,  139,
+  27,  163,  149,-32768,-32768,-32768,-32768, 1015, 1059,-32768,
+  79,  80,-32768,-32768,  -39,  -87,  85,  752,-32768,-32768,
+ 1015,-32768,  133, 1117,  50,  115,  94,-32768,-32768,-32768,
 -32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,
--32768,-32768,-32768, 1014, 1014, 1014, 1014, 1014, 1014, 1014,
--32768,-32768, 1014, 1014, 1014, 1014, 1014, 1014, 1014,-32768,
-  71,-32768,  -15,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,
-  22,-32768,  116,  142,  173,  145,  174,  149,  175,  151,
-  176,  177,  181,  156,  179,  183,  409,-32768, 1014, 1014,
- 1014,-32768,  789,-32768,  84,  91,  575,-32768,-32768,  -4,
--32768,  575,  575,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,
--32768,-32768,-32768,  575,  994,  95,  96,-32768,  575,  93,
-  107,  172,  112,  113,  114,  115,  575,  575,  575,  117,
-  994, 1014, 1014,  189,-32768,  122,-32768,-32768,-32768,-32768,
--32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,  123,  125,  126,  853,
- 1058,  531,  202,  128,  129,  131,  132,-32768,-32768,  122,
-  20,  -12,  -16,-32768,  -6,-32768,  136,  135,  891,-32768,
--32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768, 1058,-32768,-32768,
--32768,-32768,  137,-32768,  141,  575,  -9,-32768,   4,-32768,
-  146,  575,  138, 1014, 1014, 1014, 1014, 1014,  147,  158,
-  161, 1014,  575,  575,  162,-32768,   5,-32768, 1058, 1058,
- 1058,-32768,-32768,  24,  -32,-32768,  -28,-32768, 1058, 1058,
- 1058, 1058,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,  956,  208,-32768,
-   0,  215,  233,  164,  575,  256,  575, 1014,-32768,  165,
-  575,-32768,  167,-32768,-32768,-32768,  575,  575,  575,-32768,
-  166,-32768, 1014,  237,  262,-32768,  122,  146,  231,  171,
- 1058,-32768,-32768,-32768,  178,  180,  182,  184,-32768,-32768,
--32768,  216,-32768,  575,  575, 1014,  190,-32768,  190,-32768,
-  191,  575,  192, 1014,-32768,-32768,-32768, 1014,  575,-32768,
--32768,-32768,  169, 1014, 1058,-32768, 1058, 1058, 1058, 1058,
-  269,-32768,  193,  197,  191,  199,  222,-32768,-32768, 1014,
-  200,  575,-32768,  205,-32768,-32768,  206,  211,  209,  213,
-  214,  217,-32768,  259,  11,  247,-32768,-32768,  221,-32768,
--32768, 1058,-32768,-32768,-32768,-32768,  575,-32768,  654,  39,
-  281,-32768,  218,-32768,  223,-32768,  654,  575,-32768,  308,
-  234,  266,  575,  312,  316,-32768,  575,  575,-32768,-32768,
-  339,  340,-32768
+-32768,-32768,-32768, 1015, 1015, 1015, 1015, 1015, 1015, 1015,
+-32768,-32768, 1015, 1015, 1015, 1015, 1015, 1015, 1015,-32768,
+  94,-32768,  63,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,
+  -20,-32768,  132,  158,  184,  168,  187,  172,  188,  174,
+  189,  190,  191,  176,  195,  193,  410,-32768, 1015, 1015,
+ 1015,-32768,  790,-32768,  97,  95,  576,-32768,-32768,  42,
+-32768,  576,  576,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,
+-32768,-32768,-32768,  576,  995,  104,  105,-32768,  576,  102,
+  107,  169,  113,  114,  116,  117,  576,  576,  576,  118,
+  995, 1015, 1015,  185,-32768,  125,-32768,-32768,-32768,-32768,
+-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,  124,  126,  127,  854,
+ 1059,  532,  203,  129,  130,  135,  136,-32768,-32768,  125,
+  -69,  -13,  -39,-32768,  111,-32768,  141,  131,  892,-32768,
+-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768, 1059,-32768,
+-32768,-32768,-32768,  143,-32768,  147,  576,  -6,-32768,   3,
+-32768,  151,  576,  138, 1015, 1015, 1015, 1015, 1015,  157,
+  159,  164, 1015,  576,  576,  165,-32768,  -19,-32768, 1059,
+ 1059, 1059,-32768,-32768,  40,  -33,-32768,  -31,-32768, 1059,
+ 1059, 1059, 1059,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,  957,  178,
+-32768,  -32,  212,  215,  144,  576,  251,  576, 1015,-32768,
+  166,  576,-32768,  167,-32768,-32768,-32768,  576,  576,  576,
+-32768,  161,-32768, 1015,  241,  262,-32768,  125,  151,  231,
+  171, 1059,-32768,-32768,-32768,  173,  177,  179,  180,-32768,
+-32768,-32768,  217,-32768,  576,  576, 1015,  181,-32768,  181,
+-32768,  183,  576,  192, 1015,-32768,-32768,-32768, 1015,  576,
+-32768,-32768,-32768,  182, 1015, 1059,-32768, 1059, 1059, 1059,
+ 1059,  265,-32768,  194,  198,  183,  200,  227,-32768,-32768,
+ 1015,  201,  576,-32768,  206,-32768,-32768,  207,  213,  209,
+  214,  218,  219,-32768,  263,  11,  252,-32768,-32768,  222,
+-32768,-32768, 1059,-32768,-32768,-32768,-32768,  576,-32768,  655,
+  39,  269,-32768,  221,-32768,  233,-32768,  655,  576,-32768,
+  282,  235,  249,  576,  312,  313,-32768,  576,  576,-32768,
+-32768,  338,  340,-32768
 };
 
 static const short yypgoto[] = {-32768,
--32768,  263,  265,  274,  276, -105, -104, -390,-32768,  326,
-  342,  -78,-32768, -184,  48,-32768, -231,-32768,  -37,-32768,
-  -26,-32768,  -54,  264,-32768,  -84,  194, -197,  321,-32768,
--32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,   8,-32768,
-  60,-32768,-32768,  348,-32768,-32768,-32768,-32768,  368,-32768,
- -301,  -43,  38,  -93,-32768,  358,-32768,-32768,-32768,-32768,
--32768,  54,   7,-32768,-32768,  35,-32768,-32768
+-32768,  264,  266,  275,  277, -105, -104, -374,-32768,  311,
+  339,  -78,-32768, -190,  48,-32768, -223,-32768,  -37,-32768,
+  -26,-32768,  -53,  271,-32768,  -84,  196, -201,  319,-32768,
+-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,-32768,  14,-32768,
+  53,-32768,-32768,  343,-32768,-32768,-32768,-32768,  368,-32768,
+ -323,  -43,  38,  -93,-32768,  358,-32768,-32768,-32768,-32768,
+-32768,  54,   5,-32768,-32768,  33,-32768,-32768
 };
 
 
-#define	YYLAST		1222
+#define	YYLAST		1223
 
 
 static const short yytable[] = {  70,
-  192,  193,  85,  75,  168,  315,  171,  178,  303,  19,
-  181,  95,  270,  70,  419,  14,  172,  15,  317,  28,
-  184,  185,  186,  187,  188,  189,  190,  191,  195,  427,
-  86,  87,  198,  295,  297,  202,  203,  19,  334,  204,
-  205,  206, -117,  95,  316,  210,  146,  147,  184,  185,
-  186,  187,  188,  189,  190,  191,  28,  316,  335,  182,
-  311,  152,  211,  31,  341,  39,  40,   3,  341,  212,
-  213,  183,  343,   4,  177,  97,  43,  177,  344,  45,
-  76,  80,  -58,   5,   6,   7,   8,   5,   6,   7,
-   8,  99,  305,  41,  -59,  99,  341,  196,  197,  177,
-  199,  200,  177,  177,  353,  372,  177,  177,  177,  207,
-  208,  209,  177,  418,  241,  242,  243,  425,  214,  285,
-  341,  81,  304,  239,  215,  431,  342,  99,  22,  23,
-  24,  25,  82,  261,  35,  36,  37,  90,  261,  261,
-  32,  426,  217,  218,  -24,  -24,  245,  -23,  -23,  83,
-  261,  -22,  -22,  -21,  -21,  261,  91,  266,  219,  220,
-  92,  98,  145,  261,  261,  261,  149,  150,  70,  169,
-  170,  173,  388,  283,  389,  179,  -28,  -27,  -26,  -25,
-  249,  323,  222,  -31,  70,  284,  177,  -32,  330,  223,
-  250,  267,  269,  272,  243,  184,  185,  186,  187,  188,
-  189,  190,  191,  273,  338,  339,  340,  274,  275,  276,
-  277,  278,  286,  282,  345,  346,  347,  348,  287,  263,
-  264,  289,  261,  290,  291,  298,  299,  300,  261,  301,
-  302,  265,  308,  312,  309,  354,  271,  313,  321,  261,
-  261,  334,  318,  327,  279,  280,  281,  322,  177,  324,
-  325,  326,  306,  355,  328,  177,  376,  329,  333,  358,
-  370,  362,  356,  364,  368,  371,  374,  375,  396,  381,
-  393,  261,  403,  261,  377,  316,  378,  261,  379,  417,
-  380,  245,  421,  261,  261,  261,  387,  390,  392,  404,
-  398,  177,  399,  400,  401,  402,  407,  405,  406,  192,
-  193,  428,  408,  314,  410,  411,  369,  412,  413,  320,
-  261,  261,  414,  415,  192,  193,  416,  429,  261,  430,
-  331,  332,  -34,  422,  14,  261,  15,  423,  433,  177,
-  434,  435,  437,   4,  -34,  -34,  438,  177,  442,  443,
-  136,  177,  137,  -34,  -34,  -34,  -34,  397,  261,  -34,
-  16,  138,  357,  139,  359,  78,  351,  17,  363,  42,
-  238,  175,  89,  177,  365,  366,  367,  350,  44,  20,
-  34,  361,  373,  261,  394,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,  261,   0,   0,   0,   0,  261,
-   0,  383,  384,  261,  261,   0,   0,   0,   0,  391,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,  395,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,  46,  47,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  409,
-  14,   0,  15,   0,  224,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,  225,  226,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,  424,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,  432,   0,   0,   0,   0,
-  436,   0,   0,   0,  439,  440,  110,  111,  112,  113,
-  114,  115,  116,  117,  118,  119,  120,  121,  122,  123,
-   0,   0,   0,   0,   0,  227,   0,  228,  229,  131,
-  132,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  230,
-   0,   0,  231,   0,  232,  46,  47,  233,  93,  49,
-  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,
-  60,  61,  14,   0,  15,  46,  47,   0,  93,  153,
-  154,  155,  156,  157,  158,  159,  160,  161,  162,  163,
-  60,  61,  14,   0,  15,  62,   0,   0,   0,   0,
+  192,  193,  85,  75,  168,  28,  271,  178,  316,  171,
+  181,  28,  95,  70,  335,  19,  304,  318,  31,  172,
+  184,  185,  186,  187,  188,  189,  190,  191,  195,  296,
+  298,  420,  198,  305,  336,  202,  203,  39,  99,  204,
+  205,  206, -117,  19,  95,  210,  428,  317,  184,  185,
+  186,  187,  188,  189,  190,  191,  317,  312,  182,  -58,
+  43,  152,  211,  342,  342,  342,  40,   3,  99,  45,
+  183,  344,  354,   4,  177,  345,  214,  177,  146,  147,
+  76,  97,  215,   5,   6,   7,   8,   5,   6,   7,
+   8,  306,  80,  41,  99,  32,  426,  196,  197,  177,
+  199,  200,  177,  177,  432,  81,  177,  177,  177,  207,
+  208,  209,  177,  419,  373,  241,  242,  243,  82,  286,
+  35,  36,  37,  239,  184,  185,  186,  187,  188,  189,
+  190,  191,  14,  262,  15,  83,  342,  90,  262,  262,
+  -59,  427,  343,  86,  87,  91,  245,  212,  213,  92,
+  262,  22,  23,  24,  25,  262,  98,  267,  217,  218,
+  -24,  -24,  145,  262,  262,  262,  149,  389,  70,  390,
+  -23,  -23,  150,  284,  -22,  -22,  -21,  -21,  219,  220,
+  169,  170,  324,  173,  70,  285,  177,  -28,  179,  331,
+  -27,  -26,  -25,  249,  250,  243,  -31,  -32,  222,  223,
+  268,  270,  273,  274,  275,  339,  340,  341,  287,  276,
+  277,  335,  278,  279,  283,  346,  347,  348,  349,  264,
+  265,  288,  290,  262,  291,  292,  299,  300,  301,  262,
+  310,  266,  355,  302,  303,  356,  272,  309,  322,  313,
+  262,  262,  357,  314,  280,  281,  282,  319,  323,  177,
+  325,  326,  327,  328,  359,  329,  177,  377,  307,  369,
+  330,  334,  363,  365,  371,  372,  375,  376,  404,  378,
+  382,  394,  262,  379,  262,  380,  381,  388,  262,  391,
+  317,  397,  245,  418,  262,  262,  262,  422,  393,  429,
+  405,  399,  177,  400,  401,  402,  403,  408,  406,  407,
+  192,  193,  434,  409,  315,  411,  412,  370,  414,  413,
+  321,  262,  262,  415,  436,  192,  193,  416,  417,  262,
+  430,  332,  333,  -34,  423,  14,  262,  15,  424,  431,
+  177,  435,  438,  439,   4,  -34,  -34,  443,  177,  444,
+  78,  136,  177,  137,  -34,  -34,  -34,  -34,  398,  262,
+  -34,  16,  138,  358,  139,  360,  42,  352,  17,  364,
+  89,  351,  238,  44,  177,  366,  367,  368,  175,  20,
+  34,  374,  362,  395,  262,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,  262,   0,   0,   0,   0,
+  262,   0,  384,  385,  262,  262,   0,   0,   0,   0,
+  392,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  396,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,  46,  47,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,  62,   0,  251,  252,  46,
-  47,  253,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,  14,   0,  15,   0,
-   0,  254,  255,   0,   0,   0,   0,   0,  63,   0,
-   0,  64,  256,  257,  65,   0,  66,  94,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  63,   0,
-   0,  64,   0,   0,  65,   0,  66,  296,   0,   0,
-   0,   0,  110,  111,  112,  113,  114,  115,  116,  117,
-  118,  119,  120,  121,  122,  123,  251,  252,   0,   0,
-  253,  227,   0,  228,  229,  131,  132,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  258,   0,
-  254,  255,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,  256,  257,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
+  410,  14,   0,  15,   0,  224,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  225,  226,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,  425,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,  433,   0,   0,   0,
+   0,  437,   0,   0,   0,  440,  441,  110,  111,  112,
+  113,  114,  115,  116,  117,  118,  119,  120,  121,  122,
+  123,   0,   0,   0,   0,   0,  227,   0,  228,  229,
+  131,  132,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
+  230,   0,   0,  231,   0,  232,  46,  47,  233,  93,
+  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,
+  59,  60,  61,  14,   0,  15,  46,  47,   0,  93,
+  153,  154,  155,  156,  157,  158,  159,  160,  161,  162,
+  163,  60,  61,  14,   0,  15,  62,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,  62,   0,  251,  252,
+  46,  47,  253,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  14,   0,  15,
+   0,  254,  255,  256,   0,   0,   0,   0,   0,  63,
+   0,   0,  64,  257,  258,  65,   0,  66,  94,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  63,
+   0,   0,  64,   0,   0,  65,   0,  66,  297,   0,
+   0,   0,   0,  110,  111,  112,  113,  114,  115,  116,
+  117,  118,  119,  120,  121,  122,  123,  251,  252,   0,
+   0,  253,  227,   0,  228,  229,  131,  132,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  259,
+  254,  255,  256,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,  257,  258,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,  110,  111,  112,  113,  114,  115,  116,  117,  118,
-  119,  120,  121,  122,  123,   0,   0,   0,   0,   0,
-  227,   0,  228,  229,  131,  132,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,  46,  47,  258,  93,  49,
-  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,
-  60,  61,  14,   0,  15,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  174,   0,   0,
-   0,   0,   0,  46,  47,  62,  93,  49,  50,  51,
-  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,
-  14,   0,  15,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,  244,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,  62,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  63,   0,
-   0,  64,   0,   0,  65,   0,  66,  46,  47,   0,
-  93,  153,  154,  155,  156,  157,  158,  159,  160,  161,
-  162,  163,  60,  61,  14,   0,  15,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,  63,   0,   0,  64,
-   0,   0,  65,   0,  66,  46,  47,  62,  93,  49,
-  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,
-  60,  61,  14,   0,  15,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  310,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,   0,  62,   0,   0,   0,   0,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-  63,   0,   0,  64,   0,  292,  65,   0,  66,   0,
-  46,  47,   0,  93,  49,  50,  51,  52,  53,  54,
-  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  14,   0,  15,
-   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  63,   0,
-   0,  64,  349,   0,  65,   0,  66,   0,  46,  47,
-  62,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,
-  57,  58,  59,  60,  61,  14,   0,  15,  46,  47,
-   0,  93,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,
-  57,  58,  59,  60,  61,  14,   0,  15,  62,   0,
+   0,   0,  110,  111,  112,  113,  114,  115,  116,  117,
+  118,  119,  120,  121,  122,  123,   0,   0,   0,   0,
+   0,  227,   0,  228,  229,  131,  132,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,  46,  47,  259,  93,
+  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,
+  59,  60,  61,  14,   0,  15,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  174,   0,
+   0,   0,   0,   0,  46,  47,  62,  93,  49,  50,
+  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,
+  61,  14,   0,  15,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,  244,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,  62,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  63,
+   0,   0,  64,   0,   0,  65,   0,  66,  46,  47,
+   0,  93,  153,  154,  155,  156,  157,  158,  159,  160,
+  161,  162,  163,  60,  61,  14,   0,  15,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  63,   0,   0,
+  64,   0,   0,  65,   0,  66,  46,  47,  62,  93,
+  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,
+  59,  60,  61,  14,   0,  15,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  311,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,  62,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,  63,   0,   0,  64,   0,  293,  65,   0,  66,
+   0,  46,  47,   0,  93,  49,  50,  51,  52,  53,
+  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  14,   0,
+  15,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  63,
+   0,   0,  64,  350,   0,  65,   0,  66,   0,  46,
+  47,  62,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,
+  56,  57,  58,  59,  60,  61,  14,   0,  15,  46,
+  47,   0,  93,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,
+  56,  57,  58,  59,  60,  61,  14,   0,  15,  62,
   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,  63,   0,   0,  64,   0,  62,  65,
-   0,  66,  46,  47,   0,  93,  153,  154,  155,  156,
-  157,  158,  159,  160,  161,  162,  163,  60,  61,  14,
-   0,  15,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,  63,   0,   0,  64,   0,   0,  65,   0,  66,
-   0,   0,  62,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,  63,   0,   0,  64,   0,   0,  65,   0,  66,
-  46,  47,   0,  180,  49,  50,  51,  52,  53,  54,
-  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  14,   0,  15,
-   0,   0,   0,  100,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,   0,  101,  63,   0,   0,  64,   0,
-  62,  65,   0,  66,  102,  103,   0,   0,   0,   0,
-  104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113,
-  114,  115,  116,  117,  118,  119,  120,  121,  122,  123,
-  124,  125,  126,   0,   0,  127,  128,  129,  130,  131,
-  132,  133,  134,  135,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
-   0,   0,   0,  63,   0,   0,  64,   0,   0,  65,
-   0,  66
+   0,   0,   0,   0,  63,   0,   0,  64,   0,  62,
+  65,   0,  66,  46,  47,   0,  93,  153,  154,  155,
+  156,  157,  158,  159,  160,  161,  162,  163,  60,  61,
+  14,   0,  15,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,  63,   0,   0,  64,   0,   0,  65,   0,
+  66,   0,   0,  62,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,  63,   0,   0,  64,   0,   0,  65,   0,
+  66,  46,  47,   0,  180,  49,  50,  51,  52,  53,
+  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  14,   0,
+  15,   0,   0,   0,  100,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,   0,  101,  63,   0,   0,  64,
+   0,  62,  65,   0,  66,  102,  103,   0,   0,   0,
+   0,  104,  105,  106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,
+  113,  114,  115,  116,  117,  118,  119,  120,  121,  122,
+  123,  124,  125,  126,   0,   0,  127,  128,  129,  130,
+  131,  132,  133,  134,  135,   0,   0,   0,   0,   0,
+   0,   0,   0,   0,  63,   0,   0,  64,   0,   0,
+  65,   0,  66
 };
 
 static const short yycheck[] = {  26,
-  106,  106,  40,  29,  89,  15,  97,  101,  240,   2,
-  104,  66,  197,  40,  405,  22,  107,  24,  15,  23,
-  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  107,  420,
-  32,  33,  126,  231,  232,  129,  130,  30,  34,  133,
-  134,  135,   0,  98,  54,  139,  52,  53,  10,  11,
-  12,  13,  14,  15,  16,  17,  23,  54,  54,   9,
-  258,  88,  141,  30,  97,  96,  20,  25,  97,  85,
-  86,  21,  105,  31,  101,  68,  96,  104,  107,   4,
-  106,  96,  99,  41,  42,  43,  44,  41,  42,  43,
-  44,  108,  105,  47,  99,  108,  97,  124,  125,  126,
-  127,  128,  129,  130,  105,  337,  133,  134,  135,  136,
-  137,  138,  139,  103,  169,  170,  171,  419,  97,  213,
-  97,  96,  103,  167,  103,  427,  103,  108,  58,  59,
-  60,  61,  96,  177,  49,  50,  51,   4,  182,  183,
-  107,  103,  27,  28,   3,   4,  173,   3,   4,  101,
-  194,   3,   4,   3,   4,  199,   4,  195,   3,   4,
-   4,  99,  24,  207,  208,  209,   4,  24,  195,  102,
-  102,  99,  357,  211,  359,  56,   4,   4,   4,   4,
-  97,  275,   4,   7,  211,  212,  213,   7,  282,   7,
-  100,  97,  97,  101,  249,  10,  11,  12,  13,  14,
-  15,  16,  17,  97,  289,  290,  291,  36,  97,  97,
-  97,  97,  24,  97,  299,  300,  301,  302,  97,  182,
-  183,  99,  266,  99,  99,  24,  99,  99,  272,  99,
-  99,  194,  97,  97,  100,  21,  199,  97,  101,  283,
-  284,  34,  97,  97,  207,  208,  209,  274,  275,  276,
-  277,  278,  245,  21,  97,  282,  341,  97,  97,   4,
-  24,  97,  99,  97,  99,   4,  36,  97,  100,  54,
-  364,  315,   4,  317,  97,  54,  97,  321,  97,  21,
-  97,  308,  36,  327,  328,  329,  97,  97,  97,  97,
-  375,  318,  377,  378,  379,  380,  390,  101,  100,  405,
-  405,  21,  103,  266,  100,  100,  333,  97,  100,  272,
-  354,  355,  100,  100,  420,  420,  100,  100,  362,  97,
-  283,  284,  20,  103,  22,  369,  24,  412,  21,  356,
-  97,  66,  21,  31,  32,  33,  21,  364,   0,   0,
-  78,  368,  78,  41,  42,  43,  44,  374,  392,  47,
-  48,  78,  315,  78,  317,  30,  309,  55,  321,  18,
-  167,  98,  42,  390,  327,  328,  329,  308,  21,   2,
-  13,  318,  338,  417,  368,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  428,  -1,  -1,  -1,  -1,  433,
-  -1,  354,  355,  437,  438,  -1,  -1,  -1,  -1,  362,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  369,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,   5,   6,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  392,
-  22,  -1,  24,  -1,  26,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  38,  39,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  417,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  428,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  433,  -1,  -1,  -1,  437,  438,  68,  69,  70,  71,
-  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,  81,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  87,  -1,  89,  90,  91,
-  92,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  101,
-  -1,  -1,  104,  -1,  106,   5,   6,  109,   8,   9,
-  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
-  20,  21,  22,  -1,  24,   5,   6,  -1,   8,   9,
-  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
-  20,  21,  22,  -1,  24,  45,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  106,  106,  40,  29,  89,  23,  197,  101,  15,  97,
+  104,  23,  66,  40,  34,   2,  240,  15,  30,  107,
+  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  107,  231,
+  232,  406,  126,  103,  54,  129,  130,  96,  108,  133,
+  134,  135,   0,  30,  98,  139,  421,  54,  10,  11,
+  12,  13,  14,  15,  16,  17,  54,  259,   9,  99,
+  96,  88,  141,  97,  97,  97,  20,  25,  108,   4,
+  21,  105,  105,  31,  101,  107,  97,  104,  52,  53,
+  106,  68,  103,  41,  42,  43,  44,  41,  42,  43,
+  44,  105,  96,  47,  108,  107,  420,  124,  125,  126,
+  127,  128,  129,  130,  428,  96,  133,  134,  135,  136,
+  137,  138,  139,  103,  338,  169,  170,  171,  96,  213,
+  49,  50,  51,  167,  10,  11,  12,  13,  14,  15,
+  16,  17,  22,  177,  24,  101,  97,   4,  182,  183,
+  99,  103,  103,  32,  33,   4,  173,  85,  86,   4,
+  194,  58,  59,  60,  61,  199,  99,  195,  27,  28,
+   3,   4,  24,  207,  208,  209,   4,  358,  195,  360,
+   3,   4,  24,  211,   3,   4,   3,   4,   3,   4,
+  102,  102,  276,  99,  211,  212,  213,   4,  56,  283,
+   4,   4,   4,  97,  100,  249,   7,   7,   4,   7,
+  97,  97,  101,  97,  36,  290,  291,  292,  24,  97,
+  97,  34,  97,  97,  97,  300,  301,  302,  303,  182,
+  183,  97,  99,  267,  99,  99,  24,  99,  99,  273,
+  100,  194,  21,  99,  99,  21,  199,  97,  101,  97,
+  284,  285,  99,  97,  207,  208,  209,  97,  275,  276,
+  277,  278,  279,  97,   4,  97,  283,  342,  245,  99,
+  97,  97,  97,  97,  24,   4,  36,  97,   4,  97,
+  54,  365,  316,  97,  318,  97,  97,  97,  322,  97,
+  54,  100,  309,  21,  328,  329,  330,  36,  97,  21,
+  97,  376,  319,  378,  379,  380,  381,  391,  101,  100,
+  406,  406,  21,  103,  267,  100,  100,  334,  100,  97,
+  273,  355,  356,  100,  66,  421,  421,  100,  100,  363,
+  100,  284,  285,  20,  103,  22,  370,  24,  413,  97,
+  357,  97,  21,  21,  31,  32,  33,   0,  365,   0,
+  30,  78,  369,  78,  41,  42,  43,  44,  375,  393,
+  47,  48,  78,  316,  78,  318,  18,  310,  55,  322,
+  42,  309,  167,  21,  391,  328,  329,  330,  98,   2,
+  13,  339,  319,  369,  418,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  429,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  434,  -1,  355,  356,  438,  439,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  363,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  370,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,   5,   6,  -1,  -1,  -1,  -1,
   -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  45,  -1,   3,   4,   5,
-   6,   7,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  22,  -1,  24,  -1,
-  -1,  27,  28,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  98,  -1,
-  -1,  101,  38,  39,  104,  -1,  106,  107,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  98,  -1,
-  -1,  101,  -1,  -1,  104,  -1,  106,  107,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,
-  76,  77,  78,  79,  80,  81,   3,   4,  -1,  -1,
-   7,  87,  -1,  89,  90,  91,  92,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  104,  -1,
-  27,  28,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  38,  39,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  393,  22,  -1,  24,  -1,  26,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  38,  39,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  418,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  429,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  434,  -1,  -1,  -1,  438,  439,  68,  69,  70,
+  71,  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,
+  81,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  87,  -1,  89,  90,
+  91,  92,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  101,  -1,  -1,  104,  -1,  106,   5,   6,  109,   8,
+   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,
+  19,  20,  21,  22,  -1,  24,   5,   6,  -1,   8,
+   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,
+  19,  20,  21,  22,  -1,  24,  45,  -1,  -1,  -1,
   -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  45,  -1,   3,   4,
+   5,   6,   7,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  22,  -1,  24,
+  -1,  26,  27,  28,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  98,
+  -1,  -1,  101,  38,  39,  104,  -1,  106,  107,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  98,
+  -1,  -1,  101,  -1,  -1,  104,  -1,  106,  107,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,
+  75,  76,  77,  78,  79,  80,  81,   3,   4,  -1,
+  -1,   7,  87,  -1,  89,  90,  91,  92,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  104,
+  26,  27,  28,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  38,  39,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
   -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76,
-  77,  78,  79,  80,  81,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  87,  -1,  89,  90,  91,  92,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,   5,   6,  104,   8,   9,
-  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
-  20,  21,  22,  -1,  24,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  37,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,   5,   6,  45,   8,   9,  10,  11,
-  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,
-  22,  -1,  24,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  37,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  45,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  98,  -1,
-  -1,  101,  -1,  -1,  104,  -1,  106,   5,   6,  -1,
-   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,
-  18,  19,  20,  21,  22,  -1,  24,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  98,  -1,  -1,  101,
-  -1,  -1,  104,  -1,  106,   5,   6,  45,   8,   9,
-  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,
-  20,  21,  22,  -1,  24,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  37,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  45,  -1,  -1,  -1,  -1,
   -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  98,  -1,  -1,  101,  -1,  103,  104,  -1,  106,  -1,
-   5,   6,  -1,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,
-  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  -1,  24,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  98,  -1,
-  -1,  101,  37,  -1,  104,  -1,  106,  -1,   5,   6,
-  45,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,
-  17,  18,  19,  20,  21,  22,  -1,  24,   5,   6,
+  -1,  -1,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,
+  76,  77,  78,  79,  80,  81,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  87,  -1,  89,  90,  91,  92,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,   5,   6,  104,   8,
+   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,
+  19,  20,  21,  22,  -1,  24,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  37,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,   5,   6,  45,   8,   9,  10,
+  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,
+  21,  22,  -1,  24,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  37,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  45,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  98,
+  -1,  -1,  101,  -1,  -1,  104,  -1,  106,   5,   6,
   -1,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,
-  17,  18,  19,  20,  21,  22,  -1,  24,  45,  -1,
+  17,  18,  19,  20,  21,  22,  -1,  24,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  98,  -1,  -1,
+  101,  -1,  -1,  104,  -1,  106,   5,   6,  45,   8,
+   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,
+  19,  20,  21,  22,  -1,  24,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  37,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  45,  -1,  -1,  -1,
   -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  98,  -1,  -1,  101,  -1,  45,  104,
-  -1,  106,   5,   6,  -1,   8,   9,  10,  11,  12,
-  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,
-  -1,  24,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  98,  -1,  -1,  101,  -1,  -1,  104,  -1,  106,
-  -1,  -1,  45,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  98,  -1,  -1,  101,  -1,  -1,  104,  -1,  106,
-   5,   6,  -1,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,
-  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  -1,  24,
-  -1,  -1,  -1,  35,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  -1,  46,  98,  -1,  -1,  101,  -1,
-  45,  104,  -1,  106,  56,  57,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,
-  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,  81,
-  82,  83,  84,  -1,  -1,  87,  88,  89,  90,  91,
-  92,  93,  94,  95,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
-  -1,  -1,  -1,  98,  -1,  -1,  101,  -1,  -1,  104,
-  -1,  106
+  -1,  98,  -1,  -1,  101,  -1,  103,  104,  -1,  106,
+  -1,   5,   6,  -1,   8,   9,  10,  11,  12,  13,
+  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  -1,
+  24,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  98,
+  -1,  -1,  101,  37,  -1,  104,  -1,  106,  -1,   5,
+   6,  45,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,
+  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  -1,  24,   5,
+   6,  -1,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,
+  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  -1,  24,  45,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  98,  -1,  -1,  101,  -1,  45,
+  104,  -1,  106,   5,   6,  -1,   8,   9,  10,  11,
+  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,
+  22,  -1,  24,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  98,  -1,  -1,  101,  -1,  -1,  104,  -1,
+  106,  -1,  -1,  45,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  98,  -1,  -1,  101,  -1,  -1,  104,  -1,
+  106,   5,   6,  -1,   8,   9,  10,  11,  12,  13,
+  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  -1,
+  24,  -1,  -1,  -1,  35,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  46,  98,  -1,  -1,  101,
+  -1,  45,  104,  -1,  106,  56,  57,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,
+  71,  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,
+  81,  82,  83,  84,  -1,  -1,  87,  88,  89,  90,
+  91,  92,  93,  94,  95,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1,
+  -1,  -1,  -1,  -1,  98,  -1,  -1,  101,  -1,  -1,
+  104,  -1,  106
 };
 /* -*-C-*- Note some compilers choke on comments on `#line' lines. */
 #line 3 "/usr/share/bison.simple"
@@ -2183,7 +2187,7 @@
  switch (yyn) {
 
 case 2:
-#line 989 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 992 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  if (yyvsp[0].UIntVal > (uint32_t)INT32_MAX)   // Outside of my range!
   ThrowException("Value too large for type!");
@@ -2191,7 +2195,7 @@
 ;
   break;}
 case 4:
-#line 997 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1000 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  if (yyvsp[0].UInt64Val > (uint64_t)INT64_MAX)   // Outside of my range!
   ThrowException("Value too large for type!");
@@ -2199,55 +2203,55 @@
 ;
   break;}
 case 33:
-#line 1020 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1023 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.StrVal = yyvsp[-1].StrVal;
  ;
   break;}
 case 34:
-#line 1023 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1026 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.StrVal = 0;
  ;
   break;}
 case 35:
-#line 1027 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1030 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.Linkage = GlobalValue::InternalLinkage; ;
   break;}
 case 36:
-#line 1028 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1031 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.Linkage = GlobalValue::LinkOnceLinkage; ;
   break;}
 case 37:
-#line 1029 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1032 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.Linkage = GlobalValue::WeakLinkage; ;
   break;}
 case 38:
-#line 1030 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1033 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.Linkage = GlobalValue::AppendingLinkage; ;
   break;}
 case 39:
-#line 1031 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1034 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.Linkage = GlobalValue::ExternalLinkage; ;
   break;}
 case 40:
-#line 1033 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1036 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.UIntVal = CallingConv::C; ;
   break;}
 case 41:
-#line 1034 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1037 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.UIntVal = CallingConv::C; ;
   break;}
 case 42:
-#line 1035 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1038 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.UIntVal = CallingConv::Fast; ;
   break;}
 case 43:
-#line 1036 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1039 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.UIntVal = CallingConv::Cold; ;
   break;}
 case 44:
-#line 1037 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1040 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
          if ((unsigned)yyvsp[0].UInt64Val != yyvsp[0].UInt64Val)
           ThrowException("Calling conv too large!");
@@ -2255,11 +2259,11 @@
         ;
   break;}
 case 45:
-#line 1045 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1048 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.UIntVal = 0; ;
   break;}
 case 46:
-#line 1046 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1049 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  yyval.UIntVal = yyvsp[0].UInt64Val;
  if (yyval.UIntVal != 0 && !isPowerOf2_32(yyval.UIntVal))
@@ -2267,11 +2271,11 @@
 ;
   break;}
 case 47:
-#line 1051 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1054 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.UIntVal = 0; ;
   break;}
 case 48:
-#line 1052 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1055 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  yyval.UIntVal = yyvsp[0].UInt64Val;
  if (yyval.UIntVal != 0 && !isPowerOf2_32(yyval.UIntVal))
@@ -2279,7 +2283,7 @@
 ;
   break;}
 case 49:
-#line 1059 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1062 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  for (unsigned i = 0, e = strlen(yyvsp[0].StrVal); i != e; ++i)
   if (yyvsp[0].StrVal[i] == '"' || yyvsp[0].StrVal[i] == '\\')
@@ -2288,44 +2292,46 @@
 ;
   break;}
 case 50:
-#line 1066 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1069 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.StrVal = 0; ;
   break;}
 case 51:
-#line 1067 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1070 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.StrVal = yyvsp[0].StrVal; ;
   break;}
 case 52:
-#line 1072 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1075 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {;
   break;}
 case 53:
-#line 1073 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1076 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {;
   break;}
 case 54:
-#line 1074 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1077 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   CurGV->setSection(yyvsp[0].StrVal);
   free(yyvsp[0].StrVal);
  ;
   break;}
 case 55:
-#line 1078 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1081 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
+  if (yyvsp[0].UInt64Val != 0 && !isPowerOf2_32(yyvsp[0].UInt64Val))
+   ThrowException("Alignment must be a power of two!");
   CurGV->setAlignment(yyvsp[0].UInt64Val);
  ;
   break;}
 case 57:
-#line 1089 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1094 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.TypeVal = new PATypeHolder(yyvsp[0].PrimType); ;
   break;}
 case 59:
-#line 1090 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1095 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.TypeVal = new PATypeHolder(yyvsp[0].PrimType); ;
   break;}
 case 60:
-#line 1092 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1097 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (!UpRefs.empty())
    ThrowException("Invalid upreference in type: " + (*yyvsp[0].TypeVal)->getDescription());
@@ -2333,25 +2339,25 @@
  ;
   break;}
 case 74:
-#line 1103 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1108 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.TypeVal = new PATypeHolder(OpaqueType::get());
  ;
   break;}
 case 75:
-#line 1106 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1111 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.TypeVal = new PATypeHolder(yyvsp[0].PrimType);
  ;
   break;}
 case 76:
-#line 1109 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1114 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {      // Named types are also simple types...
  yyval.TypeVal = new PATypeHolder(getTypeVal(yyvsp[0].ValIDVal));
 ;
   break;}
 case 77:
-#line 1115 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1120 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {          // Type UpReference
   if (yyvsp[0].UInt64Val > (uint64_t)~0U) ThrowException("Value out of range!");
   OpaqueType *OT = OpaqueType::get();    // Use temporary placeholder
@@ -2361,7 +2367,7 @@
  ;
   break;}
 case 78:
-#line 1122 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1127 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {      // Function derived type?
   std::vector<const Type*> Params;
   for (std::list<llvm::PATypeHolder>::iterator I = yyvsp[-1].TypeList->begin(),
@@ -2376,14 +2382,14 @@
  ;
   break;}
 case 79:
-#line 1134 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1139 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {     // Sized array type?
   yyval.TypeVal = new PATypeHolder(HandleUpRefs(ArrayType::get(*yyvsp[-1].TypeVal, (unsigned)yyvsp[-3].UInt64Val)));
   delete yyvsp[-1].TypeVal;
  ;
   break;}
 case 80:
-#line 1138 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1143 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {     // Packed array type?
   const llvm::Type* ElemTy = yyvsp[-1].TypeVal->get();
   if ((unsigned)yyvsp[-3].UInt64Val != yyvsp[-3].UInt64Val)
@@ -2397,7 +2403,7 @@
  ;
   break;}
 case 81:
-#line 1149 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1154 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {            // Structure type?
   std::vector<const Type*> Elements;
   for (std::list<llvm::PATypeHolder>::iterator I = yyvsp[-1].TypeList->begin(),
@@ -2409,51 +2415,51 @@
  ;
   break;}
 case 82:
-#line 1158 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1163 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {                 // Empty structure type?
   yyval.TypeVal = new PATypeHolder(StructType::get(std::vector<const Type*>()));
  ;
   break;}
 case 83:
-#line 1161 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1166 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {               // Pointer type?
   yyval.TypeVal = new PATypeHolder(HandleUpRefs(PointerType::get(*yyvsp[-1].TypeVal)));
   delete yyvsp[-1].TypeVal;
  ;
   break;}
 case 84:
-#line 1169 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1174 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.TypeList = new std::list<PATypeHolder>();
   yyval.TypeList->push_back(*yyvsp[0].TypeVal); delete yyvsp[0].TypeVal;
  ;
   break;}
 case 85:
-#line 1173 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1178 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   (yyval.TypeList=yyvsp[-2].TypeList)->push_back(*yyvsp[0].TypeVal); delete yyvsp[0].TypeVal;
  ;
   break;}
 case 87:
-#line 1179 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1184 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   (yyval.TypeList=yyvsp[-2].TypeList)->push_back(Type::VoidTy);
  ;
   break;}
 case 88:
-#line 1182 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1187 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   (yyval.TypeList = new std::list<PATypeHolder>())->push_back(Type::VoidTy);
  ;
   break;}
 case 89:
-#line 1185 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1190 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.TypeList = new std::list<PATypeHolder>();
  ;
   break;}
 case 90:
-#line 1195 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1200 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { // Nonempty unsized arr
   const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(yyvsp[-3].TypeVal->get());
   if (ATy == 0)
@@ -2481,7 +2487,7 @@
  ;
   break;}
 case 91:
-#line 1220 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1225 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(yyvsp[-2].TypeVal->get());
   if (ATy == 0)
@@ -2497,7 +2503,7 @@
  ;
   break;}
 case 92:
-#line 1233 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1238 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   const ArrayType *ATy = dyn_cast<ArrayType>(yyvsp[-2].TypeVal->get());
   if (ATy == 0)
@@ -2528,7 +2534,7 @@
  ;
   break;}
 case 93:
-#line 1261 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1266 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { // Nonempty unsized arr
   const PackedType *PTy = dyn_cast<PackedType>(yyvsp[-3].TypeVal->get());
   if (PTy == 0)
@@ -2556,7 +2562,7 @@
  ;
   break;}
 case 94:
-#line 1286 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1291 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(yyvsp[-3].TypeVal->get());
   if (STy == 0)
@@ -2579,7 +2585,7 @@
  ;
   break;}
 case 95:
-#line 1306 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1311 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   const StructType *STy = dyn_cast<StructType>(yyvsp[-2].TypeVal->get());
   if (STy == 0)
@@ -2594,7 +2600,7 @@
  ;
   break;}
 case 96:
-#line 1318 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1323 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   const PointerType *PTy = dyn_cast<PointerType>(yyvsp[-1].TypeVal->get());
   if (PTy == 0)
@@ -2606,14 +2612,14 @@
  ;
   break;}
 case 97:
-#line 1327 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1332 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ConstVal = UndefValue::get(yyvsp[-1].TypeVal->get());
   delete yyvsp[-1].TypeVal;
  ;
   break;}
 case 98:
-#line 1331 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1336 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   const PointerType *Ty = dyn_cast<PointerType>(yyvsp[-1].TypeVal->get());
   if (Ty == 0)
@@ -2675,7 +2681,7 @@
  ;
   break;}
 case 99:
-#line 1390 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1395 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (yyvsp[-1].TypeVal->get() != yyvsp[0].ConstVal->getType())
    ThrowException("Mismatched types for constant expression!");
@@ -2684,7 +2690,7 @@
  ;
   break;}
 case 100:
-#line 1396 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1401 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   const Type *Ty = yyvsp[-1].TypeVal->get();
   if (isa<FunctionType>(Ty) || Ty == Type::LabelTy || isa<OpaqueType>(Ty))
@@ -2694,7 +2700,7 @@
  ;
   break;}
 case 101:
-#line 1404 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1409 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {   // integral constants
   if (!ConstantSInt::isValueValidForType(yyvsp[-1].PrimType, yyvsp[0].SInt64Val))
    ThrowException("Constant value doesn't fit in type!");
@@ -2702,7 +2708,7 @@
  ;
   break;}
 case 102:
-#line 1409 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1414 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {      // integral constants
   if (!ConstantUInt::isValueValidForType(yyvsp[-1].PrimType, yyvsp[0].UInt64Val))
    ThrowException("Constant value doesn't fit in type!");
@@ -2710,19 +2716,19 @@
  ;
   break;}
 case 103:
-#line 1414 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1419 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {           // Boolean constants
   yyval.ConstVal = ConstantBool::True;
  ;
   break;}
 case 104:
-#line 1417 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1422 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {           // Boolean constants
   yyval.ConstVal = ConstantBool::False;
  ;
   break;}
 case 105:
-#line 1420 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1425 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {          // Float & Double constants
   if (!ConstantFP::isValueValidForType(yyvsp[-1].PrimType, yyvsp[0].FPVal))
    ThrowException("Floating point constant invalid for type!!");
@@ -2730,7 +2736,7 @@
  ;
   break;}
 case 106:
-#line 1427 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1432 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (!yyvsp[-3].ConstVal->getType()->isFirstClassType())
    ThrowException("cast constant expression from a non-primitive type: '" +
@@ -2743,7 +2749,7 @@
  ;
   break;}
 case 107:
-#line 1437 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1442 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (!isa<PointerType>(yyvsp[-2].ConstVal->getType()))
    ThrowException("GetElementPtr requires a pointer operand!");
@@ -2777,7 +2783,7 @@
  ;
   break;}
 case 108:
-#line 1468 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1473 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (yyvsp[-5].ConstVal->getType() != Type::BoolTy)
    ThrowException("Select condition must be of boolean type!");
@@ -2787,7 +2793,7 @@
  ;
   break;}
 case 109:
-#line 1475 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1480 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (yyvsp[-3].ConstVal->getType() != yyvsp[-1].ConstVal->getType())
    ThrowException("Binary operator types must match!");
@@ -2811,7 +2817,7 @@
  ;
   break;}
 case 110:
-#line 1496 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1501 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (yyvsp[-3].ConstVal->getType() != yyvsp[-1].ConstVal->getType())
    ThrowException("Logical operator types must match!");
@@ -2821,7 +2827,7 @@
  ;
   break;}
 case 111:
-#line 1503 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1508 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (yyvsp[-3].ConstVal->getType() != yyvsp[-1].ConstVal->getType())
    ThrowException("setcc operand types must match!");
@@ -2829,7 +2835,7 @@
  ;
   break;}
 case 112:
-#line 1508 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1513 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (yyvsp[-1].ConstVal->getType() != Type::UByteTy)
    ThrowException("Shift count for shift constant must be unsigned byte!");
@@ -2839,54 +2845,54 @@
  ;
   break;}
 case 113:
-#line 1518 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1523 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   (yyval.ConstVector = yyvsp[-2].ConstVector)->push_back(yyvsp[0].ConstVal);
  ;
   break;}
 case 114:
-#line 1521 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1526 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ConstVector = new std::vector<Constant*>();
   yyval.ConstVector->push_back(yyvsp[0].ConstVal);
  ;
   break;}
 case 115:
-#line 1528 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1533 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.BoolVal = false; ;
   break;}
 case 116:
-#line 1528 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1533 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.BoolVal = true; ;
   break;}
 case 117:
-#line 1538 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1543 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  yyval.ModuleVal = ParserResult = yyvsp[0].ModuleVal;
  CurModule.ModuleDone();
 ;
   break;}
 case 118:
-#line 1545 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1550 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ModuleVal = yyvsp[-1].ModuleVal;
   CurFun.FunctionDone();
  ;
   break;}
 case 119:
-#line 1549 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1554 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ModuleVal = yyvsp[-1].ModuleVal;
  ;
   break;}
 case 120:
-#line 1552 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1557 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ModuleVal = yyvsp[-1].ModuleVal;
  ;
   break;}
 case 121:
-#line 1555 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1560 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ModuleVal = CurModule.CurrentModule;
   // Emit an error if there are any unresolved types left.
@@ -2900,7 +2906,7 @@
  ;
   break;}
 case 122:
-#line 1568 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1573 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   // Eagerly resolve types. This is not an optimization, this is a
   // requirement that is due to the fact that we could have this:
@@ -2923,25 +2929,25 @@
  ;
   break;}
 case 123:
-#line 1588 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1593 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {    // Function prototypes can be in const pool
  ;
   break;}
 case 124:
-#line 1590 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1595 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (yyvsp[0].ConstVal == 0) ThrowException("Global value initializer is not a constant!");
   CurGV = ParseGlobalVariable(yyvsp[-3].StrVal, yyvsp[-2].Linkage, yyvsp[-1].BoolVal, yyvsp[0].ConstVal->getType(), yyvsp[0].ConstVal);
                            ;
   break;}
 case 125:
-#line 1593 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1598 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   CurGV = 0;
  ;
   break;}
 case 126:
-#line 1596 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1601 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   CurGV = ParseGlobalVariable(yyvsp[-3].StrVal, GlobalValue::ExternalLinkage,
                       yyvsp[-1].BoolVal, *yyvsp[0].TypeVal, 0);
@@ -2949,42 +2955,42 @@
                          ;
   break;}
 case 127:
-#line 1600 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1605 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   CurGV = 0;
  ;
   break;}
 case 128:
-#line 1603 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1608 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { 
  ;
   break;}
 case 129:
-#line 1605 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1610 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  ;
   break;}
 case 130:
-#line 1607 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1612 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { 
  ;
   break;}
 case 131:
-#line 1612 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1617 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.Endianness = Module::BigEndian; ;
   break;}
 case 132:
-#line 1613 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1618 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.Endianness = Module::LittleEndian; ;
   break;}
 case 133:
-#line 1615 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1620 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   CurModule.CurrentModule->setEndianness(yyvsp[0].Endianness);
  ;
   break;}
 case 134:
-#line 1618 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1623 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (yyvsp[0].UInt64Val == 32)
    CurModule.CurrentModule->setPointerSize(Module::Pointer32);
@@ -2995,37 +3001,37 @@
  ;
   break;}
 case 135:
-#line 1626 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1631 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   CurModule.CurrentModule->setTargetTriple(yyvsp[0].StrVal);
   free(yyvsp[0].StrVal);
  ;
   break;}
 case 137:
-#line 1633 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1638 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
      CurModule.CurrentModule->addLibrary(yyvsp[0].StrVal);
      free(yyvsp[0].StrVal);
     ;
   break;}
 case 138:
-#line 1637 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1642 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
      CurModule.CurrentModule->addLibrary(yyvsp[0].StrVal);
      free(yyvsp[0].StrVal);
     ;
   break;}
 case 139:
-#line 1641 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1646 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
     ;
   break;}
 case 143:
-#line 1650 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1655 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.StrVal = 0; ;
   break;}
 case 144:
-#line 1652 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1657 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  if (*yyvsp[-1].TypeVal == Type::VoidTy)
   ThrowException("void typed arguments are invalid!");
@@ -3033,7 +3039,7 @@
 ;
   break;}
 case 145:
-#line 1658 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1663 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ArgList = yyvsp[-2].ArgList;
   yyvsp[-2].ArgList->push_back(*yyvsp[0].ArgVal);
@@ -3041,7 +3047,7 @@
  ;
   break;}
 case 146:
-#line 1663 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1668 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ArgList = new std::vector<std::pair<PATypeHolder*,char*> >();
   yyval.ArgList->push_back(*yyvsp[0].ArgVal);
@@ -3049,13 +3055,13 @@
  ;
   break;}
 case 147:
-#line 1669 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1674 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ArgList = yyvsp[0].ArgList;
  ;
   break;}
 case 148:
-#line 1672 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1677 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ArgList = yyvsp[-2].ArgList;
   yyval.ArgList->push_back(std::pair<PATypeHolder*,
@@ -3063,20 +3069,20 @@
  ;
   break;}
 case 149:
-#line 1677 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1682 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ArgList = new std::vector<std::pair<PATypeHolder*,char*> >();
   yyval.ArgList->push_back(std::make_pair(new PATypeHolder(Type::VoidTy), (char*)0));
  ;
   break;}
 case 150:
-#line 1681 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1686 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ArgList = 0;
  ;
   break;}
 case 151:
-#line 1686 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1691 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  UnEscapeLexed(yyvsp[-5].StrVal);
  std::string FunctionName(yyvsp[-5].StrVal);
@@ -3163,7 +3169,7 @@
 ;
   break;}
 case 154:
-#line 1773 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1778 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  yyval.FunctionVal = CurFun.CurrentFunction;
 
@@ -3173,66 +3179,72 @@
 ;
   break;}
 case 157:
-#line 1783 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1788 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  yyval.FunctionVal = yyvsp[-1].FunctionVal;
 ;
   break;}
 case 158:
-#line 1787 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1792 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { CurFun.isDeclare = true; ;
   break;}
 case 159:
-#line 1787 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1792 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  yyval.FunctionVal = CurFun.CurrentFunction;
  CurFun.FunctionDone();
 ;
   break;}
 case 160:
-#line 1796 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1801 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {  // A reference to a direct constant
   yyval.ValIDVal = ValID::create(yyvsp[0].SInt64Val);
  ;
   break;}
 case 161:
-#line 1799 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1804 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ValIDVal = ValID::create(yyvsp[0].UInt64Val);
  ;
   break;}
 case 162:
-#line 1802 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1807 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {           // Perhaps it's an FP constant?
   yyval.ValIDVal = ValID::create(yyvsp[0].FPVal);
  ;
   break;}
 case 163:
-#line 1805 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1810 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ValIDVal = ValID::create(ConstantBool::True);
  ;
   break;}
 case 164:
-#line 1808 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1813 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ValIDVal = ValID::create(ConstantBool::False);
  ;
   break;}
 case 165:
-#line 1811 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1816 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ValIDVal = ValID::createNull();
  ;
   break;}
 case 166:
-#line 1814 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1819 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ValIDVal = ValID::createUndef();
  ;
   break;}
 case 167:
-#line 1817 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 1822 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+{   // A vector zero constant.
+  yyval.ValIDVal = ValID::createZeroInit();
+ ;
+  break;}
+case 168:
+#line 1825 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { // Nonempty unsized packed vector
   const Type *ETy = (*yyvsp[-1].ConstVector)[0]->getType();
   int NumElements = yyvsp[-1].ConstVector->size(); 
@@ -3258,44 +3270,44 @@
   delete PTy; delete yyvsp[-1].ConstVector;
  ;
   break;}
-case 168:
-#line 1841 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 169:
+#line 1849 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ValIDVal = ValID::create(yyvsp[0].ConstVal);
  ;
   break;}
-case 169:
-#line 1848 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 170:
+#line 1856 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { // Is it an integer reference...?
   yyval.ValIDVal = ValID::create(yyvsp[0].SIntVal);
  ;
   break;}
-case 170:
-#line 1851 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 171:
+#line 1859 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {          // Is it a named reference...?
   yyval.ValIDVal = ValID::create(yyvsp[0].StrVal);
  ;
   break;}
-case 173:
-#line 1862 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 174:
+#line 1870 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ValueVal = getVal(*yyvsp[-1].TypeVal, yyvsp[0].ValIDVal); delete yyvsp[-1].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 174:
-#line 1866 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 175:
+#line 1874 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.FunctionVal = yyvsp[-1].FunctionVal;
  ;
   break;}
-case 175:
-#line 1869 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 176:
+#line 1877 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { // Do not allow functions with 0 basic blocks  
   yyval.FunctionVal = yyvsp[-1].FunctionVal;
  ;
   break;}
-case 176:
-#line 1877 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 177:
+#line 1885 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   setValueName(yyvsp[0].TermInstVal, yyvsp[-1].StrVal);
   InsertValue(yyvsp[0].TermInstVal);
@@ -3305,15 +3317,15 @@
   yyval.BasicBlockVal = yyvsp[-2].BasicBlockVal;
  ;
   break;}
-case 177:
-#line 1886 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 178:
+#line 1894 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyvsp[-1].BasicBlockVal->getInstList().push_back(yyvsp[0].InstVal);
   yyval.BasicBlockVal = yyvsp[-1].BasicBlockVal;
  ;
   break;}
-case 178:
-#line 1890 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 179:
+#line 1898 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.BasicBlockVal = CurBB = getBBVal(ValID::create((int)CurFun.NextBBNum++), true);
 
@@ -3325,8 +3337,8 @@
   BBL.splice(BBL.end(), BBL, yyval.BasicBlockVal);
  ;
   break;}
-case 179:
-#line 1900 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 180:
+#line 1908 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.BasicBlockVal = CurBB = getBBVal(ValID::create(yyvsp[0].StrVal), true);
 
@@ -3338,32 +3350,32 @@
   BBL.splice(BBL.end(), BBL, yyval.BasicBlockVal);
  ;
   break;}
-case 180:
-#line 1911 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 181:
+#line 1919 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {       // Return with a result...
   yyval.TermInstVal = new ReturnInst(yyvsp[0].ValueVal);
  ;
   break;}
-case 181:
-#line 1914 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 182:
+#line 1922 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {                    // Return with no result...
   yyval.TermInstVal = new ReturnInst();
  ;
   break;}
-case 182:
-#line 1917 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 183:
+#line 1925 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {             // Unconditional Branch...
   yyval.TermInstVal = new BranchInst(getBBVal(yyvsp[0].ValIDVal));
  ;
   break;}
-case 183:
-#line 1920 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 184:
+#line 1928 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { 
   yyval.TermInstVal = new BranchInst(getBBVal(yyvsp[-3].ValIDVal), getBBVal(yyvsp[0].ValIDVal), getVal(Type::BoolTy, yyvsp[-6].ValIDVal));
  ;
   break;}
-case 184:
-#line 1923 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 185:
+#line 1931 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   SwitchInst *S = new SwitchInst(getVal(yyvsp[-7].PrimType, yyvsp[-6].ValIDVal), getBBVal(yyvsp[-3].ValIDVal), yyvsp[-1].JumpTable->size());
   yyval.TermInstVal = S;
@@ -3379,15 +3391,15 @@
   delete yyvsp[-1].JumpTable;
  ;
   break;}
-case 185:
-#line 1937 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 186:
+#line 1945 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   SwitchInst *S = new SwitchInst(getVal(yyvsp[-6].PrimType, yyvsp[-5].ValIDVal), getBBVal(yyvsp[-2].ValIDVal), 0);
   yyval.TermInstVal = S;
  ;
   break;}
-case 186:
-#line 1942 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 187:
+#line 1950 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   const PointerType *PFTy;
   const FunctionType *Ty;
@@ -3441,20 +3453,20 @@
   delete yyvsp[-7].ValueList;
  ;
   break;}
-case 187:
-#line 1994 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 188:
+#line 2002 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.TermInstVal = new UnwindInst();
  ;
   break;}
-case 188:
-#line 1997 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 189:
+#line 2005 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.TermInstVal = new UnreachableInst();
  ;
   break;}
-case 189:
-#line 2003 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 190:
+#line 2011 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.JumpTable = yyvsp[-5].JumpTable;
   Constant *V = cast<Constant>(getValNonImprovising(yyvsp[-4].PrimType, yyvsp[-3].ValIDVal));
@@ -3464,8 +3476,8 @@
   yyval.JumpTable->push_back(std::make_pair(V, getBBVal(yyvsp[0].ValIDVal)));
  ;
   break;}
-case 190:
-#line 2011 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 191:
+#line 2019 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.JumpTable = new std::vector<std::pair<Constant*, BasicBlock*> >();
   Constant *V = cast<Constant>(getValNonImprovising(yyvsp[-4].PrimType, yyvsp[-3].ValIDVal));
@@ -3476,8 +3488,8 @@
   yyval.JumpTable->push_back(std::make_pair(V, getBBVal(yyvsp[0].ValIDVal)));
  ;
   break;}
-case 191:
-#line 2021 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 192:
+#line 2029 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
  // Is this definition named?? if so, assign the name...
  setValueName(yyvsp[0].InstVal, yyvsp[-1].StrVal);
@@ -3485,54 +3497,54 @@
  yyval.InstVal = yyvsp[0].InstVal;
 ;
   break;}
-case 192:
-#line 2028 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 193:
+#line 2036 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {  // Used for PHI nodes
   yyval.PHIList = new std::list<std::pair<Value*, BasicBlock*> >();
   yyval.PHIList->push_back(std::make_pair(getVal(*yyvsp[-5].TypeVal, yyvsp[-3].ValIDVal), getBBVal(yyvsp[-1].ValIDVal)));
   delete yyvsp[-5].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 193:
-#line 2033 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 194:
+#line 2041 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.PHIList = yyvsp[-6].PHIList;
   yyvsp[-6].PHIList->push_back(std::make_pair(getVal(yyvsp[-6].PHIList->front().first->getType(), yyvsp[-3].ValIDVal),
                 getBBVal(yyvsp[-1].ValIDVal)));
  ;
   break;}
-case 194:
-#line 2040 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 195:
+#line 2048 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {  // Used for call statements, and memory insts...
   yyval.ValueList = new std::vector<Value*>();
   yyval.ValueList->push_back(yyvsp[0].ValueVal);
  ;
   break;}
-case 195:
-#line 2044 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 196:
+#line 2052 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.ValueList = yyvsp[-2].ValueList;
   yyvsp[-2].ValueList->push_back(yyvsp[0].ValueVal);
  ;
   break;}
-case 197:
-#line 2050 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 198:
+#line 2058 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { yyval.ValueList = 0; ;
   break;}
-case 198:
-#line 2052 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 199:
+#line 2060 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.BoolVal = true;
  ;
   break;}
-case 199:
-#line 2055 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 200:
+#line 2063 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.BoolVal = false;
  ;
   break;}
-case 200:
-#line 2061 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 201:
+#line 2069 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (!(*yyvsp[-3].TypeVal)->isInteger() && !(*yyvsp[-3].TypeVal)->isFloatingPoint() && 
     !isa<PackedType>((*yyvsp[-3].TypeVal).get()))
@@ -3546,8 +3558,8 @@
   delete yyvsp[-3].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 201:
-#line 2073 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 202:
+#line 2081 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (!(*yyvsp[-3].TypeVal)->isIntegral())
    ThrowException("Logical operator requires integral operands!");
@@ -3557,8 +3569,8 @@
   delete yyvsp[-3].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 202:
-#line 2081 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 203:
+#line 2089 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if(isa<PackedType>((*yyvsp[-3].TypeVal).get())) {
    ThrowException(
@@ -3570,8 +3582,8 @@
   delete yyvsp[-3].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 203:
-#line 2091 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 204:
+#line 2099 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   std::cerr << "WARNING: Use of eliminated 'not' instruction:"
        << " Replacing with 'xor'.\n";
@@ -3585,8 +3597,8 @@
    ThrowException("Could not create a xor instruction!");
  ;
   break;}
-case 204:
-#line 2103 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 205:
+#line 2111 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (yyvsp[0].ValueVal->getType() != Type::UByteTy)
    ThrowException("Shift amount must be ubyte!");
@@ -3595,8 +3607,8 @@
   yyval.InstVal = new ShiftInst(yyvsp[-3].OtherOpVal, yyvsp[-2].ValueVal, yyvsp[0].ValueVal);
  ;
   break;}
-case 205:
-#line 2110 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 206:
+#line 2118 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (!yyvsp[0].TypeVal->get()->isFirstClassType())
    ThrowException("cast instruction to a non-primitive type: '" +
@@ -3605,8 +3617,8 @@
   delete yyvsp[0].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 206:
-#line 2117 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 207:
+#line 2125 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (yyvsp[-4].ValueVal->getType() != Type::BoolTy)
    ThrowException("select condition must be boolean!");
@@ -3615,16 +3627,16 @@
   yyval.InstVal = new SelectInst(yyvsp[-4].ValueVal, yyvsp[-2].ValueVal, yyvsp[0].ValueVal);
  ;
   break;}
-case 207:
-#line 2124 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 208:
+#line 2132 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   NewVarArgs = true;
   yyval.InstVal = new VAArgInst(yyvsp[-2].ValueVal, *yyvsp[0].TypeVal);
   delete yyvsp[0].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 208:
-#line 2129 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 209:
+#line 2137 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   ObsoleteVarArgs = true;
   const Type* ArgTy = yyvsp[-2].ValueVal->getType();
@@ -3645,8 +3657,8 @@
   delete yyvsp[0].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 209:
-#line 2148 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 210:
+#line 2156 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   ObsoleteVarArgs = true;
   const Type* ArgTy = yyvsp[-2].ValueVal->getType();
@@ -3670,8 +3682,8 @@
   delete yyvsp[0].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 210:
-#line 2170 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 211:
+#line 2178 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   const Type *Ty = yyvsp[0].PHIList->front().first->getType();
   if (!Ty->isFirstClassType())
@@ -3687,8 +3699,8 @@
   delete yyvsp[0].PHIList; // Free the list...
  ;
   break;}
-case 211:
-#line 2184 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 212:
+#line 2192 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   const PointerType *PFTy;
   const FunctionType *Ty;
@@ -3747,66 +3759,66 @@
   delete yyvsp[-1].ValueList;
  ;
   break;}
-case 212:
-#line 2241 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 213:
+#line 2249 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.InstVal = yyvsp[0].InstVal;
  ;
   break;}
-case 213:
-#line 2247 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 214:
+#line 2255 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { 
   yyval.ValueList = yyvsp[0].ValueList; 
  ;
   break;}
-case 214:
-#line 2249 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 215:
+#line 2257 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 { 
   yyval.ValueList = new std::vector<Value*>(); 
  ;
   break;}
-case 215:
-#line 2253 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 216:
+#line 2261 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.BoolVal = true;
  ;
   break;}
-case 216:
-#line 2256 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 217:
+#line 2264 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.BoolVal = false;
  ;
   break;}
-case 217:
-#line 2262 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 218:
+#line 2270 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.InstVal = new MallocInst(*yyvsp[-1].TypeVal, 0, yyvsp[0].UIntVal);
   delete yyvsp[-1].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 218:
-#line 2266 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 219:
+#line 2274 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.InstVal = new MallocInst(*yyvsp[-4].TypeVal, getVal(yyvsp[-2].PrimType, yyvsp[-1].ValIDVal), yyvsp[0].UIntVal);
   delete yyvsp[-4].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 219:
-#line 2270 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 220:
+#line 2278 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.InstVal = new AllocaInst(*yyvsp[-1].TypeVal, 0, yyvsp[0].UIntVal);
   delete yyvsp[-1].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 220:
-#line 2274 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 221:
+#line 2282 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   yyval.InstVal = new AllocaInst(*yyvsp[-4].TypeVal, getVal(yyvsp[-2].PrimType, yyvsp[-1].ValIDVal), yyvsp[0].UIntVal);
   delete yyvsp[-4].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 221:
-#line 2278 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 222:
+#line 2286 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (!isa<PointerType>(yyvsp[0].ValueVal->getType()))
    ThrowException("Trying to free nonpointer type " + 
@@ -3814,8 +3826,8 @@
   yyval.InstVal = new FreeInst(yyvsp[0].ValueVal);
  ;
   break;}
-case 222:
-#line 2285 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 223:
+#line 2293 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (!isa<PointerType>(yyvsp[-1].TypeVal->get()))
    ThrowException("Can't load from nonpointer type: " +
@@ -3827,8 +3839,8 @@
   delete yyvsp[-1].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 223:
-#line 2295 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 224:
+#line 2303 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   const PointerType *PT = dyn_cast<PointerType>(yyvsp[-1].TypeVal->get());
   if (!PT)
@@ -3843,8 +3855,8 @@
   delete yyvsp[-1].TypeVal;
  ;
   break;}
-case 224:
-#line 2308 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+case 225:
+#line 2316 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 {
   if (!isa<PointerType>(yyvsp[-2].TypeVal->get()))
    ThrowException("getelementptr insn requires pointer operand!");
@@ -4089,7 +4101,7 @@
   }
  return 1;
 }
-#line 2331 "/Users/sabre/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
+#line 2339 "/Volumes/ProjectsDisk/cvs/llvm/lib/AsmParser/llvmAsmParser.y"
 
 int yyerror(const char *ErrorMsg) {
  std::string where 


More information about the llvm-commits mailing list