[llvm-commits] CVS: llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp

Chris Lattner lattner at cs.uiuc.edu
Tue Oct 18 21:31:07 PDT 2005Changes in directory llvm/utils/TableGen:

DAGISelEmitter.cpp updated: 1.62 -> 1.63
---
Log message:

Add basic support for integer constants in pattern results.


---
Diffs of the changes: (+14 -0)

 DAGISelEmitter.cpp |  14 ++++++++++++++
 1 files changed, 14 insertions(+)


Index: llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp
diff -u llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp:1.62 llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp:1.63
--- llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp:1.62	Tue Oct 18 21:07:26 2005
+++ llvm/utils/TableGen/DAGISelEmitter.cpp	Tue Oct 18 23:30:56 2005
@@ -665,8 +665,15 @@
      Args.push_back(Dag->getArgName(i));
     }
    }
+  } else if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(Arg)) {
+   TreePatternNode *Node = new TreePatternNode(II);
+   if (!Dag->getArgName(i).empty())
+    error("Constant int argument should not have a name!");
+   Children.push_back(Node);
   } else {
+   std::cerr << '"';
    Arg->dump();
+   std::cerr << "\": ";
    error("Unknown leaf value for tree pattern!");
   }
  }
@@ -1627,6 +1634,13 @@
      << ");\n";
     return ResNo;
    }
+  } else if (IntInit *II = dynamic_cast<IntInit*>(N->getLeafValue())) {
+   unsigned ResNo = Ctr++;
+   OS << "   SDOperand Tmp" << ResNo << " = CurDAG->getTargetConstant("
+     << II->getValue() << ", MVT::"
+    << getEnumName(N->getType())
+    << ");\n";
+   return ResNo;
   }
   
   N->dump();


More information about the llvm-commits mailing list