<div dir="ltr">CommandObjectThreadUntil::DoExecute() has the following code:<br><div><br></div><div><div>        for (size_t i = 0; i < num_args; i++) {</div><div>          uint32_t line_number;</div><div>          line_number = StringConvert::ToUInt32(command.GetArgumentAtIndex(0),</div><div>                                                UINT32_MAX);</div><div>          if (line_number == UINT32_MAX) {</div><div>            result.AppendErrorWithFormat("invalid line number: '%s'.\n",</div><div>                                         command.GetArgumentAtIndex(0));</div><div>            result.SetStatus(eReturnStatusFailed);</div><div>            return false;</div><div>          } else</div><div>            line_numbers.push_back(line_number);</div><div>        }</div></div><div><br></div><div>1) It looks to me like this is supposed to be GetArgumentAtIndex(i) instead of GetArgumentAtIndex(0).  Is this in fact a bug?</div><div><br></div><div>2) The ability for this command to take multiple line numbers is not documented.  Should it be?</div></div>