r206224 - Fix warning in ms-x86-vtordisp test case

Reid Kleckner reid at kleckner.net
Mon Apr 14 16:49:17 PDT 2014


Author: rnk
Date: Mon Apr 14 18:49:17 2014
New Revision: 206224

URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project?rev=206224&view=rev
Log:
Fix warning in ms-x86-vtordisp test case

Modified:
    cfe/trunk/test/Layout/ms-x86-vtordisp.cpp

Modified: cfe/trunk/test/Layout/ms-x86-vtordisp.cpp
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/cfe/trunk/test/Layout/ms-x86-vtordisp.cpp?rev=206224&r1=206223&r2=206224&view=diff
==============================================================================
--- cfe/trunk/test/Layout/ms-x86-vtordisp.cpp (original)
+++ cfe/trunk/test/Layout/ms-x86-vtordisp.cpp Mon Apr 14 18:49:17 2014
@@ -386,10 +386,10 @@ struct HA {
 };
 #pragma vtordisp(push, 2)
 struct HB : virtual HA {};
-#pragma vtordisp(pop, 2)
+#pragma vtordisp(pop)
 #pragma vtordisp(push, 0)
 struct HC : virtual HB {};
-#pragma vtordisp(pop, 0)
+#pragma vtordisp(pop)
 
 // CHECK: *** Dumping AST Record Layout
 // CHECK: *** Dumping AST Record Layout

More information about the cfe-commits mailing list