[www-scripts] Sphinx Doc Update: SUCCESS

www-data via www-scripts www-scripts at lists.llvm.org
Thu Feb 1 13:05:00 PST 2018


UPDATING llvm SOURCES
Updating '.':
U  lib/CodeGen/LivePhysRegs.cpp
U  lib/Transforms/Scalar/SeparateConstOffsetFromGEP.cpp
U  lib/Transforms/Scalar/LoopStrengthReduce.cpp
U  lib/Transforms/IPO/FunctionImport.cpp
U  lib/Transforms/IPO/GlobalOpt.cpp
U  lib/Transforms/AggressiveInstCombine/TruncInstCombine.cpp
U  lib/Transforms/AggressiveInstCombine/AggressiveInstCombine.cpp
U  lib/Transforms/AggressiveInstCombine/AggressiveInstCombineInternal.h
U  lib/Transforms/InstCombine/InstCombineCalls.cpp
U  lib/Transforms/InstCombine/InstCombineCasts.cpp
U  lib/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.cpp
U  lib/Transforms/Utils/GlobalStatus.cpp
U  lib/MC/WasmObjectWriter.cpp
U  lib/MC/MCAssembler.cpp
U  lib/CodeGen/TargetPassConfig.cpp
U  lib/CodeGen/TailDuplicator.cpp
U  lib/CodeGen/MIRParser/MILexer.cpp
U  lib/CodeGen/RegAllocGreedy.cpp
U  lib/CodeGen/TargetLoweringBase.cpp
U  lib/CodeGen/MachineCopyPropagation.cpp
U  lib/CodeGen/AsmPrinter/CodeViewDebug.cpp
U  lib/CodeGen/MachineCombiner.cpp
U  lib/CodeGen/MachineOutliner.cpp
U  lib/CodeGen/CodeGenPrepare.cpp
U  lib/CodeGen/SelectionDAG/LegalizeDAG.cpp
U  lib/CodeGen/SelectionDAG/FastISel.cpp
U  lib/CodeGen/SelectionDAG/DAGCombiner.cpp
U  lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cpp
U  lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGRRList.cpp
U  lib/CodeGen/LiveRegMatrix.cpp
U  lib/CodeGen/TargetRegisterInfo.cpp
U  lib/CodeGen/GlobalISel/LegalizerHelper.cpp
U  lib/Object/WasmObjectFile.cpp
U  lib/Support/Statistic.cpp
U  lib/Analysis/SyntheticCountsUtils.cpp
U  lib/Analysis/TargetLibraryInfo.cpp
U  lib/Analysis/Lint.cpp
U  lib/Target/Mips/MipsInstrInfo.td
U  lib/Target/Mips/MicroMipsInstrFormats.td
U  lib/Target/Mips/MicroMipsInstrInfo.td
U  lib/Target/Mips/MipsEVAInstrInfo.td
U  lib/Target/WebAssembly/MCTargetDesc/WebAssemblyTargetStreamer.cpp
U  lib/Target/WebAssembly/MCTargetDesc/WebAssemblyTargetStreamer.h
U  lib/Target/AMDGPU/AMDGPUInstrInfo.cpp
U  lib/Target/AMDGPU/SIInstrInfo.cpp
U  lib/Target/AMDGPU/SIInstructions.td
U  lib/Target/AMDGPU/BUFInstructions.td
U  lib/Target/AMDGPU/AMDGPUInstrInfo.td
U  lib/Target/AMDGPU/VOP2Instructions.td
U  lib/Target/AMDGPU/AMDGPUISelLowering.cpp
U  lib/Target/AMDGPU/AMDGPUISelLowering.h
U  lib/Target/AMDGPU/SIISelLowering.cpp
U  lib/Target/SystemZ/SystemZISelLowering.cpp
D  test/Transforms/InstCombine/pr33765.ll
D  test/Transforms/InstCombine/2017-07-07-UMul-ZExt.ll
U  lib/Target/ARM/ARMLegalizerInfo.cpp
U  lib/Target/ARM/ARMISelLowering.h
U  lib/Target/ARM/ARMISelLowering.cpp
U  lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp
U  lib/Target/X86/X86InstrArithmetic.td
U  lib/Target/X86/X86RetpolineThunks.cpp
U  lib/Target/AArch64/AArch64SchedThunderX2T99.td
U  lib/Target/Hexagon/HexagonISelLoweringHVX.cpp
U  lib/Target/Hexagon/HexagonISelLowering.cpp
U  test/Transforms/SeparateConstOffsetFromGEP/AMDGPU/split-gep-and-gvn-addrspace-addressing-modes.ll
U  test/Transforms/LoopStrengthReduce/X86/macro-fuse-cmp.ll
U  test/Transforms/InstCombine/AMDGPU/amdgcn-intrinsics.ll
A  test/Transforms/AggressiveInstCombine/trunc_unreachable_bb.ll
U  test/MC/ARM/diagnostics.s
U  test/CodeGen/AMDGPU/flat-load-clustering.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/movrels-bug.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/sdwa-peephole-instr.mir
A  test/MC/ELF/uleb-ehtable.s
U  test/CodeGen/AMDGPU/fold-immediate-output-mods.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/schedule-regpressure.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/rename-independent-subregs-mac-operands.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/insert-waits-callee.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/shrink-carry.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/vop-shrink-non-ssa.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/endpgm-dce.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/fold-cndmask.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/ret.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/liveness.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/hazard.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/si-instr-info-correct-implicit-operands.ll
A  test/CodeGen/AMDGPU/llvm.amdgcn.cvt.pk.u16.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/stack-slot-color-sgpr-vgpr-spills.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/sdwa-gfx9.mir
A  test/CodeGen/AMDGPU/llvm.amdgcn.cvt.pk.i16.ll
U  lib/Target/ARM/Thumb1InstrInfo.h
U  lib/Target/ARM/ARMInstrVFP.td
U  lib/Target/PowerPC/PPCRegisterInfo.h
U  lib/Target/X86/X86ISelDAGToDAG.cpp
U  lib/Target/X86/X86MacroFusion.cpp
U  lib/Target/AArch64/AArch64SchedExynosM3.td
U  lib/Target/Hexagon/HexagonISelLowering.h
U  lib/Target/Hexagon/HexagonPatterns.td
U  test/Feature/elf-linker-options.ll
U  test/Transforms/LoopStrengthReduce/X86/ivchain-X86.ll
U  test/Transforms/InstCombine/cast-mul-select.ll
U  test/Transforms/AggressiveInstCombine/trunc_multi_uses.ll
U  test/LTO/Resolution/X86/not-prevailing.ll
U  test/MC/WebAssembly/weak-alias.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/inserted-wait-states.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/hazard-inlineasm.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/sched-crash-dbg-value.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/splitkit.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/dead_copy.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/break-vmem-soft-clauses.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/rename-independent-subregs.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/llvm.amdgcn.tbuffer.store.d16.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/subreg_interference.mir
A  test/CodeGen/AMDGPU/llvm.amdgcn.cvt.pknorm.u16.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/vop-shrink-frame-index.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/legalize-fmul.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/inst-select-load-smrd.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/legalize-icmp.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/legalize-fadd.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/optimize-if-exec-masking.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/subreg-intervals.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/bitreverse.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/misched-killflags.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/legalize-and.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/legalize-select.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/legalize-add.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/irtranslator-amdgpu_vs.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/spill-empty-live-interval.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/si-fix-sgpr-copies.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/syncscopes.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/bswap.ll
A  test/CodeGen/AMDGPU/llvm.amdgcn.cvt.pknorm.i16.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/inst-select-store-flat.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/legalize-or.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/legalize-bitcast.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/inst-select-load-flat.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/fold-multiple.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/llvm.amdgcn.buffer.store.format.d16.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/constant-fold-imm-immreg.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/regcoal-subrange-join.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/insert-skips-kill-uncond.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/memory-legalizer-multiple-mem-operands-atomics.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/detect-dead-lanes.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/merge-load-store.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/twoaddr-mad.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/regcoalesce-dbg.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/fold-operands-order.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/undefined-physreg-sgpr-spill.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/llvm.amdgcn.tbuffer.load.d16.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/clamp-omod-special-case.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/scalar-store-cache-flush.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/fix-wwm-liveness.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/memory-legalizer-atomic-insert-end.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/opt-sgpr-to-vgpr-copy.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/merge-load-store-vreg.mir
U  lib/Target/ARM/Thumb1InstrInfo.cpp
U  lib/Target/ARM/ARMInstrInfo.td
U  lib/Target/ARM/README.txt
U  lib/Target/X86/X86.h
U  lib/Target/X86/X86InstrInfo.cpp
U  lib/Target/AArch64/AArch64SchedExynosM1.td
U  lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp
U  lib/Target/Hexagon/HexagonISelDAGToDAGHVX.cpp
U  test/Verifier/test_g_phi.mir
U  test/Transforms/LoopStrengthReduce/X86/nested-loop.ll
A  test/Transforms/CodeGenPrepare/ARM/memory-intrinsics.ll
A  test/Transforms/InstCombine/icmp-mul-zext.ll
U  test/Transforms/AggressiveInstCombine/trunc_const_expr.ll
A  test/MC/Disassembler/ARM/unpredictable-MVN-arm.txt
U  test/CodeGen/AMDGPU/memory-legalizer-multiple-mem-operands-nontemporal-1.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/vccz-corrupt-bug-workaround.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/insert-waits-exp.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/memory-legalizer-multiple-mem-operands-nontemporal-2.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/fold-imm-f16-f32.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/cluster-flat-loads-postra.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/regcoalesce-prune.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/smrd.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/invert-br-undef-vcc.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/break-smem-soft-clauses.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/shrink-vop3-carry-out.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/sdwa-preserve.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/regbankselect.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/legalize-shl.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/GlobalISel/legalize-constant.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/readlane_exec0.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/coalescer-subreg-join.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/macro-fusion-cluster-vcc-uses.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/limit-coalesce.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/debug-value2.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/sdwa-scalar-ops.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/cluster-flat-loads.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/sendmsg-m0-hazard.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/sdwa-vop2-64bit.mir
D  test/CodeGen/Thumb/stm-scavenging.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/wqm.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/llvm.dbg.value.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/callee-special-input-sgprs.ll
U  test/CodeGen/SystemZ/fp-conv-17.mir
U  test/CodeGen/SystemZ/regalloc-fast-invalid-kill-flag.mir
U  test/CodeGen/SystemZ/lower-copy-undef-src.mir
U  test/CodeGen/Thumb/tbb-reuse.mir
A  test/CodeGen/Thumb/pr35836_2.ll
U  test/CodeGen/ARM/fpoffset_overflow.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-select-globals-ropi-rwpi.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-irtranslator.ll
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-legalize-vfp4.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-legalizer.mir
U  test/CodeGen/ARM/pei-swiftself.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/waitcnt-permute.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/waitcnt.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/multilevel-break.ll
A  test/CodeGen/SystemZ/loop-04.ll
U  test/CodeGen/SystemZ/fp-cmp-07.mir
U  test/CodeGen/SystemZ/RAbasic-invalid-LR-update.mir
U  test/CodeGen/Thumb/thumb-shrink-wrapping.ll
A  test/CodeGen/Thumb/pr35836.ll
U  test/CodeGen/ARM/ifcvt_simple_bad_zero_prob_succ.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-select-globals-static.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-legalize-fp.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-regbankselect.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-instruction-select-combos.mir
U  test/CodeGen/ARM/tail-dup-bundle.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/merge-m0.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/fix-vgpr-copies.mir
U  test/CodeGen/SystemZ/load-and-test.mir
A  test/CodeGen/SystemZ/pr36164.ll
U  test/CodeGen/SystemZ/pr32505.ll
U  test/CodeGen/SystemZ/clear-liverange-spillreg.mir
U  test/CodeGen/ARM/atomic-op.ll
U  test/CodeGen/ARM/imm-peephole-thumb.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-instruction-select.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-select-globals-pic.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-legalize-divmod.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-select-copy_to_regclass-of-fptosi.mir
U  test/CodeGen/AMDGPU/llvm.amdgcn.buffer.load.format.d16.ll
U  test/CodeGen/AMDGPU/reduce-saveexec.mir
U  test/CodeGen/SystemZ/vec-sub-01.ll
U  test/CodeGen/SystemZ/cond-move-04.mir
U  test/CodeGen/SystemZ/cond-move-05.mir
U  test/CodeGen/SystemZ/store_nonbytesized_vecs.ll
U  test/CodeGen/Thumb/machine-cse-physreg.mir
U  test/CodeGen/ARM/debug-info-arg.ll
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/select-pr35926.mir
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-param-lowering.ll
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-instruction-select-cmp.mir
U  test/CodeGen/ARM/dbg-range-extension.mir
U  test/CodeGen/ARM/swifterror.ll
U  test/CodeGen/ARM/prera-ldst-insertpt.mir
U  test/CodeGen/ARM/misched-int-basic.mir
U  test/CodeGen/ARM/load_store_opt_kill.mir
U  test/CodeGen/ARM/constant-islands-cfg.mir
U  test/CodeGen/ARM/peephole-phi.mir
U  test/CodeGen/ARM/ARMLoadStoreDBG.mir
U  test/CodeGen/ARM/cmp2-peephole-thumb.mir
U  test/CodeGen/ARM/intrinsics-overflow.ll
U  test/CodeGen/ARM/select-imm.ll
U  test/CodeGen/ARM/cmp1-peephole-thumb.mir
U  test/CodeGen/ARM/PR32721_ifcvt_triangle_unanalyzable.mir
U  test/CodeGen/ARM/scavenging.mir
U  test/CodeGen/ARM/thumb1-ldst-opt.ll
U  test/CodeGen/ARM/imm-peephole-arm.mir
U  test/CodeGen/ARM/debug-info-branch-folding.ll
U  test/CodeGen/ARM/misched-int-basic-thumb2.mir
U  test/CodeGen/ARM/machine-copyprop.mir
U  test/CodeGen/ARM/2014-01-09-pseudo_expand_implicit_reg.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/MCSE-caller-preserved-reg.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/ppc64-byval-align.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/opt-li-add-to-addi.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/convert-rr-to-ri-instrs-R0-special-handling.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/debuginfo-stackarg.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/licm-tocReg.ll
U  test/CodeGen/ARM/Windows/vla-cpsr.ll
U  test/CodeGen/ARM/virtregrewriter-subregliveness.mir
U  test/CodeGen/ARM/fp16-instructions.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/expand-isel-4.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/expand-isel-5.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/debuginfo-split-int.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/no-rlwimi-trivial-commute.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/byval-agg-info.ll
U  test/CodeGen/ARM/expand-pseudos.mir
U  test/CodeGen/ARM/ifcvt_simple_unanalyzable.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/addisdtprelha-nonr3.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/opt-sub-inst-cr0-live.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/expand-isel-6.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/tail-dup-layout.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/licm-remat.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/convert-rr-to-ri-instrs-out-of-range.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/expand-isel-1.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/aantidep-def-ec.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/expand-isel-2.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/expand-isel-3.mir
U  test/CodeGen/X86/virtual-registers-cleared-in-machine-functions-liveins.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/fp64-to-int16.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/expand-isel-9.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/select-i1-vs-i1.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/tls_get_addr_fence2.mir
U  test/CodeGen/Lanai/peephole-compare.mir
U  test/CodeGen/X86/masked_gather_scatter.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/load-two-flts.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/quadint-return.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/expand-isel-10.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/convert-rr-to-ri-instrs.mir
U  test/CodeGen/X86/lea-opt-with-debug.mir
U  test/CodeGen/X86/update-terminator.mir
U  test/CodeGen/X86/bitreverse.ll
U  test/CodeGen/X86/3addr-or.ll
U  test/CodeGen/X86/mulvi32.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-schedule.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-hadd-hsub.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-trunc.ll
U  test/CodeGen/X86/pr32284.ll
U  test/CodeGen/X86/vec_cmp_uint-128.ll
U  test/CodeGen/X86/ipra-reg-alias.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-tzcnt-128.ll
U  test/CodeGen/X86/horizontal-reduce-smin.ll
U  test/CodeGen/X86/implicit-null-checks.mir
U  test/CodeGen/X86/localescape.ll
U  test/CodeGen/X86/select_const.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shift-shl-256.ll
U  test/CodeGen/X86/machine-combiner-int.ll
U  test/CodeGen/X86/tbm-intrinsics-fast-isel.ll
U  test/CodeGen/X86/xray-multiplerets-in-blocks.mir
U  test/CodeGen/X86/sext-i1.ll
U  test/CodeGen/X86/oddshuffles.ll
U  test/CodeGen/X86/shuffle-vs-trunc-256.ll
U  test/CodeGen/X86/bitcast-setcc-256.ll
U  test/CodeGen/X86/statepoint-stack-usage.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-calling-conv.ll
U  test/CodeGen/X86/eflags-copy-expansion.mir
U  test/CodeGen/X86/avx512-trunc.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512dq-intrinsics.ll
U  test/CodeGen/X86/atomic-eflags-reuse.ll
U  test/CodeGen/X86/peephole-recurrence.mir
U  test/CodeGen/X86/avx512dqvl-intrinsics-upgrade.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shuffle-512-v16.ll
U  test/CodeGen/X86/madd.ll
U  test/CodeGen/X86/popcnt.ll
U  test/CodeGen/X86/gpr-to-mask.ll
U  test/CodeGen/X86/shrink-compare.ll
U  test/CodeGen/X86/sse2-schedule.ll
U  test/CodeGen/X86/mul-constant-result.ll
U  test/CodeGen/X86/rdpid-schedule.ll
U  test/CodeGen/X86/widen_conv-3.ll
U  test/CodeGen/X86/divrem.ll
U  test/CodeGen/X86/bitcast-int-to-vector-bool.ll
U  test/CodeGen/X86/2006-03-01-InstrSchedBug.ll
U  test/CodeGen/X86/vec_fp_to_int.ll
U  test/CodeGen/X86/fminnum.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-vec-cmp.ll
U  test/CodeGen/X86/combine-shl.ll
U  test/CodeGen/X86/cmov-into-branch.ll
U  test/CodeGen/X86/horizontal-reduce-umax.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shuffle-v1.ll
U  test/CodeGen/X86/2012-08-16-setcc.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-trunc-math.ll
U  test/CodeGen/X86/pr32345.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512dqvl-intrinsics.ll
U  test/CodeGen/X86/machine-region-info.mir
U  test/CodeGen/X86/vector-bitreverse.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-compare-results.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512bw-mov.ll
U  test/CodeGen/X86/pr34592.ll
U  test/CodeGen/X86/update-terminator-debugloc.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-insert-extract.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512dq-mask-op.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-shift.ll
A  test/CodeGen/X86/haddsub-3.ll
U  test/CodeGen/X86/bool-simplify.ll
U  test/CodeGen/X86/win64_frame.ll
U  test/CodeGen/X86/pr32329.ll
U  test/CodeGen/X86/shift-combine.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-compare-any_of.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-rotate-128.ll
U  test/CodeGen/ARM/GlobalISel/arm-call-lowering.ll
U  test/CodeGen/ARM/ifcvt_diamond_unanalyzable.mir
U  test/CodeGen/ARM/single-issue-r52.mir
U  test/CodeGen/ARM/ifcvt_triangleWoCvtToNextEdge.mir
U  test/CodeGen/ARM/vldm-liveness.mir
U  test/CodeGen/ARM/ifcvt_canFallThroughTo.mir
U  test/CodeGen/ARM/v6-jumptable-clobber.mir
U  test/CodeGen/ARM/ifcvt_forked_diamond_unanalyzable.mir
U  test/CodeGen/ARM/sched-it-debug-nodes.mir
U  test/CodeGen/ARM/prera-ldst-aliasing.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/gpr-vsr-spill.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/scavenging.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/livephysregs.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/expand-isel-7.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/expand-isel-8.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/fma-mutate.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/aggressive-anti-dep-breaker-subreg.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/tls_get_addr_fence1.mir
U  test/CodeGen/PowerPC/opt-cmp-inst-cr0-live.ll
U  test/CodeGen/PowerPC/addegluecrash.ll
U  test/CodeGen/X86/2010-05-28-Crash.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512vl-intrinsics-upgrade.ll
U  test/CodeGen/X86/powi.ll
U  test/CodeGen/X86/shrink_wrap_dbg_value.mir
U  test/CodeGen/X86/vec_minmax_uint.ll
U  test/CodeGen/X86/sar_fold64.ll
A  test/CodeGen/X86/pr36199.ll
U  test/CodeGen/X86/expand-vr64-gr64-copy.mir
U  test/CodeGen/X86/pr32484.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-popcnt-128.ll
U  test/CodeGen/X86/greedy_regalloc_bad_eviction_sequence.ll
U  test/CodeGen/X86/bitcast-int-to-vector-bool-sext.ll
U  test/CodeGen/X86/loop-search.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shuffle-combining.ll
U  test/CodeGen/X86/dynamic-regmask.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-idiv-udiv-128.ll
U  test/CodeGen/X86/machine-cp.ll
U  test/CodeGen/X86/pmul.ll
U  test/CodeGen/X86/illegal-bitfield-loadstore.ll
U  test/CodeGen/X86/urem-power-of-two.ll
U  test/CodeGen/X86/avx2-masked-gather.ll
U  test/CodeGen/X86/complex-fastmath.ll
U  test/CodeGen/X86/scalar_widen_div.ll
U  test/CodeGen/X86/x86-shrink-wrap-unwind.ll
U  test/CodeGen/X86/block-placement.mir
U  test/CodeGen/X86/avx-cmp.ll
U  test/CodeGen/X86/select.ll
U  test/CodeGen/X86/machine-cse.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-add-v512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-sub-v128.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-fdiv-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-add-v256.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/x86-legalize-GV.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-phi.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-sub-v256.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-or-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-and-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-merge-vec256.mir
U  test/CodeGen/X86/pr34080-2.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shift-ashr-256.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shuffle-avx512.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-cmp.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-brcond.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-sub.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-leaf-constant.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-inc.mir
U  test/CodeGen/X86/x86-shrink-wrapping.ll
U  test/CodeGen/X86/mul128.ll
U  test/CodeGen/X86/widen_bitops-0.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/regbankselect-AVX512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/x86_64-legalize-GV.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-memop-scalar-x32.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-add-x32.mir
U  test/CodeGen/X86/sqrt-fastmath.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-compare-all_of.ll
U  test/CodeGen/X86/safestack_inline.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shift-lshr-128.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-insert-vec512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-xor-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-memop-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-insert-vec512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-ext.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-extract-vec256.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-constant.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-sub-v512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/x86-select-frameIndex.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-fdiv-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-memop-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-ext-x86-64.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-insert-vec256.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-fconstant.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-fadd-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-insert-vec256.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/x86_64-select-frameIndex.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-fpext-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-fsub-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-unmerge-vec512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-brcond.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-gep.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-GV.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-fsub-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-add-v128.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/add-scalar.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-mul-v512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-fpext-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-ext-x86-64.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-or-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-add-v256.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/x32-select-frameIndex.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-add-v512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-memop-v512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/ext-x86-64.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-sub-v512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-ext.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-add-v128.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-constant.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/regbankselect-AVX2.mir
U  test/CodeGen/X86/avx512-shuffles/partial_permute.ll
U  test/CodeGen/X86/avx-vinsertf128.ll
U  test/CodeGen/X86/schedule-x86_64.ll
U  test/CodeGen/X86/lzcnt-zext-cmp.ll
U  test/CodeGen/X86/umul-with-overflow.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-xor-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/mul-constant-i32.ll
U  test/CodeGen/X86/unreachable-mbb-undef-phi.mir
U  test/CodeGen/X86/avx512-intrinsics-upgrade.ll
U  test/CodeGen/X86/implicit-use-spill.mir
U  test/CodeGen/X86/sse3-avx-addsub-2.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-memop-v256.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-fmul-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-cmp.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/ext.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-sub.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-copy.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-and-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-add.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-trunc.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-mul-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-sub-v128.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-extract-vec512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/gep.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-intrinsic-x86-flags-read-u32.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-merge-vec512.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-sub-v256.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-mul-vec.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-memop-v128.mir
U  test/CodeGen/X86/vec_insert-5.ll
U  test/CodeGen/X86/mul-i1024.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shuffle-variable-256.ll
U  test/CodeGen/X86/safestack.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-lzcnt-128.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-unmerge-vec256.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/irtranslator-callingconv.ll
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/regbankselect-X86_64.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-phi.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-undef.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-mul-v128.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-mul-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-blsi.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-blsr.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-add.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/select-fmul-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-mul-v256.mir
U  test/CodeGen/X86/GlobalISel/legalize-fadd-scalar.mir
U  test/CodeGen/X86/critical-edge-split-2.ll
U  test/CodeGen/X86/vec_ss_load_fold.ll
U  test/CodeGen/X86/and-encoding.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-zext.ll
U  test/CodeGen/X86/prefer-avx256-popcnt.ll
U  test/CodeGen/X86/ipra-inline-asm.ll
U  test/CodeGen/X86/verifier-phi-fail0.mir
U  test/CodeGen/X86/fixup-bw-inst.mir
U  test/CodeGen/X86/fixup-bw-copy.mir
U  test/CodeGen/X86/fast-isel-nontemporal.ll
U  test/CodeGen/X86/extractelement-index.ll
U  test/CodeGen/X86/test-shrink.ll
U  test/CodeGen/X86/divide-by-constant.ll
U  test/CodeGen/X86/domain-reassignment.mir
U  test/CodeGen/X86/avx512-vbroadcast.ll
U  test/CodeGen/X86/pr34653.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512vl-vec-cmp.ll
U  test/CodeGen/X86/fp128-i128.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-extract-subvector.ll
U  test/CodeGen/X86/anyext.ll
U  test/CodeGen/X86/machine-combiner.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-regcall-NoMask.ll
U  test/CodeGen/X86/cmov.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-build-vector.ll
U  test/CodeGen/X86/fixup-bw-copy.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512vl-vec-test-testn.ll
U  test/CodeGen/X86/avx-intrinsics-fast-isel.ll
U  test/CodeGen/X86/retpoline.ll
U  test/CodeGen/X86/tail-merge-after-mbp.mir
U  test/CodeGen/X86/mul-constant-i16.ll
U  test/CodeGen/X86/vec_cmp_sint-128.ll
U  test/CodeGen/X86/bitcast-and-setcc-256.ll
U  test/CodeGen/X86/machine-copy-prop.mir
U  test/CodeGen/X86/trunc-subvector.ll
U  test/CodeGen/X86/dagcombine-cse.ll
U  test/CodeGen/X86/shift-double.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512vl-intrinsics.ll
U  test/CodeGen/X86/avx2-vector-shifts.ll
U  test/CodeGen/X86/misched-copy.ll
U  test/CodeGen/X86/jump_sign.ll
U  test/CodeGen/X86/arg-copy-elide.ll
U  test/CodeGen/X86/vpshufbitqbm-intrinsics.ll
U  test/CodeGen/X86/evex-to-vex-compress.mir
U  test/CodeGen/X86/mul-i256.ll
U  test/CodeGen/X86/xray-empty-function.mir
U  test/CodeGen/X86/compress_expand.ll
U  test/CodeGen/X86/invalid-liveness.mir
U  test/CodeGen/X86/add-sub-nsw-nuw.ll
U  test/CodeGen/X86/patchpoint-verifiable.mir
U  test/CodeGen/X86/masked_memop.ll
U  test/CodeGen/X86/vec_minmax_sint.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shift-shl-128.ll
U  test/CodeGen/X86/iabs.ll
U  test/CodeGen/X86/pr32282.ll
U  test/CodeGen/X86/ipra-local-linkage.ll
U  test/CodeGen/X86/avx2-conversions.ll
U  test/CodeGen/X86/x86-interleaved-access.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-trunc-usat.ll
U  test/CodeGen/X86/prefer-avx256-trunc.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512vl-vec-masked-cmp.ll
U  test/CodeGen/X86/f16c-intrinsics-fast-isel.ll
U  test/CodeGen/X86/pr29112.ll
U  test/CodeGen/X86/haddsub-2.ll
U  test/CodeGen/X86/slow-pmulld.ll
U  test/CodeGen/X86/bitcast-setcc-512.ll
U  test/CodeGen/X86/promote-vec3.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512bw-intrinsics-upgrade.ll
U  test/CodeGen/X86/horizontal-reduce-smax.ll
U  test/CodeGen/X86/vec_shift4.ll
U  test/CodeGen/X86/vec_insert-mmx.ll
U  test/CodeGen/X86/vastart-defs-eflags.ll
U  test/CodeGen/X86/add.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-regcall-Mask.ll
U  test/CodeGen/X86/h-registers-1.ll
U  test/CodeGen/X86/var-permute-256.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-mask-op.ll
U  test/CodeGen/X86/machine-combiner-int-vec.ll
U  test/CodeGen/X86/vec_insert-4.ll
U  test/CodeGen/X86/buildvec-insertvec.ll
U  test/CodeGen/X86/prefer-avx256-shift.ll
U  test/CodeGen/X86/pr11334.ll
U  test/CodeGen/X86/x86-64-baseptr.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-idiv-sdiv-128.ll
U  test/CodeGen/X86/bmi-schedule.ll
U  test/CodeGen/X86/O0-pipeline.ll
U  test/CodeGen/X86/lea-opt-cse3.ll
U  test/CodeGen/X86/leaFixup64.mir
U  test/CodeGen/X86/avx-splat.ll
U  test/CodeGen/X86/avx-vzeroupper.ll
U  test/CodeGen/X86/shrink-wrap-chkstk.ll
U  test/CodeGen/X86/fast-isel-sext-zext.ll
U  test/CodeGen/X86/bitcast-setcc-128.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-insert-extract_i1.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512bw-intrinsics-fast-isel.ll
U  test/CodeGen/X86/xray-empty-firstmbb.mir
U  test/CodeGen/X86/sad.ll
U  test/CodeGen/X86/post-ra-sched-with-debug.mir
U  test/CodeGen/X86/2010-06-01-DeadArg-DbgInfo.ll
U  test/CodeGen/X86/vec_insert-8.ll
U  test/CodeGen/X86/horizontal-reduce-umin.ll
U  test/CodeGen/X86/scalar-fp-to-i64.ll
U  test/CodeGen/X86/popcnt-schedule.ll
U  test/CodeGen/X86/imul.ll
U  test/CodeGen/X86/x86-upgrade-avx2-vbroadcast.ll
U  test/CodeGen/X86/pr28173.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-mul.ll
U  test/CodeGen/X86/sse1.ll
U  test/CodeGen/X86/testb-je-fusion.ll
U  test/CodeGen/X86/broadcastm-lowering.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-tzcnt-256.ll
U  test/CodeGen/X86/cmov-promotion.ll
U  test/CodeGen/X86/setcc-lowering.ll
U  test/CodeGen/X86/fmaxnum.ll
U  test/CodeGen/X86/addcarry.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512f-vec-test-testn.ll
U  test/CodeGen/X86/bitcast-int-to-vector.ll
U  test/CodeGen/X86/lea-3.ll
U  test/CodeGen/X86/ipra-reg-usage.ll
U  test/CodeGen/X86/bypass-slow-division-32.ll
U  test/CodeGen/X86/vselect-pcmp.ll
U  test/CodeGen/X86/add-i64.ll
U  test/CodeGen/X86/remat-phys-dead.ll
U  test/CodeGen/X86/avx2-intrinsics-fast-isel.ll
U  test/CodeGen/X86/pr27681.mir
U  test/CodeGen/X86/rdpid.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-memfold.ll
U  test/CodeGen/X86/bitcast-int-to-vector-bool-zext.ll
U  test/CodeGen/X86/vec_int_to_fp.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shuffle-512-v8.ll
U  test/CodeGen/X86/switch-lower-peel-top-case.ll
U  test/CodeGen/X86/xor-combine-debugloc.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-half-conversions.ll
U  test/CodeGen/X86/bool-vector.ll
U  test/CodeGen/X86/bitcast-and-setcc-512.ll
U  test/CodeGen/X86/tail-call-conditional.mir
U  test/CodeGen/X86/lea32-schedule.ll
U  test/CodeGen/X86/retpoline-external.ll
U  test/CodeGen/X86/psubus.ll
U  test/CodeGen/X86/avx-insertelt.ll
U  test/CodeGen/X86/simple-register-allocation-read-undef.mir
U  test/CodeGen/X86/sse42-schedule.ll
A  test/CodeGen/X86/pr35316.ll
U  test/CodeGen/X86/movtopush.mir
U  test/CodeGen/X86/prefer-avx256-mask-shuffle.ll
U  test/CodeGen/X86/prefer-avx256-mask-extend.ll
U  test/CodeGen/X86/pr29061.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shuffle-256-v4.ll
U  test/CodeGen/X86/tbm_patterns.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-rotate-256.ll
U  test/CodeGen/X86/pr22970.ll
U  test/CodeGen/X86/swift-return.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-sext.ll
U  test/CodeGen/X86/movmsk.ll
U  test/CodeGen/X86/fast-isel-cmp.ll
U  test/CodeGen/X86/branchfolding-undef.mir
U  test/CodeGen/X86/avx512bwvl-intrinsics-upgrade.ll
U  test/CodeGen/X86/clz.ll
U  test/CodeGen/X86/vselect-minmax.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-trunc-packus.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512dq-intrinsics-upgrade.ll
U  test/CodeGen/X86/inline-asm-fpstack.ll
U  test/CodeGen/X86/avx-load-store.ll
U  test/CodeGen/X86/pr35765.ll
U  test/CodeGen/X86/reduce-trunc-shl.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-vec3-crash.ll
U  test/CodeGen/X86/lzcnt-schedule.ll
U  test/CodeGen/X86/avx-cast.ll
U  test/CodeGen/X86/urem-i8-constant.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-blend.ll
U  test/CodeGen/X86/mul-i512.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-arith.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shift-lshr-256.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-bugfix-25270.ll
U  test/CodeGen/X86/conditional-tailcall-samedest.mir
U  test/CodeGen/X86/negate-i1.ll
U  test/CodeGen/X86/haddsub-undef.ll
U  test/CodeGen/X86/fmf-flags.ll
U  test/CodeGen/X86/bug26810.ll
U  test/CodeGen/X86/subvector-broadcast.ll
U  test/CodeGen/X86/bypass-slow-division-64.ll
U  test/CodeGen/X86/scavenger.mir
U  test/CodeGen/X86/vec_ins_extract-1.ll
U  test/CodeGen/X86/avx2-shift.ll
U  test/CodeGen/X86/leaFixup32.mir
U  test/CodeGen/X86/verifier-phi.mir
U  test/CodeGen/X86/half.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-extend-inreg.ll
U  test/CodeGen/X86/pr28560.ll
U  test/CodeGen/X86/sse-scalar-fp-arith.ll
U  test/CodeGen/MIR/AMDGPU/syncscopes.mir
U  test/CodeGen/MIR/ARM/cfi-same-value.mir
U  test/CodeGen/X86/fast-isel-shift.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-lzcnt-256.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512bwvl-vec-test-testn.ll
U  test/CodeGen/MIR/AMDGPU/expected-target-index-name.mir
U  test/CodeGen/MIR/ARM/extraneous-closing-brace-error.mir
U  test/CodeGen/X86/or-lea.ll
U  test/CodeGen/X86/zext-demanded.ll
U  test/CodeGen/X86/2006-11-17-IllegalMove.ll
U  test/CodeGen/MIR/AMDGPU/target-index-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/AMDGPU/target-flags.mir
U  test/CodeGen/MIR/ARM/bundled-instructions.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/undefined-virtual-register.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/def-register-already-tied-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-named-register-in-callee-saved-register.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/undefined-ir-block-slot-in-blockaddress.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/variable-sized-stack-objects.mir
U  test/CodeGen/MIR/PowerPC/unordered-implicit-registers.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-stack-object.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/stack-object-redefinition-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/basic-block-not-at-start-of-line-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/unknown-named-machine-basic-block.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/undefined-stack-object.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-integer-after-tied-def.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/callee-saved-info.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/block-address-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/standalone-register-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/early-clobber-register-flag.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/invalid-constant-pool-item.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/virtual-registers.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-alignment-after-align-in-memory-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/large-index-number-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/machine-basic-block-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-different-implicit-register-flag.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/renamable-register-flag.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/named-registers.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-different-implicit-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/unknown-machine-basic-block.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/global-value-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/unknown-subregister-index-op.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/roundtrip.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/undefined-named-global-value.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/cfi-def-cfa-register.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/frame-setup-instruction-flag.mir
A  test/CodeGen/X86/regalloc-advanced-split-cost.ll
U  test/CodeGen/X86/statepoint-live-in.ll
U  test/CodeGen/X86/bmi.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-popcnt-256.ll
U  test/CodeGen/X86/schedule-x86-64-shld.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shift-ashr-128.ll
U  test/CodeGen/X86/combine-abs.ll
U  test/CodeGen/MIR/X86/large-cfi-offset-number-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/missing-comma.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/frame-info-save-restore-points.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-metadata-node-in-stack-object.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-comma-after-memory-operand.mir
U  test/CodeGen/X86/avx-intrinsics-x86-upgrade.ll
U  test/CodeGen/X86/pr30430.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shuffle-variable-128.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-cvt.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-select.ll
U  test/CodeGen/X86/bitcast-and-setcc-128.ll
U  test/CodeGen/MIR/X86/cfi-offset.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/unknown-metadata-node.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/subregister-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-value-in-memory-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/auto-successor.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/undefined-jump-table-id.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/diexpr-win32.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/jump-table-redefinition-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/undefined-value-in-memory-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/machine-verifier.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/dead-register-flag.mir
U  test/CodeGen/X86/tail-merge-debugloc.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-shuffle-combining-avx2.ll
U  test/CodeGen/X86/non-value-mem-operand.mir
U  test/CodeGen/X86/sqrt-fastmath-mir.ll
U  test/CodeGen/X86/test-shrink-bug.ll
U  test/CodeGen/X86/vector-trunc-ssat.ll
U  test/CodeGen/X86/pre-coalesce.mir
U  test/CodeGen/X86/avx512-cmp-kor-sequence.ll
U  test/CodeGen/X86/tail-dup-debugloc.ll
U  test/CodeGen/X86/ctpop-combine.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-intrinsics.ll
U  test/CodeGen/X86/avx512-ext.ll
U  test/CodeGen/X86/combine-fcopysign.ll
U  test/CodeGen/X86/var-permute-128.ll
U  test/CodeGen/X86/divrem8_ext.ll
U  test/CodeGen/X86/widen_conv-4.ll
U  test/CodeGen/MIR/AMDGPU/invalid-target-index-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/ARM/expected-closing-brace.mir
U  test/CodeGen/MIR/ARM/nested-instruction-bundle-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/cfi-def-cfa-offset.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-function-reference-after-blockaddress.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/basic-block-liveins.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/large-size-in-memory-operand-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/frame-info-stack-references.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/duplicate-memory-operand-flag.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-block-reference-in-blockaddress.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-integer-in-successor-weight.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/missing-implicit-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/unknown-register.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/generic-instr-type.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/constant-pool.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/fixed-stack-object-redefinition-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/successor-basic-blocks-weights.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/register-operand-class-invalid1.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-named-register-livein.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/function-liveins.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/invalid-target-flag-name.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-basic-block-at-start-of-body.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/immediate-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-metadata-node-after-debug-location.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/instructions-debug-location.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/missing-closing-quote.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/stack-object-operand-name-mismatch-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/large-offset-number-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/killed-register-flag.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/unknown-subregister-index.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/null-register-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/stack-object-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-global-value-after-blockaddress.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-named-register-in-allocation-hint.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/unknown-metadata-keyword.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/unexpected-type-phys.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-metadata-node-after-exclaim.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/invalid-tied-def-index-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-offset-after-cfi-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-integer-after-offset-sign.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-load-or-store-in-memory-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/large-immediate-operand-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-target-flag-name.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/subreg-on-physreg.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-machine-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/successor-basic-blocks.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-register-after-flags.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/newline-handling.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/memory-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/liveout-register-mask.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/undefined-fixed-stack-object.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/subregister-index-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/jump-table-info.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/external-symbol-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/target-flags.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/intrinsics.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/target-memoperands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-tied-def-after-lparen.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/undefined-global-value.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/register-operands-target-flag-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-pointer-value-in-memory-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-positive-alignment-after-align.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-comma-after-cfi-register.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/fixed-stack-memory-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/stack-objects.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-size-integer-after-memory-operation.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/register-operand-class-invalid0.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/spill-slot-fixed-stack-objects.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/duplicate-register-flag-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/undefined-ir-block-in-blockaddress.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/register-operand-bank.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/generic-virtual-registers-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/cfi.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-register-after-cfi-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/register-operand-class.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/tied-physical-regs-match.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-subregister-after-colon.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/stack-object-invalid-name.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-newline-at-end-of-list.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/undef-register-flag.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/machine-instructions.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/simple-register-allocation-hints.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-align-in-memory-operand.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/metadata-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/implicit-register-flag.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/invalid-target-memoperands.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/multiple-lhs-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/invalid-target-flag-name.mir
U  test/CodeGen/MIR/Mips/expected-global-value-or-symbol-after-call-entry.mir
U  test/CodeGen/AArch64/ccmp-successor-probs.mir
U  test/CodeGen/AArch64/aarch64-combine-fmul-fsub.mir
U  test/CodeGen/AArch64/ldst-opt-zr-clobber.mir
U  test/CodeGen/AArch64/ldst-opt-aa.mir
U  test/CodeGen/AArch64/ldst-opt.ll
U  test/CodeGen/AArch64/spill-fold.mir
U  test/CodeGen/AArch64/machine-sink-zr.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/generic-virtual-registers-with-regbank-error.mir
U  test/CodeGen/MIR/Hexagon/parse-lane-masks.mir
U  test/CodeGen/AArch64/illegal-float-ops.ll
U  test/CodeGen/AArch64/cmpxchg-idioms.ll
U  test/CodeGen/AArch64/machine-combiner.ll
U  test/CodeGen/AArch64/machine-zero-copy-remove.mir
U  test/CodeGen/AArch64/falkor-hwpf-fix.mir
U  test/CodeGen/AArch64/arm64-zero-cycle-regmov.ll
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/expected-target-flag-name.mir
U  test/CodeGen/MIR/Hexagon/target-flags.mir
U  test/CodeGen/AArch64/machine-scheduler.mir
U  test/CodeGen/AArch64/arm64-csldst-mmo.ll
U  test/CodeGen/AArch64/flags-multiuse.ll
A  test/CodeGen/AArch64/taildup-cfi.ll
U  test/CodeGen/AArch64/spill-undef.mir
U  test/CodeGen/AArch64/f16-instructions.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-vaarg.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/dynamic-alloca.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-int-ext.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-fptoi.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-cmpxchg.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-bswap.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-atomicrmw.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/vastart.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-or.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-br.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-insert-extract.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-undef.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-cmpxchg-with-success.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-store.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-int-ptr-casts.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/translate-gep.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/arm64-callingconv-ios.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/varargs-ios-translator.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-cmpxchg.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-itofp.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-intrinsic-crypto-aesmc.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/machine-cse-mid-pipeline.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-ext.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/debug-insts.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/arm64-callingconv.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-cmp.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-sub.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-combines.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-pr32733.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-intrinsic-aarch64-hint.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/localizer-in-O0-pipeline.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-ignore-non-generic.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-mul.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-load.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-load-store.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-mul.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/no-regclass.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-merge-values.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-and.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-xor.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-fneg.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/regbankselect-reg_sequence.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-gv-cmodel-large.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/register-mask-operands.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/inline-asm-registers.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-number-after-bb.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/branch-probabilities.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/fixed-stack-objects.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/tied-def-operand-invalid.mir
U  test/CodeGen/MIR/X86/expected-virtual-register-in-functions-livein.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/atomic-memoperands.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/addrspace-memoperands.mir
U  test/CodeGen/MIR/AArch64/swp.mir
U  test/CodeGen/MIR/Mips/memory-operands.mir
U  test/CodeGen/AArch64/machine-dead-copy.mir
U  test/CodeGen/AArch64/loh.mir
U  test/CodeGen/AArch64/arm64-regress-opt-cmp.mir
U  test/CodeGen/AArch64/machine-combiner.mir
U  test/CodeGen/AArch64/cfi_restore.mir
U  test/CodeGen/AArch64/movimm-wzr.mir
U  test/CodeGen/AArch64/ldst-opt.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/regbankselect-default.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/arm64-regbankselect.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/arm64-fallback.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-fcmp.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-simple.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-neon-vcvtfxu2fp.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-nonpowerof2eltsvec.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-gep.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-shift.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/regbankselect-dbg-value.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-bitcast-bigendian.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-extracts.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-imm.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-constant.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/call-translator-ios.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-atomicrmw.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-binop.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-unmerge-values.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-pow.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-trunc.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-phi.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/call-translator.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-muladd.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/verify-regbankselected.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/irtranslator-bitcast.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-fp-casts.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-div.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-inserts.mir
U  test/CodeGen/AArch64/reg-scavenge-frame.mir
U  test/CodeGen/AArch64/neg-imm.ll
U  test/CodeGen/AArch64/merge-store-dependency.ll
U  test/CodeGen/AArch64/arm64-misched-memdep-bug.ll
U  test/CodeGen/AArch64/arm64-ldst-unscaled-pre-post.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/unreachable-mbb-phi-subreg.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/localizer.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/arm64-irtranslator.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/reg-bank-128bit.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-intrinsic-aarch64-sdiv.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-fma.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-dbg-value.mir
U  test/CodeGen/AArch64/regcoal-physreg.mir
U  test/CodeGen/AArch64/machine-outliner.mir
U  test/CodeGen/AArch64/aarch64-fold-lslfast.ll
U  test/CodeGen/AArch64/sqrt-fastmath.ll
U  test/CodeGen/Hexagon/early-if-debug.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-constant.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/verify-selected.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-cbz.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-bitcast.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/fp128-legalize-crash-pr35690.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/irtranslator-exceptions.ll
U  test/CodeGen/AArch64/live-interval-analysis.mir
U  test/CodeGen/AArch64/arm64-AdvSIMD-Scalar.ll
A  test/CodeGen/AArch64/copyprop.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-implicit-def.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-xor.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-exceptions.ll
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/select-phi.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-rem.mir
U  test/CodeGen/AArch64/GlobalISel/legalize-add.mir
U  test/CodeGen/AArch64/fast-regalloc-empty-bb-with-liveins.mir
U  test/CodeGen/AArch64/phi-dbg.ll
U  test/CodeGen/AArch64/arm64-misched-multimmo.ll
U  test/CodeGen/AArch64/scheduledag-constreg.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/anti-dep-partial.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/rdf-copy-renamable-reserved.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/target-flag-ext.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/post-ra-kill-update.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/duplex-addi-global-imm.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/newvaluejump-kill2.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/branch-folder-hoist-kills.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/cext-opt-basic.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/cext-opt-shifted-range.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/branchfolder-insert-impdef.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/bank-conflict-load.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/expand-condsets-def-undef.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/postinc-baseoffset.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/mux-kill1.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/packetize-nvj-no-prune.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/expand-condsets-imm.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/livephysregs-lane-masks.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/addrmode-rr-to-io.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/ifcvt-impuse-livein.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/livephysregs-lane-masks2.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/expand-condsets-same-inputs.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/packetize-load-store-aliasing.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/ifcvt-live-subreg.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/vextract-basic.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/ifcvt-common-kill.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/mux-kill2.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/newvaluejump-solo.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/invalid-dotnew-attempt.mir
A  test/CodeGen/Hexagon/autohvx/isel-setcc-pair.ll
U  test/CodeGen/Thumb2/tbb-removeadd.mir
U  test/CodeGen/Mips/llvm-ir/lshr.ll
U  test/CodeGen/Hexagon/addrmode-globoff.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/newvaluejump-c4.mir
A  test/CodeGen/Hexagon/autohvx/shift-64b.ll
U  test/CodeGen/Thumb2/ifcvt-neon-deprecated.mir
U  test/CodeGen/Mips/llvm-ir/ashr.ll
U  test/CodeGen/Hexagon/cext-opt-range-assert.mir
A  test/CodeGen/Hexagon/autohvx/shift-128b.ll
A  test/CodeGen/Hexagon/autohvx/isel-build-undef.ll
U  test/CodeGen/Thumb2/t2sizereduction.mir
U  test/CodeGen/Mips/llvm-ir/call.ll
A  test/CodeGen/Mips/micromips-eva.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dinsm-pos-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dextu-pos.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dins-pos.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/ins-pos-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dins-pos-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/llvm-ir/sub.ll
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dinsu-pos.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dextm-pos-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dinsu-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dextu-pos-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dext-pos.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dext-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dinsm-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dextm-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dextu-size-valid.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dextu-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dins-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dinsm-pos.mir
U  test/CodeGen/Mips/mirparser/target-flags-pic-mxgot-tls.mir
U  test/CodeGen/Mips/msa/emergency-spill.mir
U  test/tools/llvm-cov/hideUnexecutedSubviews.test
U  test/CodeGen/Mips/instverify/ext-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/sll-micromips-r6-encoding.mir
U  test/CodeGen/Mips/mirparser/target-flags-pic-o32.mir
A  test/Analysis/Lint/memintrin.ll
U  test/CodeGen/Mips/compactbranches/compact-branch-implicit-def.mir
U  test/CodeGen/Mips/mirparser/target-flags-static-tls.mir
U  test/CodeGen/SPARC/atomics.ll
U  test/tools/llvm-cov/style.test
U  test/DebugInfo/ARM/sdag-split-arg.ll
U  test/DebugInfo/COFF/types-data-members.ll
U  test/DebugInfo/COFF/register-variables.ll
U  test/DebugInfo/X86/sdagsplit-1.ll
U  test/DebugInfo/X86/op_deref.ll
U  test/tools/llvm-readobj/elf-linker-options.ll
U  test/DebugInfo/COFF/fpo-shrink-wrap.ll
U  test/DebugInfo/COFF/local-variable-gap.ll
U  test/DebugInfo/X86/spill-nospill.ll
U  test/DebugInfo/X86/pieces-4.ll
U  test/DebugInfo/ARM/PR16736.ll
U  test/DebugInfo/COFF/fpo-csrs.ll
U  test/DebugInfo/COFF/vftables.ll
U  test/DebugInfo/X86/sdag-combine.ll
U  test/DebugInfo/X86/dbg-value-frame-index.ll
U  test/DebugInfo/X86/dbg-value-dag-combine.ll
U  test/DebugInfo/X86/pr34545.ll
U  test/DebugInfo/X86/dbg-value-regmask-clobber.ll
U  test/DebugInfo/MSP430/sdagsplit-1.ll
U  test/DebugInfo/MIR/ARM/split-superreg.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/live-debug-values-3preds.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/livedebugvalues-limit.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/bit-piece-dh.mir
U  test/DebugInfo/X86/spill-indirect-nrvo.ll
U  test/DebugInfo/X86/spill-nontrivial-param.ll
U  test/DebugInfo/X86/bbjoin.ll
U  test/DebugInfo/MIR/AArch64/implicit-def-dead-scope.mir
U  test/DebugInfo/MIR/ARM/split-superreg-complex.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/live-debug-values.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/mlicm-hoist.mir
U  test/DebugInfo/X86/dbg-addr-dse.ll
U  test/DebugInfo/X86/debug-loc-asan.ll
U  test/DebugInfo/X86/sdag-split-arg.ll
U  test/DebugInfo/MIR/AArch64/clobber-sp.mir
U  test/DebugInfo/MIR/ARM/split-superreg-piece.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/regcoalescer.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/live-debug-vars-unused-arg.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/empty-inline.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/live-debug-vars-unused-arg-debugonly.mir
U  include/llvm/BinaryFormat/Wasm.h
U  include/llvm/CodeGen/TargetLowering.h
U  include/llvm/Analysis/SyntheticCountsUtils.h
U  include/llvm/ADT/GraphTraits.h
U  include/llvm/CodeGen/TargetInstrInfo.h
U  include/llvm/Analysis/CallGraph.h
U  include/llvm/ADT/Statistic.h
U  include/llvm/CodeGen/AccelTable.h
U  include/llvm/IR/IntrinsicsAMDGPU.td
U  tools/obj2yaml/wasm2yaml.cpp
U  test/CodeGen/AArch64/machine-copy-remove.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/rdf-ehlabel-live.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/mux-kill3.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/expand-condsets-rm-reg.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/regalloc-liveout-undef.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/cext-opt-numops.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/hwloop-redef-imm.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/expand-condsets-impuse.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/cext-opt-range-offset.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/regalloc-bad-undef.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/livephysregs-add-pristines.mir
U  test/CodeGen/Hexagon/addrmode-keepdeadphis.mir
A  test/CodeGen/Hexagon/autohvx/isel-const-splat-bitcast.ll
A  test/CodeGen/Hexagon/autohvx/isel-anyext-inreg.ll
U  test/CodeGen/BPF/sockex2.ll
U  test/CodeGen/Mips/llvm-ir/shl.ll
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dextm-pos.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/ins-pos.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/dinsu-pos-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/ext-pos.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/ins-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/instverify/ext-pos-size.mir
U  test/CodeGen/Mips/compactbranches/empty-block.mir
U  test/CodeGen/Mips/mirparser/target-flags-pic.mir
U  test/CodeGen/SPARC/32abi.ll
U  test/tools/llvm-cov/showLineExecutionCounts.cpp
U  test/DebugInfo/ARM/sdag-split-arg1.ll
U  test/DebugInfo/COFF/pieces.ll
U  test/DebugInfo/X86/live-debug-vars-dse.mir
U  test/DebugInfo/X86/live-debug-values.ll
U  test/DebugInfo/X86/dbg-addr.ll
U  test/DebugInfo/X86/sdag-salvage-add.ll
U  test/DebugInfo/X86/vla.ll
U  test/DebugInfo/X86/dbg-value-transfer-order.ll
U  test/DebugInfo/MIR/Mips/last-inst-bundled.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/kill-after-spill.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/live-debug-values-spill.mir
U  test/DebugInfo/MIR/X86/no-cfi-loc.mir
U  include/llvm/Object/Wasm.h
U  include/llvm/CodeGen/LiveRegMatrix.h
U  include/llvm/CodeGen/GlobalISel/LegalizerInfo.h
U  docs/CodingStandards.rst
U  unittests/CodeGen/MachineOperandTest.cpp
U  unittests/Transforms/Utils/CMakeLists.txt
U  tools/dsymutil/DwarfLinker.cpp
U  unittests/CodeGen/MachineInstrTest.cpp
A  unittests/Transforms/Utils/BasicBlockUtils.cpp
U  unittests/CodeGen/GlobalISel/PatternMatchTest.cpp
U  unittests/Transforms/Utils/Local.cpp
U  tools/llvm-cov/SourceCoverageViewHTML.cpp
U  unittests/MI/LiveIntervalTest.cpp
Updated to revision 324004.
-- Could NOT find LibXml2 (missing: LIBXML2_LIBRARIES LIBXML2_INCLUDE_DIR) 
-- Native target architecture is X86
-- Threads enabled.
-- Doxygen disabled.
-- Go bindings disabled.
-- Could NOT find OCaml (missing: OCAMLFIND OCAML_VERSION OCAML_STDLIB_PATH) 
-- Could NOT find OCaml (missing: OCAMLFIND OCAML_VERSION OCAML_STDLIB_PATH) 
-- OCaml bindings disabled.
-- Found Python module pygments
-- Found Python module pygments.lexers.c_cpp
-- Found Python module yaml
-- LLVM host triple: x86_64-unknown-linux-gnu
-- LLVM default target triple: x86_64-unknown-linux-gnu
-- Building with -fPIC
-- Constructing LLVMBuild project information
-- Linker detection: GNU ld
-- Targeting AArch64
-- Targeting AMDGPU
-- Targeting ARM
-- Targeting BPF
-- Targeting Hexagon
-- Targeting Lanai
-- Targeting Mips
-- Targeting MSP430
-- Targeting NVPTX
-- Targeting PowerPC
-- Targeting Sparc
-- Targeting SystemZ
-- Targeting X86
-- Targeting XCore
-- Linker detection: GNU ld
-- Sphinx enabled.
-- Clang version: 7.0.0
-- Sphinx enabled.
-- Sphinx enabled.
-- LLD version: 7.0.0
-- Sphinx enabled.
-- Sphinx enabled.
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /opt/sphinx-docs/build/llvm
Generating html Sphinx documentation for llvm into "/opt/sphinx-docs/build/llvm/docs/html"
/opt/venv/sphinx/local/lib/python2.7/site-packages/sphinx/util/requests.py:64: UserWarning: Some links may return broken results due to being unable to check the Server Name Indication (SNI) in the returned SSL cert against the hostname in the url requested. Recommended to install "requests[security]" as a dependency or upgrade to a python version with SNI support (Python 3 and Python 2.7.9+).
 'Some links may return broken results due to being unable to '
/opt/sphinx-docs/src/llvm/docs/AMDGPUUsage.rst:4121: WARNING: Citation [OpenCL] is not referenced.
/opt/sphinx-docs/src/llvm/docs/AMDGPUUsage.rst:4119: WARNING: Citation [DWARF] is not referenced.
Built target docs-llvm-html
sending incremental file list
./
.buildinfo
AMDGPUUsage.html
AdvancedBuilds.html
AliasAnalysis.html
Atomics.html
Benchmarking.html
BigEndianNEON.html
BitCodeFormat.html
BlockFrequencyTerminology.html
BranchWeightMetadata.html
Bugpoint.html
CFIVerify.html
CMake.html
CMakePrimer.html
CodeGenerator.html
CodeOfConduct.html
CodingStandards.html
CommandLine.html
CompileCudaWithLLVM.html
CompilerWriterInfo.html
Contributing.html
Coroutines.html
CoverageMappingFormat.html
DebuggingJITedCode.html
DeveloperPolicy.html
Docker.html
ExceptionHandling.html
ExtendingLLVM.html
Extensions.html
FAQ.html
FaultMaps.html
FuzzingLLVM.html
GarbageCollection.html
GetElementPtr.html
GettingStarted.html
GettingStartedVS.html
GlobalISel.html
GoldPlugin.html
HowToAddABuilder.html
HowToBuildOnARM.html
HowToCrossCompileBuiltinsOnArm.html
HowToCrossCompileLLVM.html
HowToReleaseLLVM.html
HowToSetUpLLVMStyleRTTI.html
HowToSubmitABug.html
HowToUseAttributes.html
HowToUseInstrMappings.html
InAlloca.html
LLVMBuild.html
LangRef.html
Lexicon.html
LibFuzzer.html
LinkTimeOptimization.html
MCJITDesignAndImplementation.html
MIRLangRef.html
MarkedUpDisassembly.html
MemorySSA.html
MergeFunctions.html
NVPTXUsage.html
OptBisect.html
Packaging.html
Passes.html
Phabricator.html
ProgrammersManual.html
Projects.html
ReleaseNotes.html
ReleaseProcess.html
ReportingGuide.html
ScudoHardenedAllocator.html
SegmentedStacks.html
SourceLevelDebugging.html
SphinxQuickstartTemplate.html
StackMaps.html
Statepoints.html
SystemLibrary.html
TableGenFundamentals.html
TestSuiteMakefileGuide.html
TestingGuide.html
TypeMetadata.html
Vectorizers.html
WritingAnLLVMBackend.html
WritingAnLLVMPass.html
XRay.html
XRayExample.html
XRayFDRFormat.html
YamlIO.html
genindex.html
index.html
objects.inv
search.html
searchindex.js
yaml2obj.html
CommandGuide/
CommandGuide/FileCheck.html
CommandGuide/bugpoint.html
CommandGuide/dsymutil.html
CommandGuide/index.html
CommandGuide/lit.html
CommandGuide/llc.html
CommandGuide/lli.html
CommandGuide/llvm-ar.html
CommandGuide/llvm-as.html
CommandGuide/llvm-bcanalyzer.html
CommandGuide/llvm-build.html
CommandGuide/llvm-config.html
CommandGuide/llvm-cov.html
CommandGuide/llvm-diff.html
CommandGuide/llvm-dis.html
CommandGuide/llvm-dwarfdump.html
CommandGuide/llvm-extract.html
CommandGuide/llvm-lib.html
CommandGuide/llvm-link.html
CommandGuide/llvm-nm.html
CommandGuide/llvm-pdbutil.html
CommandGuide/llvm-profdata.html
CommandGuide/llvm-readobj.html
CommandGuide/llvm-stress.html
CommandGuide/llvm-symbolizer.html
CommandGuide/opt.html
CommandGuide/tblgen.html
Frontend/
Frontend/PerformanceTips.html
PDB/
PDB/CodeViewSymbols.html
PDB/CodeViewTypes.html
PDB/DbiStream.html
PDB/GlobalStream.html
PDB/HashStream.html
PDB/ModiStream.html
PDB/MsfFile.html
PDB/PdbStream.html
PDB/PublicStream.html
PDB/TpiStream.html
PDB/index.html
Proposals/
Proposals/GitHubMove.html
Proposals/VectorizationPlan.html
TableGen/
TableGen/BackEnds.html
TableGen/Deficiencies.html
TableGen/LangIntro.html
TableGen/LangRef.html
TableGen/index.html
_images/
_sources/
_sources/CodingStandards.rst.txt
_sources/CommandGuide/
_sources/Frontend/
_sources/PDB/
_sources/Proposals/
_sources/TableGen/
_sources/tutorial/
_static/
_static/basic.css
_static/doctools.js
_static/pygments.css
_static/searchtools.js
tutorial/
tutorial/BuildingAJIT1.html
tutorial/BuildingAJIT2.html
tutorial/BuildingAJIT3.html
tutorial/BuildingAJIT4.html
tutorial/BuildingAJIT5.html
tutorial/LangImpl01.html
tutorial/LangImpl02.html
tutorial/LangImpl03.html
tutorial/LangImpl04.html
tutorial/LangImpl05.html
tutorial/LangImpl06.html
tutorial/LangImpl07.html
tutorial/LangImpl08.html
tutorial/LangImpl09.html
tutorial/LangImpl10.html
tutorial/OCamlLangImpl1.html
tutorial/OCamlLangImpl2.html
tutorial/OCamlLangImpl3.html
tutorial/OCamlLangImpl4.html
tutorial/OCamlLangImpl5.html
tutorial/OCamlLangImpl6.html
tutorial/OCamlLangImpl7.html
tutorial/OCamlLangImpl8.html
tutorial/index.html

sent 9,617,842 bytes received 3,853 bytes 19,243,390.00 bytes/sec
total size is 13,891,715 speedup is 1.44


More information about the www-scripts mailing list