[llvm-dev] [RFC] migrating past C++11

Josh Stone via llvm-dev llvm-dev at lists.llvm.org
Tue Jan 22 14:11:54 PST 2019


On 1/22/19 1:44 PM, JF Bastien via llvm-dev wrote:
> *Release*
> 	
> *Distro*
> 	
> *Compiler*
> 	
> *C++14 lang*
> *2003-10*
> 	
> RHEL 3
> 	
> GCC 3.2
> 	
>> *2005-02*
> 	
> RHEL 4
> 	
> GCC 3.4
> 	
>> *2007-03*
> 	
> RHEL 5
> 	
> GCC 4.1
> 	
>> *2010-11*
> 	
> RHEL 6
> 	
> GCC 4.4
> 	
>> *2013-12*
> 	
> RHEL 7
> 	
> GCC 4.8
> 	
>>
For RHEL's sake, note that one can get newer GCC here:

https://developers.redhat.com/products/developertoolset/overview/

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.llvm.org/pipermail/llvm-dev/attachments/20190122/38425990/attachment-0001.html>


More information about the llvm-dev mailing list