[llvm] r294004 - [AMDGPU][mc] Fix AddressSanitizer leftover issue in gfx7_asm_all test

Artem Tamazov via llvm-commits llvm-commits at lists.llvm.org
Fri Feb 3 04:47:30 PST 2017


Author: artem.tamazov
Date: Fri Feb 3 06:47:30 2017
New Revision: 294004

URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project?rev=294004&view=rev
Log:
[AMDGPU][mc] Fix AddressSanitizer leftover issue in gfx7_asm_all test

Issue occurs when assembling "ds_ordered_count v0, v0 gds".

Modified:
  llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/AsmParser/AMDGPUAsmParser.cpp
  llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/DSInstructions.td
  llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/Utils/AMDGPUBaseInfo.cpp

Modified: llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/AsmParser/AMDGPUAsmParser.cpp
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/AsmParser/AMDGPUAsmParser.cpp?rev=294004&r1=294003&r2=294004&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/AsmParser/AMDGPUAsmParser.cpp (original)
+++ llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/AsmParser/AMDGPUAsmParser.cpp Fri Feb 3 06:47:30 2017
@@ -770,6 +770,7 @@ private:
  bool AddNextRegisterToList(unsigned& Reg, unsigned& RegWidth, RegisterKind RegKind, unsigned Reg1, unsigned RegNum);
  bool ParseAMDGPURegister(RegisterKind& RegKind, unsigned& Reg, unsigned& RegNum, unsigned& RegWidth, unsigned *DwordRegIndex);
  void cvtMubufImpl(MCInst &Inst, const OperandVector &Operands, bool IsAtomic, bool IsAtomicReturn);
+ void cvtDSImpl(MCInst &Inst, const OperandVector &Operands, bool IsGdsHardcoded);
 
 public:
  enum AMDGPUMatchResultTy {
@@ -888,7 +889,8 @@ public:
  OperandMatchResultTy parseVReg32OrOff(OperandVector &Operands);
 
  void cvtDSOffset01(MCInst &Inst, const OperandVector &Operands);
- void cvtDS(MCInst &Inst, const OperandVector &Operands);
+ void cvtDS(MCInst &Inst, const OperandVector &Operands) { cvtDSImpl(Inst, Operands, false); }
+ void cvtDSGds(MCInst &Inst, const OperandVector &Operands) { cvtDSImpl(Inst, Operands, true); }
  void cvtExp(MCInst &Inst, const OperandVector &Operands);
 
  bool parseCnt(int64_t &IntVal);
@@ -2350,9 +2352,8 @@ void AMDGPUAsmParser::cvtDSOffset01(MCIn
  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(AMDGPU::M0)); // m0
 }
 
-void AMDGPUAsmParser::cvtDS(MCInst &Inst, const OperandVector &Operands) {
+void AMDGPUAsmParser::cvtDSImpl(MCInst &Inst, const OperandVector &Operands, bool IsGdsHardcoded) {
  std::map<enum AMDGPUOperand::ImmTy, unsigned> OptionalIdx;
- bool GDSOnly = false;
 
  for (unsigned i = 1, e = Operands.size(); i != e; ++i) {
   AMDGPUOperand &Op = ((AMDGPUOperand &)*Operands[i]);
@@ -2364,7 +2365,7 @@ void AMDGPUAsmParser::cvtDS(MCInst &Inst
   }
 
   if (Op.isToken() && Op.getToken() == "gds") {
-   GDSOnly = true;
+   IsGdsHardcoded = true;
    continue;
   }
 
@@ -2373,7 +2374,7 @@ void AMDGPUAsmParser::cvtDS(MCInst &Inst
  }
 
  addOptionalImmOperand(Inst, Operands, OptionalIdx, AMDGPUOperand::ImmTyOffset);
- if (!GDSOnly) {
+ if (!IsGdsHardcoded) {
   addOptionalImmOperand(Inst, Operands, OptionalIdx, AMDGPUOperand::ImmTyGDS);
  }
  Inst.addOperand(MCOperand::createReg(AMDGPU::M0)); // m0

Modified: llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/DSInstructions.td
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/DSInstructions.td?rev=294004&r1=294003&r2=294004&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/DSInstructions.td (original)
+++ llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/DSInstructions.td Fri Feb 3 06:47:30 2017
@@ -174,6 +174,7 @@ class DS_1A_RET_GDS <string opName> : DS
  let has_data1 = 0;
  let has_gds = 0;
  let gdsValue = 1;
+ let AsmMatchConverter = "cvtDSGds";
 }
 
 class DS_0A_RET <string opName> : DS_Pseudo<opName,

Modified: llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/Utils/AMDGPUBaseInfo.cpp
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/Utils/AMDGPUBaseInfo.cpp?rev=294004&r1=294003&r2=294004&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/Utils/AMDGPUBaseInfo.cpp (original)
+++ llvm/trunk/lib/Target/AMDGPU/Utils/AMDGPUBaseInfo.cpp Fri Feb 3 06:47:30 2017
@@ -335,14 +335,14 @@ unsigned getMCReg(unsigned Reg, const MC
 }
 
 bool isSISrcOperand(const MCInstrDesc &Desc, unsigned OpNo) {
- assert(OpNo <= Desc.NumOperands);
+ assert(OpNo < Desc.NumOperands);
  unsigned OpType = Desc.OpInfo[OpNo].OperandType;
  return OpType >= AMDGPU::OPERAND_SRC_FIRST &&
     OpType <= AMDGPU::OPERAND_SRC_LAST;
 }
 
 bool isSISrcFPOperand(const MCInstrDesc &Desc, unsigned OpNo) {
- assert(OpNo <= Desc.NumOperands);
+ assert(OpNo < Desc.NumOperands);
  unsigned OpType = Desc.OpInfo[OpNo].OperandType;
  switch (OpType) {
  case AMDGPU::OPERAND_REG_IMM_FP32:
@@ -358,7 +358,7 @@ bool isSISrcFPOperand(const MCInstrDesc
 }
 
 bool isSISrcInlinableOperand(const MCInstrDesc &Desc, unsigned OpNo) {
- assert(OpNo <= Desc.NumOperands);
+ assert(OpNo < Desc.NumOperands);
  unsigned OpType = Desc.OpInfo[OpNo].OperandType;
  return OpType >= AMDGPU::OPERAND_REG_INLINE_C_FIRST &&
     OpType <= AMDGPU::OPERAND_REG_INLINE_C_LAST;
@@ -402,7 +402,7 @@ unsigned getRegBitWidth(const MCRegister
 
 unsigned getRegOperandSize(const MCRegisterInfo *MRI, const MCInstrDesc &Desc,
              unsigned OpNo) {
- assert(OpNo <= Desc.NumOperands);
+ assert(OpNo < Desc.NumOperands);
  unsigned RCID = Desc.OpInfo[OpNo].RegClass;
  return getRegBitWidth(MRI->getRegClass(RCID)) / 8;
 }
More information about the llvm-commits mailing list