[llvm] r284922 - [X86][AVX512VL] Added support for combining target 256-bit shuffles to AVX512VL VPERMV3

Simon Pilgrim via llvm-commits llvm-commits at lists.llvm.org
Sat Oct 22 13:15:39 PDT 2016


Author: rksimon
Date: Sat Oct 22 15:15:39 2016
New Revision: 284922

URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project?rev=284922&view=rev
Log:
[X86][AVX512VL] Added support for combining target 256-bit shuffles to AVX512VL VPERMV3

Modified:
  llvm/trunk/lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp
  llvm/trunk/test/CodeGen/X86/vector-shuffle-256-v4.ll
  llvm/trunk/test/CodeGen/X86/vector-shuffle-256-v8.ll

Modified: llvm/trunk/lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp?rev=284922&r1=284921&r2=284922&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp (original)
+++ llvm/trunk/lib/Target/X86/X86ISelLowering.cpp Sat Oct 22 15:15:39 2016
@@ -25564,6 +25564,9 @@ static bool combineX86ShuffleChain(Array
     ((Subtarget.hasAVX512() &&
      (MaskVT == MVT::v8f64 || MaskVT == MVT::v8i64 ||
      MaskVT == MVT::v16f32 || MaskVT == MVT::v16i32)) ||
+     (Subtarget.hasVLX() &&
+     (MaskVT == MVT::v4f64 || MaskVT == MVT::v4i64 ||
+      MaskVT == MVT::v8f32 || MaskVT == MVT::v8i32)) ||
     (Subtarget.hasBWI() && MaskVT == MVT::v32i16) ||
     (Subtarget.hasBWI() && Subtarget.hasVLX() && MaskVT == MVT::v16i16))) {
    MVT VPermMaskSVT = MVT::getIntegerVT(MaskEltSizeInBits);

Modified: llvm/trunk/test/CodeGen/X86/vector-shuffle-256-v4.ll
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/test/CodeGen/X86/vector-shuffle-256-v4.ll?rev=284922&r1=284921&r2=284922&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/test/CodeGen/X86/vector-shuffle-256-v4.ll (original)
+++ llvm/trunk/test/CodeGen/X86/vector-shuffle-256-v4.ll Sat Oct 22 15:15:39 2016
@@ -435,9 +435,8 @@ define <4 x double> @shuffle_v4f64_0415(
 ;
 ; AVX512VL-LABEL: shuffle_v4f64_0415:
 ; AVX512VL:    # BB#0:
-; AVX512VL-NEXT:  vpermpd {{.*#+}} ymm1 = ymm1[0,0,2,1]
-; AVX512VL-NEXT:  vpermpd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0,1,1,3]
-; AVX512VL-NEXT:  vblendpd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1],ymm0[2],ymm1[3]
+; AVX512VL-NEXT:  vmovapd {{.*#+}} ymm2 = [0,4,1,5]
+; AVX512VL-NEXT:  vpermt2pd %ymm1, %ymm2, %ymm0
 ; AVX512VL-NEXT:  retq
  %shuffle = shufflevector <4 x double> %a, <4 x double> %b, <4 x i32> <i32 0, i32 4, i32 1, i32 5>
  ret <4 x double> %shuffle

Modified: llvm/trunk/test/CodeGen/X86/vector-shuffle-256-v8.ll
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/test/CodeGen/X86/vector-shuffle-256-v8.ll?rev=284922&r1=284921&r2=284922&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/test/CodeGen/X86/vector-shuffle-256-v8.ll (original)
+++ llvm/trunk/test/CodeGen/X86/vector-shuffle-256-v8.ll Sat Oct 22 15:15:39 2016
@@ -273,14 +273,20 @@ define <8 x float> @shuffle_v8f32_08192a
 ; AVX1-NEXT:  vinsertf128 $1, %xmm2, %ymm0, %ymm0
 ; AVX1-NEXT:  retq
 ;
-; AVX2OR512VL-LABEL: shuffle_v8f32_08192a3b:
-; AVX2OR512VL:    # BB#0:
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = <u,0,u,1,u,2,u,3>
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermps %ymm1, %ymm2, %ymm1
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = <0,u,1,u,2,u,3,u>
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermps %ymm0, %ymm2, %ymm0
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1],ymm0[2],ymm1[3],ymm0[4],ymm1[5],ymm0[6],ymm1[7]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  retq
+; AVX2-LABEL: shuffle_v8f32_08192a3b:
+; AVX2:    # BB#0:
+; AVX2-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = <u,0,u,1,u,2,u,3>
+; AVX2-NEXT:  vpermps %ymm1, %ymm2, %ymm1
+; AVX2-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = <0,u,1,u,2,u,3,u>
+; AVX2-NEXT:  vpermps %ymm0, %ymm2, %ymm0
+; AVX2-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1],ymm0[2],ymm1[3],ymm0[4],ymm1[5],ymm0[6],ymm1[7]
+; AVX2-NEXT:  retq
+;
+; AVX512VL-LABEL: shuffle_v8f32_08192a3b:
+; AVX512VL:    # BB#0:
+; AVX512VL-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = [0,8,1,9,2,10,3,11]
+; AVX512VL-NEXT:  vpermt2ps %ymm1, %ymm2, %ymm0
+; AVX512VL-NEXT:  retq
  %shuffle = shufflevector <8 x float> %a, <8 x float> %b, <8 x i32> <i32 0, i32 8, i32 1, i32 9, i32 2, i32 10, i32 3, i32 11>
  ret <8 x float> %shuffle
 }
@@ -295,14 +301,22 @@ define <8 x float> @shuffle_v8f32_08991a
 ; AVX1-NEXT:  vinsertf128 $1, %xmm0, %ymm2, %ymm0
 ; AVX1-NEXT:  retq
 ;
-; AVX2OR512VL-LABEL: shuffle_v8f32_08991abb:
-; AVX2OR512VL:    # BB#0:
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = <u,0,1,1,u,2,3,3>
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermps %ymm1, %ymm2, %ymm1
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermilps {{.*#+}} xmm0 = xmm0[0,1,1,3]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermpd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0,1,1,3]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1,2,3],ymm0[4],ymm1[5,6,7]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  retq
+; AVX2-LABEL: shuffle_v8f32_08991abb:
+; AVX2:    # BB#0:
+; AVX2-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = <u,0,1,1,u,2,3,3>
+; AVX2-NEXT:  vpermps %ymm1, %ymm2, %ymm1
+; AVX2-NEXT:  vpermilps {{.*#+}} xmm0 = xmm0[0,1,1,3]
+; AVX2-NEXT:  vpermpd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0,1,1,3]
+; AVX2-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1,2,3],ymm0[4],ymm1[5,6,7]
+; AVX2-NEXT:  retq
+;
+; AVX512VL-LABEL: shuffle_v8f32_08991abb:
+; AVX512VL:    # BB#0:
+; AVX512VL-NEXT:  vpermilps {{.*#+}} xmm0 = xmm0[0,1,1,3]
+; AVX512VL-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = [8,0,1,1,10,2,3,3]
+; AVX512VL-NEXT:  vpermt2ps %ymm0, %ymm2, %ymm1
+; AVX512VL-NEXT:  vmovaps %ymm1, %ymm0
+; AVX512VL-NEXT:  retq
  %shuffle = shufflevector <8 x float> %a, <8 x float> %b, <8 x i32> <i32 0, i32 8, i32 9, i32 9, i32 1, i32 10, i32 11, i32 11>
  ret <8 x float> %shuffle
 }
@@ -316,12 +330,18 @@ define <8 x float> @shuffle_v8f32_091b2d
 ; AVX1-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1],ymm0[2],ymm1[3],ymm0[4],ymm1[5],ymm0[6],ymm1[7]
 ; AVX1-NEXT:  retq
 ;
-; AVX2OR512VL-LABEL: shuffle_v8f32_091b2d3f:
-; AVX2OR512VL:    # BB#0:
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = <0,u,1,u,2,u,3,u>
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermps %ymm0, %ymm2, %ymm0
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1],ymm0[2],ymm1[3],ymm0[4],ymm1[5],ymm0[6],ymm1[7]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  retq
+; AVX2-LABEL: shuffle_v8f32_091b2d3f:
+; AVX2:    # BB#0:
+; AVX2-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = <0,u,1,u,2,u,3,u>
+; AVX2-NEXT:  vpermps %ymm0, %ymm2, %ymm0
+; AVX2-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1],ymm0[2],ymm1[3],ymm0[4],ymm1[5],ymm0[6],ymm1[7]
+; AVX2-NEXT:  retq
+;
+; AVX512VL-LABEL: shuffle_v8f32_091b2d3f:
+; AVX512VL:    # BB#0:
+; AVX512VL-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = [0,9,1,11,2,13,3,15]
+; AVX512VL-NEXT:  vpermt2ps %ymm1, %ymm2, %ymm0
+; AVX512VL-NEXT:  retq
  %shuffle = shufflevector <8 x float> %a, <8 x float> %b, <8 x i32> <i32 0, i32 9, i32 1, i32 11, i32 2, i32 13, i32 3, i32 15>
  ret <8 x float> %shuffle
 }
@@ -643,14 +663,21 @@ define <8 x float> @shuffle_v8f32_c348cd
 ; AVX1-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm1[0],ymm0[1,2],ymm1[3,4,5,6],ymm0[7]
 ; AVX1-NEXT:  retq
 ;
-; AVX2OR512VL-LABEL: shuffle_v8f32_c348cda0:
-; AVX2OR512VL:    # BB#0:
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = <4,u,u,0,4,5,2,u>
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermps %ymm1, %ymm2, %ymm1
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermilps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0,3,2,0,4,7,6,4]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermpd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0,2,2,1]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm1[0],ymm0[1,2],ymm1[3,4,5,6],ymm0[7]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  retq
+; AVX2-LABEL: shuffle_v8f32_c348cda0:
+; AVX2:    # BB#0:
+; AVX2-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = <4,u,u,0,4,5,2,u>
+; AVX2-NEXT:  vpermps %ymm1, %ymm2, %ymm1
+; AVX2-NEXT:  vpermilps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0,3,2,0,4,7,6,4]
+; AVX2-NEXT:  vpermpd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0,2,2,1]
+; AVX2-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm1[0],ymm0[1,2],ymm1[3,4,5,6],ymm0[7]
+; AVX2-NEXT:  retq
+;
+; AVX512VL-LABEL: shuffle_v8f32_c348cda0:
+; AVX512VL:    # BB#0:
+; AVX512VL-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = [4,11,12,0,4,5,2,8]
+; AVX512VL-NEXT:  vpermt2ps %ymm0, %ymm2, %ymm1
+; AVX512VL-NEXT:  vmovaps %ymm1, %ymm0
+; AVX512VL-NEXT:  retq
  %shuffle = shufflevector <8 x float> %a, <8 x float> %b, <8 x i32> <i32 12, i32 3, i32 4, i32 8, i32 12, i32 13, i32 10, i32 0>
  ret <8 x float> %shuffle
 }
@@ -667,14 +694,20 @@ define <8 x float> @shuffle_v8f32_f51123
 ; AVX1-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm1[0],ymm0[1,2,3,4,5,6],ymm1[7]
 ; AVX1-NEXT:  retq
 ;
-; AVX2OR512VL-LABEL: shuffle_v8f32_f511235a:
-; AVX2OR512VL:    # BB#0:
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermilps {{.*#+}} ymm1 = ymm1[3,2,2,3,7,6,6,7]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermpd {{.*#+}} ymm1 = ymm1[2,1,2,0]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermilps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[1,1,2,3,5,5,6,7]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermpd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[2,0,1,2]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm1[0],ymm0[1,2,3,4,5,6],ymm1[7]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  retq
+; AVX2-LABEL: shuffle_v8f32_f511235a:
+; AVX2:    # BB#0:
+; AVX2-NEXT:  vpermilps {{.*#+}} ymm1 = ymm1[3,2,2,3,7,6,6,7]
+; AVX2-NEXT:  vpermpd {{.*#+}} ymm1 = ymm1[2,1,2,0]
+; AVX2-NEXT:  vpermilps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[1,1,2,3,5,5,6,7]
+; AVX2-NEXT:  vpermpd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[2,0,1,2]
+; AVX2-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm1[0],ymm0[1,2,3,4,5,6],ymm1[7]
+; AVX2-NEXT:  retq
+;
+; AVX512VL-LABEL: shuffle_v8f32_f511235a:
+; AVX512VL:    # BB#0:
+; AVX512VL-NEXT:  vmovaps {{.*#+}} ymm2 = [15,5,1,1,2,3,5,10]
+; AVX512VL-NEXT:  vpermt2ps %ymm1, %ymm2, %ymm0
+; AVX512VL-NEXT:  retq
  %shuffle = shufflevector <8 x float> %a, <8 x float> %b, <8 x i32> <i32 15, i32 5, i32 1, i32 1, i32 2, i32 3, i32 5, i32 10>
  ret <8 x float> %shuffle
 }
@@ -1283,10 +1316,9 @@ define <8 x i32> @shuffle_v8i32_08192a3b
 ;
 ; AVX512VL-LABEL: shuffle_v8i32_08192a3b:
 ; AVX512VL:    # BB#0:
-; AVX512VL-NEXT:  vmovdqa32 {{.*#+}} ymm2 = <u,0,u,1,u,2,u,3>
-; AVX512VL-NEXT:  vpermd %ymm1, %ymm2, %ymm1
 ; AVX512VL-NEXT:  vpmovzxdq {{.*#+}} ymm0 = xmm0[0],zero,xmm0[1],zero,xmm0[2],zero,xmm0[3],zero
-; AVX512VL-NEXT:  vpblendd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1],ymm0[2],ymm1[3],ymm0[4],ymm1[5],ymm0[6],ymm1[7]
+; AVX512VL-NEXT:  vmovdqa32 {{.*#+}} ymm2 = [0,8,2,9,4,10,6,11]
+; AVX512VL-NEXT:  vpermt2d %ymm1, %ymm2, %ymm0
 ; AVX512VL-NEXT:  retq
  %shuffle = shufflevector <8 x i32> %a, <8 x i32> %b, <8 x i32> <i32 0, i32 8, i32 1, i32 9, i32 2, i32 10, i32 3, i32 11>
  ret <8 x i32> %shuffle
@@ -1313,11 +1345,10 @@ define <8 x i32> @shuffle_v8i32_08991abb
 ;
 ; AVX512VL-LABEL: shuffle_v8i32_08991abb:
 ; AVX512VL:    # BB#0:
-; AVX512VL-NEXT:  vmovdqa32 {{.*#+}} ymm2 = <u,0,1,1,u,2,3,3>
-; AVX512VL-NEXT:  vpermd %ymm1, %ymm2, %ymm1
 ; AVX512VL-NEXT:  vpmovzxdq {{.*#+}} xmm0 = xmm0[0],zero,xmm0[1],zero
-; AVX512VL-NEXT:  vpermq {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0,1,1,3]
-; AVX512VL-NEXT:  vpblendd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1,2,3],ymm0[4],ymm1[5,6,7]
+; AVX512VL-NEXT:  vmovdqa32 {{.*#+}} ymm2 = [8,0,1,1,10,2,3,3]
+; AVX512VL-NEXT:  vpermt2d %ymm0, %ymm2, %ymm1
+; AVX512VL-NEXT:  vmovdqa64 %ymm1, %ymm0
 ; AVX512VL-NEXT:  retq
  %shuffle = shufflevector <8 x i32> %a, <8 x i32> %b, <8 x i32> <i32 0, i32 8, i32 9, i32 9, i32 1, i32 10, i32 11, i32 11>
  ret <8 x i32> %shuffle
@@ -1950,13 +1981,20 @@ define <8 x i32> @shuffle_v8i32_6caa87e5
 ; AVX1-NEXT:  vblendps {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1,2,3,4],ymm0[5],ymm1[6],ymm0[7]
 ; AVX1-NEXT:  retq
 ;
-; AVX2OR512VL-LABEL: shuffle_v8i32_6caa87e5:
-; AVX2OR512VL:    # BB#0:
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermq {{.*#+}} ymm0 = ymm0[3,1,3,2]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpshufd {{.*#+}} ymm1 = ymm1[0,0,2,2,4,4,6,6]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpermq {{.*#+}} ymm1 = ymm1[2,1,0,3]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  vpblendd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1,2,3,4],ymm0[5],ymm1[6],ymm0[7]
-; AVX2OR512VL-NEXT:  retq
+; AVX2-LABEL: shuffle_v8i32_6caa87e5:
+; AVX2:    # BB#0:
+; AVX2-NEXT:  vpermq {{.*#+}} ymm0 = ymm0[3,1,3,2]
+; AVX2-NEXT:  vpshufd {{.*#+}} ymm1 = ymm1[0,0,2,2,4,4,6,6]
+; AVX2-NEXT:  vpermq {{.*#+}} ymm1 = ymm1[2,1,0,3]
+; AVX2-NEXT:  vpblendd {{.*#+}} ymm0 = ymm0[0],ymm1[1,2,3,4],ymm0[5],ymm1[6],ymm0[7]
+; AVX2-NEXT:  retq
+;
+; AVX512VL-LABEL: shuffle_v8i32_6caa87e5:
+; AVX512VL:    # BB#0:
+; AVX512VL-NEXT:  vmovdqa32 {{.*#+}} ymm2 = [14,4,2,2,0,15,6,13]
+; AVX512VL-NEXT:  vpermt2d %ymm0, %ymm2, %ymm1
+; AVX512VL-NEXT:  vmovdqa64 %ymm1, %ymm0
+; AVX512VL-NEXT:  retq
  %shuffle = shufflevector <8 x i32> %a, <8 x i32> %b, <8 x i32> <i32 6, i32 12, i32 10, i32 10, i32 8, i32 7, i32 14, i32 5>
  ret <8 x i32> %shuffle
 }
More information about the llvm-commits mailing list