[compiler-rt] r213940 - Support traversing ELF objects for sanitizers needs on FreeBSD in 32-bit mode

Viktor Kutuzov vkutuzov at accesssoftek.com
Fri Jul 25 05:29:05 PDT 2014


Author: vkutuzov
Date: Fri Jul 25 07:29:04 2014
New Revision: 213940

URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project?rev=213940&view=rev
Log:
Support traversing ELF objects for sanitizers needs on FreeBSD in 32-bit mode
Differential Revision: http://reviews.llvm.org/D4656

Modified:
  compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_freebsd.h
  compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cc

Modified: compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_freebsd.h
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_freebsd.h?rev=213940&r1=213939&r2=213940&view=diff
==============================================================================
--- compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_freebsd.h (original)
+++ compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_freebsd.h Fri Jul 25 07:29:04 2014
@@ -22,6 +22,7 @@
 #if SANITIZER_FREEBSD && (SANITIZER_WORDSIZE == 32)
 # include <osreldate.h>
 # if __FreeBSD_version <= 902001 // v9.2
+# include <link.h>
 # include <ucontext.h>
 
 namespace __sanitizer {
@@ -74,6 +75,34 @@ typedef struct __xucontext {
  int __spare__[4];
 } xucontext_t;
 
+typedef struct {
+ __uint32_t p_type;
+ __uint32_t p_offset;
+ __uint32_t p_vaddr;
+ __uint32_t p_paddr;
+ __uint32_t p_filesz;
+ __uint32_t p_memsz;
+ __uint32_t p_flags;
+ __uint32_t p_align;
+} XElf32_Phdr;
+
+struct xdl_phdr_info {
+ Elf_Addr dlpi_addr;
+ const char *dlpi_name;
+ const XElf32_Phdr *dlpi_phdr;
+ Elf_Half dlpi_phnum;
+ unsigned long long int dlpi_adds;
+ unsigned long long int dlpi_subs;
+ size_t dlpi_tls_modid;
+ void *dlpi_tls_data;
+};
+
+typedef int (*__xdl_iterate_hdr_callback)(struct xdl_phdr_info*, size_t, void*);
+typedef int xdl_iterate_phdr_t(__xdl_iterate_hdr_callback, void*);
+
+#define xdl_iterate_phdr(callback, param) \
+ (((xdl_iterate_phdr_t*) dl_iterate_phdr)((callback), (param)))
+
 } // namespace __sanitizer
 
 # endif // __FreeBSD_version <= 902001

Modified: compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cc
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cc?rev=213940&r1=213939&r2=213940&view=diff
==============================================================================
--- compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cc (original)
+++ compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cc Fri Jul 25 07:29:04 2014
@@ -17,6 +17,7 @@
 
 #include "sanitizer_common.h"
 #include "sanitizer_flags.h"
+#include "sanitizer_freebsd.h"
 #include "sanitizer_linux.h"
 #include "sanitizer_placement_new.h"
 #include "sanitizer_procmaps.h"
@@ -35,6 +36,7 @@
 
 #if SANITIZER_FREEBSD
 #include <pthread_np.h>
+#include <osreldate.h>
 #define pthread_getattr_np pthread_attr_get_np
 #endif
 
@@ -471,6 +473,10 @@ uptr GetListOfModules(LoadedModule *modu
 #else // SANITIZER_ANDROID
 # if !SANITIZER_FREEBSD
 typedef ElfW(Phdr) Elf_Phdr;
+# elif SANITIZER_WORDSIZE == 32 && __FreeBSD_version <= 902001 // v9.2
+# define Elf_Phdr XElf32_Phdr
+# define dl_phdr_info xdl_phdr_info
+# define dl_iterate_phdr(c, b) xdl_iterate_phdr((c), (b))
 # endif
 
 struct DlIteratePhdrData {

More information about the llvm-commits mailing list