[llvm] r210299 - Fix null dereference with -debug-only=dwarfdebug

Justin Bogner mail at justinbogner.com
Mon Jun 9 09:02:07 PDT 2014


Alexey Samsonov <vonosmas at gmail.com> writes:
> --- llvm/trunk/lib/CodeGen/AsmPrinter/DwarfDebug.cpp (original)
> +++ llvm/trunk/lib/CodeGen/AsmPrinter/DwarfDebug.cpp Thu Jun 5 18:10:19 2014
> @@ -1220,6 +1220,11 @@ DwarfDebug::collectVariableInfo(SmallPtr
>    if (Begin->getNumOperands() > 1 && Begin->getOperand(0).isReg() &&
>      !Begin->getOperand(0).getReg())
>     continue;
> +   DEBUG(dbgs() << "DotDebugLoc Pair:\n" << "\t" << *Begin);
> +   if (End != nullptr)
> +    DEBUG(dbgs() << "\t" << *End);

Missed a newline here?

> +   else
> +    DEBUG(dbgs() << "\tNULL\n");
> 
>    const MCSymbol *StartLabel = getLabelBeforeInsn(Begin);
>    assert(StartLabel && "Forgot label before DBG_VALUE starting a range!");
> @@ -1233,8 +1238,6 @@ DwarfDebug::collectVariableInfo(SmallPtr
>     EndLabel = getLabelBeforeInsn(std::next(I)->first);
>    assert(EndLabel && "Forgot label after instruction ending a range!");
> 
> -   DEBUG(dbgs() << "DotDebugLoc Pair:\n"
> -          << "\t" << *Begin << "\t" << *End << "\n");
>    DebugLocEntry Loc(StartLabel, EndLabel, getDebugLocValue(Begin), TheCU);
>    if (DebugLoc.empty() || !DebugLoc.back().Merge(Loc))
>     DebugLoc.push_back(std::move(Loc));More information about the llvm-commits mailing list