[compiler-rt] r203235 - [FreeBSD] Add support for sanitizer_linux_libcdep.cc

Alexey Samsonov samsonov at google.com
Fri Mar 7 03:47:32 PST 2014


Author: samsonov
Date: Fri Mar 7 05:47:32 2014
New Revision: 203235

URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project?rev=203235&view=rev
Log:
[FreeBSD] Add support for sanitizer_linux_libcdep.cc

Patch by Viktor Kutuzov!

Modified:
  compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cc

Modified: compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cc
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cc?rev=203235&r1=203234&r2=203235&view=diff
==============================================================================
--- compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cc (original)
+++ compiler-rt/trunk/lib/sanitizer_common/sanitizer_linux_libcdep.cc Fri Mar 7 05:47:32 2014
@@ -13,7 +13,7 @@
 //===----------------------------------------------------------------------===//
 
 #include "sanitizer_platform.h"
-#if SANITIZER_LINUX
+#if SANITIZER_FREEBSD || SANITIZER_LINUX
 
 #include "sanitizer_common.h"
 #include "sanitizer_flags.h"
@@ -26,10 +26,21 @@
 #include <dlfcn.h>
 #include <pthread.h>
 #include <signal.h>
-#include <sys/prctl.h>
 #include <sys/resource.h>
+#if SANITIZER_FREEBSD
+#define _GNU_SOURCE // to declare _Unwind_Backtrace() from <unwind.h>
+#endif
 #include <unwind.h>
 
+#if SANITIZER_FREEBSD
+#include <pthread_np.h>
+#define pthread_getattr_np pthread_attr_get_np
+#endif
+
+#if SANITIZER_LINUX
+#include <sys/prctl.h>
+#endif
+
 #if !SANITIZER_ANDROID
 #include <elf.h>
 #include <link.h>
@@ -292,7 +303,7 @@ uptr GetTlsSize() {
  return g_tls_size;
 }
 
-#if defined(__x86_64__) || defined(__i386__)
+#if (defined(__x86_64__) || defined(__i386__)) && SANITIZER_LINUX
 // sizeof(struct thread) from glibc.
 static atomic_uintptr_t kThreadDescriptorSize;
 
@@ -340,27 +351,70 @@ uptr ThreadSelfOffset() {
 
 uptr ThreadSelf() {
  uptr descr_addr;
-#ifdef __i386__
+# if defined(__i386__)
  asm("mov %%gs:%c1,%0" : "=r"(descr_addr) : "i"(kThreadSelfOffset));
-#else
+# elif defined(__x86_64__)
  asm("mov %%fs:%c1,%0" : "=r"(descr_addr) : "i"(kThreadSelfOffset));
-#endif
+# else
+# error "unsupported CPU arch"
+# endif
  return descr_addr;
 }
-#endif // defined(__x86_64__) || defined(__i386__)
+#endif // (defined(__x86_64__) || defined(__i386__)) && SANITIZER_LINUX
+
+#if SANITIZER_FREEBSD
+static void **ThreadSelfSegbase() {
+ void **segbase = 0;
+# if defined(__i386__)
+ // sysarch(I386_GET_GSBASE, segbase);
+ __asm __volatile("mov %%gs:0, %0" : "=r" (segbase));
+# elif defined(__x86_64__)
+ // sysarch(AMD64_GET_FSBASE, segbase);
+ __asm __volatile("movq %%fs:0, %0" : "=r" (segbase));
+# else
+# error "unsupported CPU arch for FreeBSD platform"
+# endif
+ return segbase;
+}
+
+uptr ThreadSelf() {
+ return (uptr)ThreadSelfSegbase()[2];
+}
+#endif // SANITIZER_FREEBSD
+
+static void GetTls(uptr *addr, uptr *size) {
+#if SANITIZER_LINUX
+# if defined(__x86_64__) || defined(__i386__)
+ *addr = ThreadSelf();
+ *size = GetTlsSize();
+ *addr -= *size;
+ *addr += ThreadDescriptorSize();
+# else
+ *addr = 0;
+ *size = 0;
+# endif
+#elif SANITIZER_FREEBSD
+ void** segbase = ThreadSelfSegbase();
+ *addr = 0;
+ *size = 0;
+ if (segbase != 0) {
+  // tcbalign = 16
+  // tls_size = round(tls_static_space, tcbalign);
+  // dtv = segbase[1];
+  // dtv[2] = segbase - tls_static_space;
+  void **dtv = (void**) segbase[1];
+  *addr = (uptr) dtv[2];
+  *size = (*addr == 0) ? 0 : ((uptr) segbase[0] - (uptr) dtv[2]);
+ }
+#else
+# error "Unknown OS"
+#endif
+}
 
 void GetThreadStackAndTls(bool main, uptr *stk_addr, uptr *stk_size,
              uptr *tls_addr, uptr *tls_size) {
 #ifndef SANITIZER_GO
-#if defined(__x86_64__) || defined(__i386__)
- *tls_addr = ThreadSelf();
- *tls_size = GetTlsSize();
- *tls_addr -= *tls_size;
- *tls_addr += ThreadDescriptorSize();
-#else
- *tls_addr = 0;
- *tls_size = 0;
-#endif
+ GetTls(tls_addr, tls_size);
 
  uptr stack_top, stack_bottom;
  GetThreadStackTopAndBottom(main, &stack_top, &stack_bottom);
@@ -417,7 +471,9 @@ uptr GetListOfModules(LoadedModule *modu
  return memory_mapping.DumpListOfModules(modules, max_modules, filter);
 }
 #else // SANITIZER_ANDROID
+# if !SANITIZER_FREEBSD
 typedef ElfW(Phdr) Elf_Phdr;
+# endif
 
 struct DlIteratePhdrData {
  LoadedModule *modules;
@@ -480,4 +536,4 @@ void SetIndirectCallWrapper(uptr wrapper
 
 } // namespace __sanitizer
 
-#endif // SANITIZER_LINUX
+#endif // SANITIZER_FREEBSD || SANITIZER_LINUX

More information about the llvm-commits mailing list