[llvm] r195843 - Fix the AArch64 NEON bug exposed by checking constant integer argument range of ACLE intrinsics.

Jiangning Liu jiangning.liu at arm.com
Wed Nov 27 06:02:25 PST 2013


Author: jiangning
Date: Wed Nov 27 08:02:25 2013
New Revision: 195843

URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project?rev=195843&view=rev
Log:
Fix the AArch64 NEON bug exposed by checking constant integer argument range of ACLE intrinsics.

Modified:
  llvm/trunk/lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp
  llvm/trunk/lib/Target/AArch64/AArch64InstrNEON.td
  llvm/trunk/test/CodeGen/AArch64/neon-2velem.ll

Modified: llvm/trunk/lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp?rev=195843&r1=195842&r2=195843&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp (original)
+++ llvm/trunk/lib/Target/AArch64/AArch64ISelLowering.cpp Wed Nov 27 08:02:25 2013
@@ -4231,6 +4231,23 @@ AArch64TargetLowering::LowerVECTOR_SHUFF
     return DAG.getNode(AArch64ISD::NEON_VDUP, dl, VT,
              V1.getOperand(Lane));
   }
+
+  // Test if V1 is a EXTRACT_SUBVECTOR.
+  if (V1.getOpcode() == ISD::EXTRACT_SUBVECTOR) {
+   int ExtLane = cast<ConstantSDNode>(V1.getOperand(1))->getZExtValue();
+   return DAG.getNode(AArch64ISD::NEON_VDUPLANE, dl, VT, V1.getOperand(0),
+             DAG.getConstant(Lane + ExtLane, MVT::i64));
+  }
+  // Test if V1 is a CONCAT_VECTORS.
+  if (V1.getOpcode() == ISD::CONCAT_VECTORS) {
+   if (V1.getOperand(1).getOpcode() == ISD::UNDEF) {
+    int V1EltNum = V1.getOperand(0).getValueType().getVectorNumElements();
+    assert((Lane < V1EltNum) && "Invalid vector lane access");
+    return DAG.getNode(AArch64ISD::NEON_VDUPLANE, dl, VT, V1.getOperand(0),
+              DAG.getConstant(Lane, MVT::i64));
+   }
+  }
+
   return DAG.getNode(AArch64ISD::NEON_VDUPLANE, dl, VT, V1,
            DAG.getConstant(Lane, MVT::i64));
  }

Modified: llvm/trunk/lib/Target/AArch64/AArch64InstrNEON.td
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/lib/Target/AArch64/AArch64InstrNEON.td?rev=195843&r1=195842&r2=195843&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/lib/Target/AArch64/AArch64InstrNEON.td (original)
+++ llvm/trunk/lib/Target/AArch64/AArch64InstrNEON.td Wed Nov 27 08:02:25 2013
@@ -6074,62 +6074,42 @@ defm MLSvve : NI_2VE_v1<0b1, 0b0100, "ml
 class NI_2VE_laneq<Instruction INST, Operand OpImm, SDPatternOperator op,
          RegisterOperand ResVPR, RegisterOperand OpVPR,
          RegisterOperand EleOpVPR, ValueType ResTy, ValueType OpTy,
-          ValueType EleOpTy, SDPatternOperator coreop>
+          ValueType EleOpTy>
  : Pat<(ResTy (op (ResTy ResVPR:$src), (OpTy OpVPR:$Rn),
-     (OpTy (coreop (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
+     (OpTy (Neon_vduplane (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
     (INST ResVPR:$src, OpVPR:$Rn, EleOpVPR:$Re, OpImm:$Index)>;
 
 // Pattern for lane in 64-bit vector
 class NI_2VE_lane<Instruction INST, Operand OpImm, SDPatternOperator op,
          RegisterOperand ResVPR, RegisterOperand OpVPR,
          RegisterOperand EleOpVPR, ValueType ResTy, ValueType OpTy,
-         ValueType EleOpTy, SDPatternOperator coreop>
+         ValueType EleOpTy>
  : Pat<(ResTy (op (ResTy ResVPR:$src), (OpTy OpVPR:$Rn),
-     (OpTy (coreop (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
+     (OpTy (Neon_vduplane (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
     (INST ResVPR:$src, OpVPR:$Rn, 
      (SUBREG_TO_REG (i64 0), EleOpVPR:$Re, sub_64), OpImm:$Index)>;
 
 multiclass NI_2VE_v1_pat<string subop, SDPatternOperator op>
 {
  def : NI_2VE_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2s4s"), neon_uimm2_bare,
-           op, VPR64, VPR64, VPR128, v2i32, v2i32, v4i32,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                 (Neon_Low4S node:$LHS), node:$RHS)>>;
+           op, VPR64, VPR64, VPR128, v2i32, v2i32, v4i32>;
 
  def : NI_2VE_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4s4s"), neon_uimm2_bare,
-           op, VPR128, VPR128, VPR128, v4i32, v4i32, v4i32,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+           op, VPR128, VPR128, VPR128, v4i32, v4i32, v4i32>;
 
  def : NI_2VE_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4h8h"), neon_uimm3_bare,
-           op, VPR64, VPR64, VPR128Lo, v4i16, v4i16, v8i16,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                 (Neon_Low8H node:$LHS), node:$RHS)>>;
+           op, VPR64, VPR64, VPR128Lo, v4i16, v4i16, v8i16>;
 
  def : NI_2VE_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_8h8h"), neon_uimm3_bare,
-           op, VPR128, VPR128, VPR128Lo, v8i16, v8i16, v8i16,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+           op, VPR128, VPR128, VPR128Lo, v8i16, v8i16, v8i16>;
 
  // Index can only be half of the max value for lane in 64-bit vector
 
  def : NI_2VE_lane<!cast<Instruction>(subop # "_2s4s"), neon_uimm1_bare,
-          op, VPR64, VPR64, VPR64, v2i32, v2i32, v2i32,
-          BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
-
- def : NI_2VE_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s4s"), neon_uimm1_bare,
-          op, VPR128, VPR128, VPR64, v4i32, v4i32, v2i32,
-          BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                (Neon_combine_4S node:$LHS, undef),
-                 node:$RHS)>>;
+          op, VPR64, VPR64, VPR64, v2i32, v2i32, v2i32>;
 
  def : NI_2VE_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4h8h"), neon_uimm2_bare,
-          op, VPR64, VPR64, VPR64Lo, v4i16, v4i16, v4i16,
-          BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
-
- def : NI_2VE_lane<!cast<Instruction>(subop # "_8h8h"), neon_uimm2_bare,
-          op, VPR128, VPR128, VPR64Lo, v8i16, v8i16, v4i16,
-          BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                (Neon_combine_8H node:$LHS, undef),
-                node:$RHS)>>;
+          op, VPR64, VPR64, VPR64Lo, v4i16, v4i16, v4i16>;
 }
 
 defm MLA_lane_v1 : NI_2VE_v1_pat<"MLAvve", Neon_mla>;
@@ -6191,62 +6171,40 @@ defm SQRDMULHve : NI_2VE_v1_2op<0b0, 0b1
 // Pattern for lane in 128-bit vector
 class NI_2VE_mul_laneq<Instruction INST, Operand OpImm, SDPatternOperator op,
            RegisterOperand OpVPR, RegisterOperand EleOpVPR,
-            ValueType ResTy, ValueType OpTy, ValueType EleOpTy,
-            SDPatternOperator coreop>
+            ValueType ResTy, ValueType OpTy, ValueType EleOpTy>
  : Pat<(ResTy (op (OpTy OpVPR:$Rn),
-     (OpTy (coreop (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
+     (OpTy (Neon_vduplane (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
     (INST OpVPR:$Rn, EleOpVPR:$Re, OpImm:$Index)>;
 
 // Pattern for lane in 64-bit vector
 class NI_2VE_mul_lane<Instruction INST, Operand OpImm, SDPatternOperator op,
            RegisterOperand OpVPR, RegisterOperand EleOpVPR,
-           ValueType ResTy, ValueType OpTy, ValueType EleOpTy,
-           SDPatternOperator coreop>
+           ValueType ResTy, ValueType OpTy, ValueType EleOpTy>
  : Pat<(ResTy (op (OpTy OpVPR:$Rn),
-     (OpTy (coreop (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
+     (OpTy (Neon_vduplane (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
     (INST OpVPR:$Rn, 
      (SUBREG_TO_REG (i64 0), EleOpVPR:$Re, sub_64), OpImm:$Index)>;
 
 multiclass NI_2VE_mul_v1_pat<string subop, SDPatternOperator op> {
  def : NI_2VE_mul_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2s4s"), neon_uimm2_bare,
-             op, VPR64, VPR128, v2i32, v2i32, v4i32,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                   (Neon_Low4S node:$LHS), node:$RHS)>>;
+             op, VPR64, VPR128, v2i32, v2i32, v4i32>;
 
  def : NI_2VE_mul_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4s4s"), neon_uimm2_bare,
-             op, VPR128, VPR128, v4i32, v4i32, v4i32,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+             op, VPR128, VPR128, v4i32, v4i32, v4i32>;
 
  def : NI_2VE_mul_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4h8h"), neon_uimm3_bare,
-             op, VPR64, VPR128Lo, v4i16, v4i16, v8i16,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                  (Neon_Low8H node:$LHS), node:$RHS)>>;
+             op, VPR64, VPR128Lo, v4i16, v4i16, v8i16>;
 
  def : NI_2VE_mul_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_8h8h"), neon_uimm3_bare,
-             op, VPR128, VPR128Lo, v8i16, v8i16, v8i16,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+             op, VPR128, VPR128Lo, v8i16, v8i16, v8i16>;
 
  // Index can only be half of the max value for lane in 64-bit vector
 
  def : NI_2VE_mul_lane<!cast<Instruction>(subop # "_2s4s"), neon_uimm1_bare,
-            op, VPR64, VPR64, v2i32, v2i32, v2i32,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
-
- def : NI_2VE_mul_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s4s"), neon_uimm1_bare,
-            op, VPR128, VPR64, v4i32, v4i32, v2i32,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                  (Neon_combine_4S node:$LHS, undef),
-                   node:$RHS)>>;
+            op, VPR64, VPR64, v2i32, v2i32, v2i32>;
 
  def : NI_2VE_mul_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4h8h"), neon_uimm2_bare,
-            op, VPR64, VPR64Lo, v4i16, v4i16, v4i16,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
-
- def : NI_2VE_mul_lane<!cast<Instruction>(subop # "_8h8h"), neon_uimm2_bare,
-            op, VPR128, VPR64Lo, v8i16, v8i16, v4i16,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                  (Neon_combine_8H node:$LHS, undef),
-                  node:$RHS)>>;
+            op, VPR64, VPR64Lo, v4i16, v4i16, v4i16>;
 }
 
 defm MUL_lane_v1 : NI_2VE_mul_v1_pat<"MULve", mul>;
@@ -6295,29 +6253,18 @@ class NI_2VE_mul_lane_2d<Instruction INS
 
 multiclass NI_2VE_mul_v2_pat<string subop, SDPatternOperator op> {
  def : NI_2VE_mul_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2s4s"), neon_uimm2_bare,
-             op, VPR64, VPR128, v2f32, v2f32, v4f32,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                   (Neon_Low4float node:$LHS), node:$RHS)>>;
+             op, VPR64, VPR128, v2f32, v2f32, v4f32>;
 
  def : NI_2VE_mul_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4s4s"), neon_uimm2_bare,
-             op, VPR128, VPR128, v4f32, v4f32, v4f32,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+             op, VPR128, VPR128, v4f32, v4f32, v4f32>;
 
  def : NI_2VE_mul_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2d2d"), neon_uimm1_bare,
-             op, VPR128, VPR128, v2f64, v2f64, v2f64,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+             op, VPR128, VPR128, v2f64, v2f64, v2f64>;
 
  // Index can only be half of the max value for lane in 64-bit vector
 
  def : NI_2VE_mul_lane<!cast<Instruction>(subop # "_2s4s"), neon_uimm1_bare,
-            op, VPR64, VPR64, v2f32, v2f32, v2f32,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
-
- def : NI_2VE_mul_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s4s"), neon_uimm1_bare,
-            op, VPR128, VPR64, v4f32, v4f32, v2f32,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                  (Neon_combine_4f node:$LHS, undef),
-                  node:$RHS)>>;
+            op, VPR64, VPR64, v2f32, v2f32, v2f32>;
 
  def : NI_2VE_mul_lane_2d<!cast<Instruction>(subop # "_2d2d"), neon_uimm1_bare,
              op, VPR128, VPR64, v2f64, v2f64, v1f64,
@@ -6393,8 +6340,7 @@ class NI_2VEswap_lane_2d2d<Instruction I
 multiclass NI_2VE_fma_v2_pat<string subop, SDPatternOperator op> {
  def : NI_2VEswap_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2s4s"),
             neon_uimm2_bare, op, VPR64, VPR128, v2f32, v4f32,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                   (Neon_Low4float node:$LHS), node:$RHS)>>;
+             BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
 
  def : NI_2VEswap_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4s4s"),
             neon_uimm2_bare, op, VPR128, VPR128, v4f32, v4f32,
@@ -6410,12 +6356,6 @@ multiclass NI_2VE_fma_v2_pat<string subo
             neon_uimm1_bare, op, VPR64, VPR64, v2f32, v2f32,
             BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
 
- def : NI_2VEswap_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s4s"),
-            neon_uimm1_bare, op, VPR128, VPR64, v4f32, v2f32,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                  (Neon_combine_4f node:$LHS, undef),
-                  node:$RHS)>>;
-
  def : NI_2VEswap_lane_2d2d<!cast<Instruction>(subop # "_2d2d"),
               neon_uimm1_bare, op, VPR128, VPR64, v2f64, v1f64,
               BinOpFrag<(Neon_combine_2d node:$LHS, node:$RHS)>>;
@@ -6427,14 +6367,12 @@ multiclass NI_2VE_fms_v2_pat<string subo
 {
  def : NI_2VEswap_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2s4s"),
             neon_uimm2_bare, op, VPR64, VPR128, v2f32, v4f32,
-             BinOpFrag<(fneg (Neon_vduplane
-                   (Neon_Low4float node:$LHS), node:$RHS))>>;
+             BinOpFrag<(fneg (Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS))>>;
 
  def : NI_2VEswap_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2s4s"),
             neon_uimm2_bare, op, VPR64, VPR128, v2f32, v4f32,
             BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                   (Neon_Low4float (fneg node:$LHS)),
-                   node:$RHS)>>;
+                   (fneg node:$LHS), node:$RHS)>>;
 
  def : NI_2VEswap_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4s4s"),
             neon_uimm2_bare, op, VPR128, VPR128, v4f32, v4f32,
@@ -6470,15 +6408,11 @@ multiclass NI_2VE_fms_v2_pat<string subo
 
  def : NI_2VEswap_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s4s"),
             neon_uimm1_bare, op, VPR128, VPR64, v4f32, v2f32,
-            BinOpFrag<(fneg (Neon_vduplane
-                  (Neon_combine_4f node:$LHS, undef),
-                  node:$RHS))>>;
+            BinOpFrag<(fneg (Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS))>>;
 
  def : NI_2VEswap_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s4s"),
             neon_uimm1_bare, op, VPR128, VPR64, v4f32, v2f32,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                  (Neon_combine_4f (fneg node:$LHS), undef),
-                  node:$RHS)>>;
+            BinOpFrag<(Neon_vduplane (fneg node:$LHS), node:$RHS)>>;
 
  def : NI_2VEswap_lane_2d2d<!cast<Instruction>(subop # "_2d2d"),
               neon_uimm1_bare, op, VPR128, VPR64, v2f64, v1f64,
@@ -6580,61 +6514,51 @@ defm SQDMULLve : NI_2VE_v3_2op<0b0, 0b10
 class NI_2VEL2_laneq<Instruction INST, Operand OpImm, SDPatternOperator op,
           RegisterOperand EleOpVPR, ValueType ResTy,
           ValueType OpTy, ValueType EleOpTy, ValueType HalfOpTy,
-           SDPatternOperator hiop, SDPatternOperator coreop>
+           SDPatternOperator hiop>
  : Pat<(ResTy (op (ResTy VPR128:$src),
      (HalfOpTy (hiop (OpTy VPR128:$Rn))),
-     (HalfOpTy (coreop (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
+     (HalfOpTy (Neon_vduplane
+           (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
     (INST VPR128:$src, VPR128:$Rn, EleOpVPR:$Re, OpImm:$Index)>;
 
 // Pattern for lane in 64-bit vector
 class NI_2VEL2_lane<Instruction INST, Operand OpImm, SDPatternOperator op,
           RegisterOperand EleOpVPR, ValueType ResTy,
           ValueType OpTy, ValueType EleOpTy, ValueType HalfOpTy,
-          SDPatternOperator hiop, SDPatternOperator coreop>
+          SDPatternOperator hiop>
  : Pat<(ResTy (op (ResTy VPR128:$src),
      (HalfOpTy (hiop (OpTy VPR128:$Rn))),
-     (HalfOpTy (coreop (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
+     (HalfOpTy (Neon_vduplane
+           (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
     (INST VPR128:$src, VPR128:$Rn, 
      (SUBREG_TO_REG (i64 0), EleOpVPR:$Re, sub_64), OpImm:$Index)>;
 
 multiclass NI_2VEL_v3_pat<string subop, SDPatternOperator op> {
  def : NI_2VE_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4s4h"), neon_uimm3_bare,
-           op, VPR128, VPR64, VPR128Lo, v4i32, v4i16, v8i16,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                 (Neon_Low8H node:$LHS), node:$RHS)>>;
+           op, VPR128, VPR64, VPR128Lo, v4i32, v4i16, v8i16>;
  
  def : NI_2VE_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2d2s"), neon_uimm2_bare,
-           op, VPR128, VPR64, VPR128, v2i64, v2i32, v4i32,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                 (Neon_Low4S node:$LHS), node:$RHS)>>;
+           op, VPR128, VPR64, VPR128, v2i64, v2i32, v4i32>;
  
  def : NI_2VEL2_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4s8h"), neon_uimm3_bare,
-            op, VPR128Lo, v4i32, v8i16, v8i16, v4i16, Neon_High8H,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                  (Neon_Low8H node:$LHS), node:$RHS)>>;
+            op, VPR128Lo, v4i32, v8i16, v8i16, v4i16, Neon_High8H>;
  
  def : NI_2VEL2_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2d4s"), neon_uimm2_bare,
-            op, VPR128, v2i64, v4i32, v4i32, v2i32, Neon_High4S,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                  (Neon_Low4S node:$LHS), node:$RHS)>>;
+            op, VPR128, v2i64, v4i32, v4i32, v2i32, Neon_High4S>;
  
  // Index can only be half of the max value for lane in 64-bit vector
 
  def : NI_2VE_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s4h"), neon_uimm2_bare,
-          op, VPR128, VPR64, VPR64Lo, v4i32, v4i16, v4i16,
-          BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+          op, VPR128, VPR64, VPR64Lo, v4i32, v4i16, v4i16>;
  
  def : NI_2VE_lane<!cast<Instruction>(subop # "_2d2s"), neon_uimm1_bare,
-          op, VPR128, VPR64, VPR64, v2i64, v2i32, v2i32,
-          BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+          op, VPR128, VPR64, VPR64, v2i64, v2i32, v2i32>;
 
  def : NI_2VEL2_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s8h"), neon_uimm2_bare,
-           op, VPR64Lo, v4i32, v8i16, v4i16, v4i16, Neon_High8H,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+           op, VPR64Lo, v4i32, v8i16, v4i16, v4i16, Neon_High8H>;
  
  def : NI_2VEL2_lane<!cast<Instruction>(subop # "_2d4s"), neon_uimm1_bare,
-           op, VPR64, v2i64, v4i32, v2i32, v2i32, Neon_High4S,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+           op, VPR64, v2i64, v4i32, v2i32, v2i32, Neon_High4S>;
 }
 
 defm SMLAL_lane_v3 : NI_2VEL_v3_pat<"SMLALvve", Neon_smlal>;
@@ -6646,62 +6570,51 @@ defm UMLSL_lane_v3 : NI_2VEL_v3_pat<"UML
 class NI_2VEL2_mul_laneq<Instruction INST, Operand OpImm, SDPatternOperator op,
             RegisterOperand EleOpVPR, ValueType ResTy,
             ValueType OpTy, ValueType EleOpTy, ValueType HalfOpTy,
-             SDPatternOperator hiop, SDPatternOperator coreop>
+             SDPatternOperator hiop>
  : Pat<(ResTy (op 
      (HalfOpTy (hiop (OpTy VPR128:$Rn))),
-     (HalfOpTy (coreop (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
+     (HalfOpTy (Neon_vduplane
+           (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
     (INST VPR128:$Rn, EleOpVPR:$Re, OpImm:$Index)>;
 
 // Pattern for lane in 64-bit vector
 class NI_2VEL2_mul_lane<Instruction INST, Operand OpImm, SDPatternOperator op,
             RegisterOperand EleOpVPR, ValueType ResTy,
             ValueType OpTy, ValueType EleOpTy, ValueType HalfOpTy,
-            SDPatternOperator hiop, SDPatternOperator coreop>
+            SDPatternOperator hiop>
  : Pat<(ResTy (op
      (HalfOpTy (hiop (OpTy VPR128:$Rn))),
-     (HalfOpTy (coreop (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
+     (HalfOpTy (Neon_vduplane
+           (EleOpTy EleOpVPR:$Re), (i64 OpImm:$Index))))),
     (INST VPR128:$Rn, 
      (SUBREG_TO_REG (i64 0), EleOpVPR:$Re, sub_64), OpImm:$Index)>;
 
 multiclass NI_2VEL_mul_v3_pat<string subop, SDPatternOperator op> {
  def : NI_2VE_mul_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4s4h"), neon_uimm3_bare,
-             op, VPR64, VPR128Lo, v4i32, v4i16, v8i16,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                   (Neon_Low8H node:$LHS), node:$RHS)>>;
+             op, VPR64, VPR128Lo, v4i32, v4i16, v8i16>;
 
  def : NI_2VE_mul_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2d2s"), neon_uimm2_bare,
-             op, VPR64, VPR128, v2i64, v2i32, v4i32,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                   (Neon_Low4S node:$LHS), node:$RHS)>>;
+             op, VPR64, VPR128, v2i64, v2i32, v4i32>;
 
  def : NI_2VEL2_mul_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4s8h"), neon_uimm3_bare,
-              op, VPR128Lo, v4i32, v8i16, v8i16, v4i16,
-              Neon_High8H,
-              BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                    (Neon_Low8H node:$LHS), node:$RHS)>>;
+             op, VPR128Lo, v4i32, v8i16, v8i16, v4i16, Neon_High8H>;
  
  def : NI_2VEL2_mul_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2d4s"), neon_uimm2_bare,
-              op, VPR128, v2i64, v4i32, v4i32, v2i32, Neon_High4S,
-              BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                    (Neon_Low4S node:$LHS), node:$RHS)>>;
+              op, VPR128, v2i64, v4i32, v4i32, v2i32, Neon_High4S>;
  
  // Index can only be half of the max value for lane in 64-bit vector
 
  def : NI_2VE_mul_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s4h"), neon_uimm2_bare,
-            op, VPR64, VPR64Lo, v4i32, v4i16, v4i16,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+            op, VPR64, VPR64Lo, v4i32, v4i16, v4i16>;
 
  def : NI_2VE_mul_lane<!cast<Instruction>(subop # "_2d2s"), neon_uimm1_bare,
-            op, VPR64, VPR64, v2i64, v2i32, v2i32,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+            op, VPR64, VPR64, v2i64, v2i32, v2i32>;
 
  def : NI_2VEL2_mul_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s8h"), neon_uimm2_bare,
-             op, VPR64Lo, v4i32, v8i16, v4i16, v4i16, Neon_High8H,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+             op, VPR64Lo, v4i32, v8i16, v4i16, v4i16, Neon_High8H>;
  
  def : NI_2VEL2_mul_lane<!cast<Instruction>(subop # "_2d4s"), neon_uimm1_bare,
-             op, VPR64, v2i64, v4i32, v2i32, v2i32, Neon_High4S,
-             BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+             op, VPR64, v2i64, v4i32, v2i32, v2i32, Neon_High4S>;
 }
 
 defm SMULL_lane_v3 : NI_2VEL_mul_v3_pat<"SMULLve", int_arm_neon_vmulls>;
@@ -6724,49 +6637,37 @@ defm Neon_qdmlsl : NI_qdma<int_arm_neon_
 multiclass NI_2VEL_v3_qdma_pat<string subop, string op> {
  def : NI_2VE_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4s4h"), neon_uimm3_bare,
           !cast<PatFrag>(op # "_4s"), VPR128, VPR64, VPR128Lo,
-           v4i32, v4i16, v8i16,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                 (Neon_Low8H node:$LHS), node:$RHS)>>;
+           v4i32, v4i16, v8i16>;
  
  def : NI_2VE_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2d2s"), neon_uimm2_bare,
           !cast<PatFrag>(op # "_2d"), VPR128, VPR64, VPR128,
-           v2i64, v2i32, v4i32,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                 (Neon_Low4S node:$LHS), node:$RHS)>>;
+           v2i64, v2i32, v4i32>;
  
  def : NI_2VEL2_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_4s8h"), neon_uimm3_bare,
            !cast<PatFrag>(op # "_4s"), VPR128Lo,
-            v4i32, v8i16, v8i16, v4i16, Neon_High8H,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                  (Neon_Low8H node:$LHS), node:$RHS)>>;
+            v4i32, v8i16, v8i16, v4i16, Neon_High8H>;
  
  def : NI_2VEL2_laneq<!cast<Instruction>(subop # "_2d4s"), neon_uimm2_bare,
            !cast<PatFrag>(op # "_2d"), VPR128,
-            v2i64, v4i32, v4i32, v2i32, Neon_High4S,
-            BinOpFrag<(Neon_vduplane
-                  (Neon_Low4S node:$LHS), node:$RHS)>>;
+            v2i64, v4i32, v4i32, v2i32, Neon_High4S>;
  
  // Index can only be half of the max value for lane in 64-bit vector
 
  def : NI_2VE_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s4h"), neon_uimm2_bare,
           !cast<PatFrag>(op # "_4s"), VPR128, VPR64, VPR64Lo,
-          v4i32, v4i16, v4i16,
-          BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+          v4i32, v4i16, v4i16>;
  
  def : NI_2VE_lane<!cast<Instruction>(subop # "_2d2s"), neon_uimm1_bare,
           !cast<PatFrag>(op # "_2d"), VPR128, VPR64, VPR64,
-          v2i64, v2i32, v2i32,
-          BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+          v2i64, v2i32, v2i32>;
 
  def : NI_2VEL2_lane<!cast<Instruction>(subop # "_4s8h"), neon_uimm2_bare,
            !cast<PatFrag>(op # "_4s"), VPR64Lo,
-           v4i32, v8i16, v4i16, v4i16, Neon_High8H,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+           v4i32, v8i16, v4i16, v4i16, Neon_High8H>;
  
  def : NI_2VEL2_lane<!cast<Instruction>(subop # "_2d4s"), neon_uimm1_bare,
            !cast<PatFrag>(op # "_2d"), VPR64,
-           v2i64, v4i32, v2i32, v2i32, Neon_High4S,
-           BinOpFrag<(Neon_vduplane node:$LHS, node:$RHS)>>;
+           v2i64, v4i32, v2i32, v2i32, Neon_High4S>;
 }
 
 defm SQDMLAL_lane_v3 : NI_2VEL_v3_qdma_pat<"SQDMLALvve", "Neon_qdmlal">;

Modified: llvm/trunk/test/CodeGen/AArch64/neon-2velem.ll
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/llvm/trunk/test/CodeGen/AArch64/neon-2velem.ll?rev=195843&r1=195842&r2=195843&view=diff
==============================================================================
--- llvm/trunk/test/CodeGen/AArch64/neon-2velem.ll (original)
+++ llvm/trunk/test/CodeGen/AArch64/neon-2velem.ll Wed Nov 27 08:02:25 2013
@@ -44,9 +44,9 @@ declare <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.
 
 define <4 x i16> @test_vmla_lane_s16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmla_lane_s16:
-; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %b
  %add = add <4 x i16> %mul, %a
  ret <4 x i16> %add
@@ -54,9 +54,9 @@ entry:
 
 define <8 x i16> @test_vmlaq_lane_s16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlaq_lane_s16:
-; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %b
  %add = add <8 x i16> %mul, %a
  ret <8 x i16> %add
@@ -64,7 +64,7 @@ entry:
 
 define <2 x i32> @test_vmla_lane_s32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmla_lane_s32:
-; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
  %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %b
@@ -74,7 +74,7 @@ entry:
 
 define <4 x i32> @test_vmlaq_lane_s32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlaq_lane_s32:
-; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
  %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %b
@@ -84,9 +84,9 @@ entry:
 
 define <4 x i16> @test_vmla_laneq_s16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmla_laneq_s16:
-; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
  %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %b
  %add = add <4 x i16> %mul, %a
  ret <4 x i16> %add
@@ -94,9 +94,9 @@ entry:
 
 define <8 x i16> @test_vmlaq_laneq_s16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlaq_laneq_s16:
-; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
  %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %b
  %add = add <8 x i16> %mul, %a
  ret <8 x i16> %add
@@ -104,9 +104,9 @@ entry:
 
 define <2 x i32> @test_vmla_laneq_s32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmla_laneq_s32:
-; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
  %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %b
  %add = add <2 x i32> %mul, %a
  ret <2 x i32> %add
@@ -114,9 +114,9 @@ entry:
 
 define <4 x i32> @test_vmlaq_laneq_s32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlaq_laneq_s32:
-; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %b
  %add = add <4 x i32> %mul, %a
  ret <4 x i32> %add
@@ -124,9 +124,9 @@ entry:
 
 define <4 x i16> @test_vmls_lane_s16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmls_lane_s16:
-; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %b
  %sub = sub <4 x i16> %a, %mul
  ret <4 x i16> %sub
@@ -134,9 +134,9 @@ entry:
 
 define <8 x i16> @test_vmlsq_lane_s16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsq_lane_s16:
-; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %b
  %sub = sub <8 x i16> %a, %mul
  ret <8 x i16> %sub
@@ -144,7 +144,7 @@ entry:
 
 define <2 x i32> @test_vmls_lane_s32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmls_lane_s32:
-; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
  %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %b
@@ -154,7 +154,7 @@ entry:
 
 define <4 x i32> @test_vmlsq_lane_s32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsq_lane_s32:
-; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
  %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %b
@@ -164,9 +164,9 @@ entry:
 
 define <4 x i16> @test_vmls_laneq_s16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmls_laneq_s16:
-; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
  %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %b
  %sub = sub <4 x i16> %a, %mul
  ret <4 x i16> %sub
@@ -174,9 +174,9 @@ entry:
 
 define <8 x i16> @test_vmlsq_laneq_s16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsq_laneq_s16:
-; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
  %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %b
  %sub = sub <8 x i16> %a, %mul
  ret <8 x i16> %sub
@@ -184,9 +184,9 @@ entry:
 
 define <2 x i32> @test_vmls_laneq_s32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmls_laneq_s32:
-; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
  %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %b
  %sub = sub <2 x i32> %a, %mul
  ret <2 x i32> %sub
@@ -194,9 +194,9 @@ entry:
 
 define <4 x i32> @test_vmlsq_laneq_s32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsq_laneq_s32:
-; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %b
  %sub = sub <4 x i32> %a, %mul
  ret <4 x i32> %sub
@@ -204,25 +204,25 @@ entry:
 
 define <4 x i16> @test_vmul_lane_s16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmul_lane_s16:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %a
  ret <4 x i16> %mul
 }
 
 define <8 x i16> @test_vmulq_lane_s16(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_lane_s16:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %a
  ret <8 x i16> %mul
 }
 
 define <2 x i32> @test_vmul_lane_s32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmul_lane_s32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
  %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %a
@@ -231,7 +231,7 @@ entry:
 
 define <4 x i32> @test_vmulq_lane_s32(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_lane_s32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
  %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %a
@@ -240,25 +240,25 @@ entry:
 
 define <4 x i16> @test_vmul_lane_u16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmul_lane_u16:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %a
  ret <4 x i16> %mul
 }
 
 define <8 x i16> @test_vmulq_lane_u16(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_lane_u16:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %a
  ret <8 x i16> %mul
 }
 
 define <2 x i32> @test_vmul_lane_u32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmul_lane_u32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
  %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %a
@@ -267,7 +267,7 @@ entry:
 
 define <4 x i32> @test_vmulq_lane_u32(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_lane_u32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
  %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %a
@@ -276,948 +276,940 @@ entry:
 
 define <4 x i16> @test_vmul_laneq_s16(<4 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmul_laneq_s16:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
  %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %a
  ret <4 x i16> %mul
 }
 
 define <8 x i16> @test_vmulq_laneq_s16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_laneq_s16:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
  %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %a
  ret <8 x i16> %mul
 }
 
 define <2 x i32> @test_vmul_laneq_s32(<2 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmul_laneq_s32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
  %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %a
  ret <2 x i32> %mul
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmulq_laneq_s32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_laneq_s32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %a
  ret <4 x i32> %mul
 }
 
 define <4 x i16> @test_vmul_laneq_u16(<4 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmul_laneq_u16:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
  %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %a
  ret <4 x i16> %mul
 }
 
 define <8 x i16> @test_vmulq_laneq_u16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_laneq_u16:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
  %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %a
  ret <8 x i16> %mul
 }
 
 define <2 x i32> @test_vmul_laneq_u32(<2 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmul_laneq_u32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
  %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %a
  ret <2 x i32> %mul
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmulq_laneq_u32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_laneq_u32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %a
  ret <4 x i32> %mul
 }
 
 define <2 x float> @test_vfma_lane_f32(<2 x float> %a, <2 x float> %b, <2 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vfma_lane_f32:
-; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %mul = fmul <2 x float> %shuffle, %b
- %add = fadd <2 x float> %mul, %a
- ret <2 x float> %add
+ %lane = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
+ %0 = tail call <2 x float> @llvm.fma.v2f32(<2 x float> %lane, <2 x float> %b, <2 x float> %a)
+ ret <2 x float> %0
 }
 
+declare <2 x float> @llvm.fma.v2f32(<2 x float>, <2 x float>, <2 x float>)
+
 define <4 x float> @test_vfmaq_lane_f32(<4 x float> %a, <4 x float> %b, <2 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vfmaq_lane_f32:
-; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %mul = fmul <4 x float> %shuffle, %b
- %add = fadd <4 x float> %mul, %a
- ret <4 x float> %add
+ %lane = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %0 = tail call <4 x float> @llvm.fma.v4f32(<4 x float> %lane, <4 x float> %b, <4 x float> %a)
+ ret <4 x float> %0
 }
 
+declare <4 x float> @llvm.fma.v4f32(<4 x float>, <4 x float>, <4 x float>)
+
 define <2 x float> @test_vfma_laneq_f32(<2 x float> %a, <2 x float> %b, <4 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vfma_laneq_f32:
-; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %mul = fmul <2 x float> %shuffle, %b
- %add = fadd <2 x float> %mul, %a
- ret <2 x float> %add
+ %lane = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %0 = tail call <2 x float> @llvm.fma.v2f32(<2 x float> %lane, <2 x float> %b, <2 x float> %a)
+ ret <2 x float> %0
 }
 
 define <4 x float> @test_vfmaq_laneq_f32(<4 x float> %a, <4 x float> %b, <4 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vfmaq_laneq_f32:
-; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %mul = fmul <4 x float> %shuffle, %b
- %add = fadd <4 x float> %mul, %a
- ret <4 x float> %add
+ %lane = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %0 = tail call <4 x float> @llvm.fma.v4f32(<4 x float> %lane, <4 x float> %b, <4 x float> %a)
+ ret <4 x float> %0
 }
 
 define <2 x float> @test_vfms_lane_f32(<2 x float> %a, <2 x float> %b, <2 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vfms_lane_f32:
-; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %mul = fmul <2 x float> %shuffle, %b
- %sub = fsub <2 x float> %a, %mul
- ret <2 x float> %sub
+ %sub = fsub <2 x float> <float -0.000000e+00, float -0.000000e+00>, %v
+ %lane = shufflevector <2 x float> %sub, <2 x float> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
+ %0 = tail call <2 x float> @llvm.fma.v2f32(<2 x float> %lane, <2 x float> %b, <2 x float> %a)
+ ret <2 x float> %0
 }
 
 define <4 x float> @test_vfmsq_lane_f32(<4 x float> %a, <4 x float> %b, <2 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vfmsq_lane_f32:
-; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %mul = fmul <4 x float> %shuffle, %b
- %sub = fsub <4 x float> %a, %mul
- ret <4 x float> %sub
+ %sub = fsub <2 x float> <float -0.000000e+00, float -0.000000e+00>, %v
+ %lane = shufflevector <2 x float> %sub, <2 x float> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %0 = tail call <4 x float> @llvm.fma.v4f32(<4 x float> %lane, <4 x float> %b, <4 x float> %a)
+ ret <4 x float> %0
 }
 
 define <2 x float> @test_vfms_laneq_f32(<2 x float> %a, <2 x float> %b, <4 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vfms_laneq_f32:
-; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %mul = fmul <2 x float> %shuffle, %b
- %sub = fsub <2 x float> %a, %mul
- ret <2 x float> %sub
+ %sub = fsub <4 x float> <float -0.000000e+00, float -0.000000e+00, float -0.000000e+00, float -0.000000e+00>, %v
+ %lane = shufflevector <4 x float> %sub, <4 x float> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %0 = tail call <2 x float> @llvm.fma.v2f32(<2 x float> %lane, <2 x float> %b, <2 x float> %a)
+ ret <2 x float> %0
 }
 
 define <4 x float> @test_vfmsq_laneq_f32(<4 x float> %a, <4 x float> %b, <4 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vfmsq_laneq_f32:
-; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %mul = fmul <4 x float> %shuffle, %b
- %sub = fsub <4 x float> %a, %mul
- ret <4 x float> %sub
+ %sub = fsub <4 x float> <float -0.000000e+00, float -0.000000e+00, float -0.000000e+00, float -0.000000e+00>, %v
+ %lane = shufflevector <4 x float> %sub, <4 x float> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %0 = tail call <4 x float> @llvm.fma.v4f32(<4 x float> %lane, <4 x float> %b, <4 x float> %a)
+ ret <4 x float> %0
 }
 
 define <2 x double> @test_vfmaq_lane_f64(<2 x double> %a, <2 x double> %b, <1 x double> %v) {
 ; CHECK: test_vfmaq_lane_f64:
-; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[0]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <1 x double> %v, <1 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
- %mul = fmul <2 x double> %shuffle, %b
- %add = fadd <2 x double> %mul, %a
- ret <2 x double> %add
+ %lane = shufflevector <1 x double> %v, <1 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <2 x double> @llvm.fma.v2f64(<2 x double> %lane, <2 x double> %b, <2 x double> %a)
+ ret <2 x double> %0
 }
 
-define <2 x double> @test_vfmaq_laneq_f64_0(<2 x double> %a, <2 x double> %b, <2 x double> %v) {
-; CHECK: test_vfmaq_laneq_f64_0:
-; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
-entry:
- %shuffle = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
- %mul = fmul <2 x double> %shuffle, %b
- %add = fadd <2 x double> %mul, %a
- ret <2 x double> %add
-}
+declare <2 x double> @llvm.fma.v2f64(<2 x double>, <2 x double>, <2 x double>)
 
 define <2 x double> @test_vfmaq_laneq_f64(<2 x double> %a, <2 x double> %b, <2 x double> %v) {
 ; CHECK: test_vfmaq_laneq_f64:
-; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[1]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %mul = fmul <2 x double> %shuffle, %b
- %add = fadd <2 x double> %mul, %a
- ret <2 x double> %add
+ %lane = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
+ %0 = tail call <2 x double> @llvm.fma.v2f64(<2 x double> %lane, <2 x double> %b, <2 x double> %a)
+ ret <2 x double> %0
 }
 
 define <2 x double> @test_vfmsq_lane_f64(<2 x double> %a, <2 x double> %b, <1 x double> %v) {
 ; CHECK: test_vfmsq_lane_f64:
-; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
-entry:
- %shuffle = shufflevector <1 x double> %v, <1 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
- %mul = fmul <2 x double> %shuffle, %b
- %sub = fsub <2 x double> %a, %mul
- ret <2 x double> %sub
-}
-
-define <2 x double> @test_vfmsq_laneq_f64_0(<2 x double> %a, <2 x double> %b, <2 x double> %v) {
-; CHECK: test_vfmsq_laneq_f64_0:
-; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[0]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
- %mul = fmul <2 x double> %shuffle, %b
- %sub = fsub <2 x double> %a, %mul
- ret <2 x double> %sub
+ %sub = fsub <1 x double> <double -0.000000e+00>, %v
+ %lane = shufflevector <1 x double> %sub, <1 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <2 x double> @llvm.fma.v2f64(<2 x double> %lane, <2 x double> %b, <2 x double> %a)
+ ret <2 x double> %0
 }
 
 define <2 x double> @test_vfmsq_laneq_f64(<2 x double> %a, <2 x double> %b, <2 x double> %v) {
 ; CHECK: test_vfmsq_laneq_f64:
-; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[1]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %mul = fmul <2 x double> %shuffle, %b
- %sub = fsub <2 x double> %a, %mul
- ret <2 x double> %sub
+ %sub = fsub <2 x double> <double -0.000000e+00, double -0.000000e+00>, %v
+ %lane = shufflevector <2 x double> %sub, <2 x double> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
+ %0 = tail call <2 x double> @llvm.fma.v2f64(<2 x double> %lane, <2 x double> %b, <2 x double> %a)
+ ret <2 x double> %0
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlal_lane_s16(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_lane_s16:
-; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
  %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
  ret <4 x i32> %add
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlal_lane_s32(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_lane_s32:
-; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
  %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
  ret <2 x i64> %add
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlal_laneq_s16(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_laneq_s16:
-; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
  %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
  ret <4 x i32> %add
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlal_laneq_s32(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_laneq_s32:
-; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
  %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
  ret <2 x i64> %add
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlal_high_lane_s16(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_high_lane_s16:
-; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
  ret <4 x i32> %add
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlal_high_lane_s32(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_high_lane_s32:
-; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
  ret <2 x i64> %add
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlal_high_laneq_s16(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_high_laneq_s16:
-; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
  ret <4 x i32> %add
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlal_high_laneq_s32(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_high_laneq_s32:
-; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
  ret <2 x i64> %add
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlsl_lane_s16(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_lane_s16:
-; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
  %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
  ret <4 x i32> %sub
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlsl_lane_s32(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_lane_s32:
-; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
  %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
  ret <2 x i64> %sub
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlsl_laneq_s16(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_laneq_s16:
-; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
  %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
  ret <4 x i32> %sub
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlsl_laneq_s32(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_laneq_s32:
-; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
  %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
  ret <2 x i64> %sub
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlsl_high_lane_s16(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_high_lane_s16:
-; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
  ret <4 x i32> %sub
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlsl_high_lane_s32(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_high_lane_s32:
-; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
  ret <2 x i64> %sub
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlsl_high_laneq_s16(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_high_laneq_s16:
-; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
  ret <4 x i32> %sub
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlsl_high_laneq_s32(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_high_laneq_s32:
-; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
  ret <2 x i64> %sub
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlal_lane_u16(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_lane_u16:
-; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
  %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
  ret <4 x i32> %add
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlal_lane_u32(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_lane_u32:
-; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
  %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
  ret <2 x i64> %add
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlal_laneq_u16(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_laneq_u16:
-; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
  %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
  ret <4 x i32> %add
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlal_laneq_u32(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_laneq_u32:
-; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
  %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
  ret <2 x i64> %add
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlal_high_lane_u16(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_high_lane_u16:
-; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
  ret <4 x i32> %add
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlal_high_lane_u32(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_high_lane_u32:
-; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
  ret <2 x i64> %add
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlal_high_laneq_u16(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_high_laneq_u16:
-; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
  ret <4 x i32> %add
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlal_high_laneq_u32(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlal_high_laneq_u32:
-; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
  ret <2 x i64> %add
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlsl_lane_u16(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_lane_u16:
-; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
  %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
  ret <4 x i32> %sub
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlsl_lane_u32(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_lane_u32:
-; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
  %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
  ret <2 x i64> %sub
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlsl_laneq_u16(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_laneq_u16:
-; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
  %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
  ret <4 x i32> %sub
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlsl_laneq_u32(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_laneq_u32:
-; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
  %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
  ret <2 x i64> %sub
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlsl_high_lane_u16(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_high_lane_u16:
-; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
  ret <4 x i32> %sub
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlsl_high_lane_u32(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_high_lane_u32:
-; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
  ret <2 x i64> %sub
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmlsl_high_laneq_u16(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_high_laneq_u16:
-; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
  ret <4 x i32> %sub
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmlsl_high_laneq_u32(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmlsl_high_laneq_u32:
-; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
  ret <2 x i64> %sub
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmull_lane_s16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_lane_s16:
-; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmull_lane_s32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_lane_s32:
-; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vmull2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmull_lane_u16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_lane_u16:
-; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmull_lane_u32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_lane_u32:
-; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vmull2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmull_high_lane_s16(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_high_lane_s16:
-; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmull_high_lane_s32(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_high_lane_s32:
-; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vmull2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmull_high_lane_u16(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_high_lane_u16:
-; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmull_high_lane_u32(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_high_lane_u32:
-; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vmull2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmull_laneq_s16(<4 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_laneq_s16:
-; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmull_laneq_s32(<2 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_laneq_s32:
-; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vmull2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmull_laneq_u16(<4 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_laneq_u16:
-; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmull_laneq_u32(<2 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_laneq_u32:
-; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vmull2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmull_high_laneq_s16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_high_laneq_s16:
-; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmull_high_laneq_s32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_high_laneq_s32:
-; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vmull2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vmull_high_laneq_u16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_high_laneq_u16:
-; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vmull_high_laneq_u32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vmull_high_laneq_u32:
-; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vmull2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vqdmlal_lane_s16(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmlal_lane_s16:
-; CHECK: qdmlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqdmlal2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle) #2
- %vqdmlal4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqadds.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlal2.i) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vqdmlal2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %vqdmlal4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqadds.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlal2.i)
  ret <4 x i32> %vqdmlal4.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vqdmlal_lane_s32(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmlal_lane_s32:
-; CHECK: qdmlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vqdmlal2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle) #2
- %vqdmlal4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqadds.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlal2.i) #2
+ %vqdmlal2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %vqdmlal4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqadds.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlal2.i)
  ret <2 x i64> %vqdmlal4.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vqdmlal_high_lane_s16(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmlal_high_lane_s16:
-; CHECK: qdmlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqdmlal2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
- %vqdmlal4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqadds.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlal2.i) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vqdmlal2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %vqdmlal4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqadds.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlal2.i)
  ret <4 x i32> %vqdmlal4.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vqdmlal_high_lane_s32(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmlal_high_lane_s32:
-; CHECK: qdmlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vqdmlal2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
- %vqdmlal4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqadds.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlal2.i) #2
+ %vqdmlal2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %vqdmlal4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqadds.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlal2.i)
  ret <2 x i64> %vqdmlal4.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vqdmlsl_lane_s16(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmlsl_lane_s16:
-; CHECK: qdmlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqdmlsl2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle) #2
- %vqdmlsl4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqsubs.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlsl2.i) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vqdmlsl2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %vqdmlsl4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqsubs.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlsl2.i)
  ret <4 x i32> %vqdmlsl4.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vqdmlsl_lane_s32(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmlsl_lane_s32:
-; CHECK: qdmlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vqdmlsl2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle) #2
- %vqdmlsl4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqsubs.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlsl2.i) #2
+ %vqdmlsl2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %vqdmlsl4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqsubs.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlsl2.i)
  ret <2 x i64> %vqdmlsl4.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vqdmlsl_high_lane_s16(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmlsl_high_lane_s16:
-; CHECK: qdmlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqdmlsl2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
- %vqdmlsl4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqsubs.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlsl2.i) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vqdmlsl2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %vqdmlsl4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqsubs.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlsl2.i)
  ret <4 x i32> %vqdmlsl4.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vqdmlsl_high_lane_s32(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmlsl_high_lane_s32:
-; CHECK: qdmlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vqdmlsl2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
- %vqdmlsl4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqsubs.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlsl2.i) #2
+ %vqdmlsl2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %vqdmlsl4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqsubs.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlsl2.i)
  ret <2 x i64> %vqdmlsl4.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vqdmull_lane_s16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmull_lane_s16:
-; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vqdmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vqdmull_lane_s32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmull_lane_s32:
-; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vqdmull2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vqdmull_laneq_s16(<4 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmull_laneq_s16:
-; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vqdmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vqdmull_laneq_s32(<2 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmull_laneq_s32:
-; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vqdmull2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vqdmull_high_lane_s16(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmull_high_lane_s16:
-; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vqdmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vqdmull_high_lane_s32(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmull_high_lane_s32:
-; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vqdmull2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vqdmull_high_laneq_s16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmull_high_laneq_s16:
-; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[7]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
- %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 7, i32 7, i32 7, i32 7>
+ %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vqdmull2.i
 }
 
 define <2 x i64> @test_vqdmull_high_laneq_s32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmull_high_laneq_s32:
-; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
  %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
- %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i64> %vqdmull2.i
 }
 
 define <4 x i16> @test_vqdmulh_lane_s16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmulh_lane_s16:
-; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqdmulh2.i = tail call <4 x i16> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v4i16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vqdmulh2.i = tail call <4 x i16> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v4i16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i16> %vqdmulh2.i
 }
 
 define <8 x i16> @test_vqdmulhq_lane_s16(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmulhq_lane_s16:
-; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqdmulh2.i = tail call <8 x i16> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v8i16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vqdmulh2.i = tail call <8 x i16> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v8i16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %shuffle)
  ret <8 x i16> %vqdmulh2.i
 }
 
 define <2 x i32> @test_vqdmulh_lane_s32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmulh_lane_s32:
-; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vqdmulh2.i = tail call <2 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v2i32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vqdmulh2.i = tail call <2 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v2i32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i32> %vqdmulh2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vqdmulhq_lane_s32(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqdmulhq_lane_s32:
-; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqdmulh2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %shuffle) #2
+ %vqdmulh2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vqdmulh2.i
 }
 
 define <4 x i16> @test_vqrdmulh_lane_s16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqrdmulh_lane_s16:
-; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqrdmulh2.i = tail call <4 x i16> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v4i16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vqrdmulh2.i = tail call <4 x i16> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v4i16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
  ret <4 x i16> %vqrdmulh2.i
 }
 
 define <8 x i16> @test_vqrdmulhq_lane_s16(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
 ; CHECK: test_vqrdmulhq_lane_s16:
-; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqrdmulh2.i = tail call <8 x i16> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v8i16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vqrdmulh2.i = tail call <8 x i16> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v8i16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %shuffle)
  ret <8 x i16> %vqrdmulh2.i
 }
 
 define <2 x i32> @test_vqrdmulh_lane_s32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqrdmulh_lane_s32:
-; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vqrdmulh2.i = tail call <2 x i32> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v2i32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle) #2
+ %vqrdmulh2.i = tail call <2 x i32> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v2i32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
  ret <2 x i32> %vqrdmulh2.i
 }
 
 define <4 x i32> @test_vqrdmulhq_lane_s32(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
 ; CHECK: test_vqrdmulhq_lane_s32:
-; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vqrdmulh2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %shuffle) #2
+ %vqrdmulh2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %shuffle)
  ret <4 x i32> %vqrdmulh2.i
 }
 
 define <2 x float> @test_vmul_lane_f32(<2 x float> %a, <2 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vmul_lane_f32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
  %mul = fmul <2 x float> %shuffle, %a
  ret <2 x float> %mul
 }
 
+define <1 x double> @test_vmul_lane_f64(<1 x double> %a, <1 x double> %v) {
+; CHECK: test_vmul_lane_f64:
+; CHECK: fmul {{d[0-9]+}}, {{d[0-9]+}}, {{v[0-9]+}}.d[0]
+entry:
+ %0 = bitcast <1 x double> %a to <8 x i8>
+ %1 = bitcast <8 x i8> %0 to double
+ %extract = extractelement <1 x double> %v, i32 0
+ %2 = fmul double %1, %extract
+ %3 = insertelement <1 x double> undef, double %2, i32 0
+ ret <1 x double> %3
+}
+
 define <4 x float> @test_vmulq_lane_f32(<4 x float> %a, <2 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_lane_f32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
  %mul = fmul <4 x float> %shuffle, %a
@@ -1226,7 +1218,7 @@ entry:
 
 define <2 x double> @test_vmulq_lane_f64(<2 x double> %a, <1 x double> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_lane_f64:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmul {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[0]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <1 x double> %v, <1 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
  %mul = fmul <2 x double> %shuffle, %a
@@ -1235,34 +1227,37 @@ entry:
 
 define <2 x float> @test_vmul_laneq_f32(<2 x float> %a, <4 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vmul_laneq_f32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
  %mul = fmul <2 x float> %shuffle, %a
  ret <2 x float> %mul
 }
 
+define <1 x double> @test_vmul_laneq_f64(<1 x double> %a, <2 x double> %v) {
+; CHECK: test_vmul_laneq_f64:
+; CHECK: fmul {{d[0-9]+}}, {{d[0-9]+}}, {{v[0-9]+}}.d[1]
+entry:
+ %0 = bitcast <1 x double> %a to <8 x i8>
+ %1 = bitcast <8 x i8> %0 to double
+ %extract = extractelement <2 x double> %v, i32 1
+ %2 = fmul double %1, %extract
+ %3 = insertelement <1 x double> undef, double %2, i32 0
+ ret <1 x double> %3
+}
+
 define <4 x float> @test_vmulq_laneq_f32(<4 x float> %a, <4 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_laneq_f32:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
+ %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
  %mul = fmul <4 x float> %shuffle, %a
  ret <4 x float> %mul
 }
 
-define <2 x double> @test_vmulq_laneq_f64_0(<2 x double> %a, <2 x double> %v) {
-; CHECK: test_vmulq_laneq_f64_0:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
-entry:
- %shuffle = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
- %mul = fmul <2 x double> %shuffle, %a
- ret <2 x double> %mul
-}
-
 define <2 x double> @test_vmulq_laneq_f64(<2 x double> %a, <2 x double> %v) {
 ; CHECK: test_vmulq_laneq_f64:
-; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: fmul {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
  %mul = fmul <2 x double> %shuffle, %a
@@ -1271,64 +1266,1285 @@ entry:
 
 define <2 x float> @test_vmulx_lane_f32(<2 x float> %a, <2 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vmulx_lane_f32:
-; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmulx2.i = tail call <2 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f32(<2 x float> %a, <2 x float> %shuffle) #2
+ %vmulx2.i = tail call <2 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f32(<2 x float> %a, <2 x float> %shuffle)
  ret <2 x float> %vmulx2.i
 }
 
 define <4 x float> @test_vmulxq_lane_f32(<4 x float> %a, <2 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vmulxq_lane_f32:
-; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[1]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmulx2.i = tail call <4 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v4f32(<4 x float> %a, <4 x float> %shuffle) #2
+ %vmulx2.i = tail call <4 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v4f32(<4 x float> %a, <4 x float> %shuffle)
  ret <4 x float> %vmulx2.i
 }
 
 define <2 x double> @test_vmulxq_lane_f64(<2 x double> %a, <1 x double> %v) {
 ; CHECK: test_vmulxq_lane_f64:
-; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[0]
 entry:
  %shuffle = shufflevector <1 x double> %v, <1 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
- %vmulx2.i = tail call <2 x double> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f64(<2 x double> %a, <2 x double> %shuffle) #2
+ %vmulx2.i = tail call <2 x double> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f64(<2 x double> %a, <2 x double> %shuffle)
  ret <2 x double> %vmulx2.i
 }
 
 define <2 x float> @test_vmulx_laneq_f32(<2 x float> %a, <4 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vmulx_laneq_f32:
-; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmulx2.i = tail call <2 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f32(<2 x float> %a, <2 x float> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <2 x i32> <i32 3, i32 3>
+ %vmulx2.i = tail call <2 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f32(<2 x float> %a, <2 x float> %shuffle)
  ret <2 x float> %vmulx2.i
 }
 
 define <4 x float> @test_vmulxq_laneq_f32(<4 x float> %a, <4 x float> %v) {
 ; CHECK: test_vmulxq_laneq_f32:
-; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[{{[0-9]+}}]
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[3]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <4 x i32> <i32 1, i32 1, i32 1, i32 1>
- %vmulx2.i = tail call <4 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v4f32(<4 x float> %a, <4 x float> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <4 x i32> <i32 3, i32 3, i32 3, i32 3>
+ %vmulx2.i = tail call <4 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v4f32(<4 x float> %a, <4 x float> %shuffle)
  ret <4 x float> %vmulx2.i
 }
 
-define <2 x double> @test_vmulxq_laneq_f64_0(<2 x double> %a, <2 x double> %v) {
-; CHECK: test_vmulxq_laneq_f64_0:
-; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
+define <2 x double> @test_vmulxq_laneq_f64(<2 x double> %a, <2 x double> %v) {
+; CHECK: test_vmulxq_laneq_f64:
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[1]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
- %vmulx2.i = tail call <2 x double> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f64(<2 x double> %a, <2 x double> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
+ %vmulx2.i = tail call <2 x double> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f64(<2 x double> %a, <2 x double> %shuffle)
  ret <2 x double> %vmulx2.i
 }
 
-define <2 x double> @test_vmulxq_laneq_f64(<2 x double> %a, <2 x double> %v) {
-; CHECK: test_vmulxq_laneq_f64:
-; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[{{[0-9]+}}]
+define <4 x i16> @test_vmla_lane_s16_0(<4 x i16> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmla_lane_s16_0:
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
 entry:
- %shuffle = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> <i32 1, i32 1>
- %vmulx2.i = tail call <2 x double> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f64(<2 x double> %a, <2 x double> %shuffle) #2
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %b
+ %add = add <4 x i16> %mul, %a
+ ret <4 x i16> %add
+}
+
+define <8 x i16> @test_vmlaq_lane_s16_0(<8 x i16> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlaq_lane_s16_0:
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %b
+ %add = add <8 x i16> %mul, %a
+ ret <8 x i16> %add
+}
+
+define <2 x i32> @test_vmla_lane_s32_0(<2 x i32> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmla_lane_s32_0:
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %b
+ %add = add <2 x i32> %mul, %a
+ ret <2 x i32> %add
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlaq_lane_s32_0(<4 x i32> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlaq_lane_s32_0:
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %b
+ %add = add <4 x i32> %mul, %a
+ ret <4 x i32> %add
+}
+
+define <4 x i16> @test_vmla_laneq_s16_0(<4 x i16> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmla_laneq_s16_0:
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %b
+ %add = add <4 x i16> %mul, %a
+ ret <4 x i16> %add
+}
+
+define <8 x i16> @test_vmlaq_laneq_s16_0(<8 x i16> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlaq_laneq_s16_0:
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %b
+ %add = add <8 x i16> %mul, %a
+ ret <8 x i16> %add
+}
+
+define <2 x i32> @test_vmla_laneq_s32_0(<2 x i32> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmla_laneq_s32_0:
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %b
+ %add = add <2 x i32> %mul, %a
+ ret <2 x i32> %add
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlaq_laneq_s32_0(<4 x i32> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlaq_laneq_s32_0:
+; CHECK: mla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %b
+ %add = add <4 x i32> %mul, %a
+ ret <4 x i32> %add
+}
+
+define <4 x i16> @test_vmls_lane_s16_0(<4 x i16> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmls_lane_s16_0:
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %b
+ %sub = sub <4 x i16> %a, %mul
+ ret <4 x i16> %sub
+}
+
+define <8 x i16> @test_vmlsq_lane_s16_0(<8 x i16> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlsq_lane_s16_0:
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %b
+ %sub = sub <8 x i16> %a, %mul
+ ret <8 x i16> %sub
+}
+
+define <2 x i32> @test_vmls_lane_s32_0(<2 x i32> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmls_lane_s32_0:
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %b
+ %sub = sub <2 x i32> %a, %mul
+ ret <2 x i32> %sub
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlsq_lane_s32_0(<4 x i32> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlsq_lane_s32_0:
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %b
+ %sub = sub <4 x i32> %a, %mul
+ ret <4 x i32> %sub
+}
+
+define <4 x i16> @test_vmls_laneq_s16_0(<4 x i16> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmls_laneq_s16_0:
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %b
+ %sub = sub <4 x i16> %a, %mul
+ ret <4 x i16> %sub
+}
+
+define <8 x i16> @test_vmlsq_laneq_s16_0(<8 x i16> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlsq_laneq_s16_0:
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %b
+ %sub = sub <8 x i16> %a, %mul
+ ret <8 x i16> %sub
+}
+
+define <2 x i32> @test_vmls_laneq_s32_0(<2 x i32> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmls_laneq_s32_0:
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %b
+ %sub = sub <2 x i32> %a, %mul
+ ret <2 x i32> %sub
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlsq_laneq_s32_0(<4 x i32> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlsq_laneq_s32_0:
+; CHECK: mls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %b
+ %sub = sub <4 x i32> %a, %mul
+ ret <4 x i32> %sub
+}
+
+define <4 x i16> @test_vmul_lane_s16_0(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmul_lane_s16_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %a
+ ret <4 x i16> %mul
+}
+
+define <8 x i16> @test_vmulq_lane_s16_0(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmulq_lane_s16_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %a
+ ret <8 x i16> %mul
+}
+
+define <2 x i32> @test_vmul_lane_s32_0(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmul_lane_s32_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %a
+ ret <2 x i32> %mul
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmulq_lane_s32_0(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmulq_lane_s32_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %a
+ ret <4 x i32> %mul
+}
+
+define <4 x i16> @test_vmul_lane_u16_0(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmul_lane_u16_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %a
+ ret <4 x i16> %mul
+}
+
+define <8 x i16> @test_vmulq_lane_u16_0(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmulq_lane_u16_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %a
+ ret <8 x i16> %mul
+}
+
+define <2 x i32> @test_vmul_lane_u32_0(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmul_lane_u32_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %a
+ ret <2 x i32> %mul
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmulq_lane_u32_0(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmulq_lane_u32_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %a
+ ret <4 x i32> %mul
+}
+
+define <4 x i16> @test_vmul_laneq_s16_0(<4 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmul_laneq_s16_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %a
+ ret <4 x i16> %mul
+}
+
+define <8 x i16> @test_vmulq_laneq_s16_0(<8 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmulq_laneq_s16_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %a
+ ret <8 x i16> %mul
+}
+
+define <2 x i32> @test_vmul_laneq_s32_0(<2 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmul_laneq_s32_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %a
+ ret <2 x i32> %mul
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmulq_laneq_s32_0(<4 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmulq_laneq_s32_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %a
+ ret <4 x i32> %mul
+}
+
+define <4 x i16> @test_vmul_laneq_u16_0(<4 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmul_laneq_u16_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i16> %shuffle, %a
+ ret <4 x i16> %mul
+}
+
+define <8 x i16> @test_vmulq_laneq_u16_0(<8 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmulq_laneq_u16_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <8 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <8 x i16> %shuffle, %a
+ ret <8 x i16> %mul
+}
+
+define <2 x i32> @test_vmul_laneq_u32_0(<2 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmul_laneq_u32_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <2 x i32> %shuffle, %a
+ ret <2 x i32> %mul
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmulq_laneq_u32_0(<4 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmulq_laneq_u32_0:
+; CHECK: mul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = mul <4 x i32> %shuffle, %a
+ ret <4 x i32> %mul
+}
+
+define <2 x float> @test_vfma_lane_f32_0(<2 x float> %a, <2 x float> %b, <2 x float> %v) {
+; CHECK: test_vfma_lane_f32_0:
+; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %lane = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <2 x float> @llvm.fma.v2f32(<2 x float> %lane, <2 x float> %b, <2 x float> %a)
+ ret <2 x float> %0
+}
+
+define <4 x float> @test_vfmaq_lane_f32_0(<4 x float> %a, <4 x float> %b, <2 x float> %v) {
+; CHECK: test_vfmaq_lane_f32_0:
+; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %lane = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <4 x float> @llvm.fma.v4f32(<4 x float> %lane, <4 x float> %b, <4 x float> %a)
+ ret <4 x float> %0
+}
+
+define <2 x float> @test_vfma_laneq_f32_0(<2 x float> %a, <2 x float> %b, <4 x float> %v) {
+; CHECK: test_vfma_laneq_f32_0:
+; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %lane = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <2 x float> @llvm.fma.v2f32(<2 x float> %lane, <2 x float> %b, <2 x float> %a)
+ ret <2 x float> %0
+}
+
+define <4 x float> @test_vfmaq_laneq_f32_0(<4 x float> %a, <4 x float> %b, <4 x float> %v) {
+; CHECK: test_vfmaq_laneq_f32_0:
+; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %lane = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <4 x float> @llvm.fma.v4f32(<4 x float> %lane, <4 x float> %b, <4 x float> %a)
+ ret <4 x float> %0
+}
+
+define <2 x float> @test_vfms_lane_f32_0(<2 x float> %a, <2 x float> %b, <2 x float> %v) {
+; CHECK: test_vfms_lane_f32_0:
+; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %sub = fsub <2 x float> <float -0.000000e+00, float -0.000000e+00>, %v
+ %lane = shufflevector <2 x float> %sub, <2 x float> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <2 x float> @llvm.fma.v2f32(<2 x float> %lane, <2 x float> %b, <2 x float> %a)
+ ret <2 x float> %0
+}
+
+define <4 x float> @test_vfmsq_lane_f32_0(<4 x float> %a, <4 x float> %b, <2 x float> %v) {
+; CHECK: test_vfmsq_lane_f32_0:
+; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %sub = fsub <2 x float> <float -0.000000e+00, float -0.000000e+00>, %v
+ %lane = shufflevector <2 x float> %sub, <2 x float> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <4 x float> @llvm.fma.v4f32(<4 x float> %lane, <4 x float> %b, <4 x float> %a)
+ ret <4 x float> %0
+}
+
+define <2 x float> @test_vfms_laneq_f32_0(<2 x float> %a, <2 x float> %b, <4 x float> %v) {
+; CHECK: test_vfms_laneq_f32_0:
+; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %sub = fsub <4 x float> <float -0.000000e+00, float -0.000000e+00, float -0.000000e+00, float -0.000000e+00>, %v
+ %lane = shufflevector <4 x float> %sub, <4 x float> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <2 x float> @llvm.fma.v2f32(<2 x float> %lane, <2 x float> %b, <2 x float> %a)
+ ret <2 x float> %0
+}
+
+define <4 x float> @test_vfmsq_laneq_f32_0(<4 x float> %a, <4 x float> %b, <4 x float> %v) {
+; CHECK: test_vfmsq_laneq_f32_0:
+; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %sub = fsub <4 x float> <float -0.000000e+00, float -0.000000e+00, float -0.000000e+00, float -0.000000e+00>, %v
+ %lane = shufflevector <4 x float> %sub, <4 x float> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <4 x float> @llvm.fma.v4f32(<4 x float> %lane, <4 x float> %b, <4 x float> %a)
+ ret <4 x float> %0
+}
+
+define <2 x double> @test_vfmaq_laneq_f64_0(<2 x double> %a, <2 x double> %b, <2 x double> %v) {
+; CHECK: test_vfmaq_laneq_f64_0:
+; CHECK: fmla {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[0]
+entry:
+ %lane = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <2 x double> @llvm.fma.v2f64(<2 x double> %lane, <2 x double> %b, <2 x double> %a)
+ ret <2 x double> %0
+}
+
+define <2 x double> @test_vfmsq_laneq_f64_0(<2 x double> %a, <2 x double> %b, <2 x double> %v) {
+; CHECK: test_vfmsq_laneq_f64_0:
+; CHECK: fmls {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[0]
+entry:
+ %sub = fsub <2 x double> <double -0.000000e+00, double -0.000000e+00>, %v
+ %lane = shufflevector <2 x double> %sub, <2 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %0 = tail call <2 x double> @llvm.fma.v2f64(<2 x double> %lane, <2 x double> %b, <2 x double> %a)
+ ret <2 x double> %0
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlal_lane_s16_0(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_lane_s16_0:
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
+ ret <4 x i32> %add
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlal_lane_s32_0(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_lane_s32_0:
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
+ ret <2 x i64> %add
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlal_laneq_s16_0(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_laneq_s16_0:
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
+ ret <4 x i32> %add
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlal_laneq_s32_0(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_laneq_s32_0:
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
+ ret <2 x i64> %add
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlal_high_lane_s16_0(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_high_lane_s16_0:
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
+ ret <4 x i32> %add
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlal_high_lane_s32_0(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_high_lane_s32_0:
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
+ ret <2 x i64> %add
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlal_high_laneq_s16_0(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_high_laneq_s16_0:
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
+ ret <4 x i32> %add
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlal_high_laneq_s32_0(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_high_laneq_s32_0:
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
+ ret <2 x i64> %add
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlsl_lane_s16_0(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_lane_s16_0:
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
+ ret <4 x i32> %sub
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlsl_lane_s32_0(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_lane_s32_0:
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
+ ret <2 x i64> %sub
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlsl_laneq_s16_0(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_laneq_s16_0:
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
+ ret <4 x i32> %sub
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlsl_laneq_s32_0(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_laneq_s32_0:
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
+ ret <2 x i64> %sub
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlsl_high_lane_s16_0(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_high_lane_s16_0:
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
+ ret <4 x i32> %sub
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlsl_high_lane_s32_0(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_high_lane_s32_0:
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
+ ret <2 x i64> %sub
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlsl_high_laneq_s16_0(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_high_laneq_s16_0:
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
+ ret <4 x i32> %sub
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlsl_high_laneq_s32_0(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_high_laneq_s32_0:
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
+ ret <2 x i64> %sub
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlal_lane_u16_0(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_lane_u16_0:
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
+ ret <4 x i32> %add
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlal_lane_u32_0(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_lane_u32_0:
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
+ ret <2 x i64> %add
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlal_laneq_u16_0(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_laneq_u16_0:
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
+ ret <4 x i32> %add
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlal_laneq_u32_0(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_laneq_u32_0:
+; CHECK: mlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
+ ret <2 x i64> %add
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlal_high_lane_u16_0(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_high_lane_u16_0:
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
+ ret <4 x i32> %add
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlal_high_lane_u32_0(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_high_lane_u32_0:
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
+ ret <2 x i64> %add
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlal_high_laneq_u16_0(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_high_laneq_u16_0:
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %add = add <4 x i32> %vmull2.i, %a
+ ret <4 x i32> %add
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlal_high_laneq_u32_0(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlal_high_laneq_u32_0:
+; CHECK: mlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %add = add <2 x i64> %vmull2.i, %a
+ ret <2 x i64> %add
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlsl_lane_u16_0(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_lane_u16_0:
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
+ ret <4 x i32> %sub
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlsl_lane_u32_0(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_lane_u32_0:
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
+ ret <2 x i64> %sub
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlsl_laneq_u16_0(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_laneq_u16_0:
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
+ ret <4 x i32> %sub
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlsl_laneq_u32_0(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_laneq_u32_0:
+; CHECK: mlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
+ ret <2 x i64> %sub
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlsl_high_lane_u16_0(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_high_lane_u16_0:
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
+ ret <4 x i32> %sub
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlsl_high_lane_u32_0(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_high_lane_u32_0:
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
+ ret <2 x i64> %sub
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmlsl_high_laneq_u16_0(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_high_laneq_u16_0:
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %sub = sub <4 x i32> %a, %vmull2.i
+ ret <4 x i32> %sub
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmlsl_high_laneq_u32_0(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmlsl_high_laneq_u32_0:
+; CHECK: mlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %sub = sub <2 x i64> %a, %vmull2.i
+ ret <2 x i64> %sub
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmull_lane_s16_0(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmull_lane_s16_0:
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmull_lane_s32_0(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmull_lane_s32_0:
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vmull2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmull_lane_u16_0(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmull_lane_u16_0:
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmull_lane_u32_0(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmull_lane_u32_0:
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vmull2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmull_high_lane_s16_0(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmull_high_lane_s16_0:
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmull_high_lane_s32_0(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmull_high_lane_s32_0:
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vmull2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmull_high_lane_u16_0(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmull_high_lane_u16_0:
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmull_high_lane_u32_0(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmull_high_lane_u32_0:
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vmull2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmull_laneq_s16_0(<4 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmull_laneq_s16_0:
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmull_laneq_s32_0(<2 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmull_laneq_s32_0:
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vmull2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmull_laneq_u16_0(<4 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmull_laneq_u16_0:
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmull_laneq_u32_0(<2 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmull_laneq_u32_0:
+; CHECK: mull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vmull2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmull_high_laneq_s16_0(<8 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmull_high_laneq_s16_0:
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmulls.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmull_high_laneq_s32_0(<4 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmull_high_laneq_s32_0:
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmulls.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vmull2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vmull_high_laneq_u16_0(<8 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vmull_high_laneq_u16_0:
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vmullu.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vmull_high_laneq_u32_0(<4 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vmull_high_laneq_u32_0:
+; CHECK: mull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vmullu.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vmull2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vqdmlal_lane_s16_0(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqdmlal_lane_s16_0:
+; CHECK: qdmlal {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmlal2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %vqdmlal4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqadds.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlal2.i)
+ ret <4 x i32> %vqdmlal4.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vqdmlal_lane_s32_0(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqdmlal_lane_s32_0:
+; CHECK: qdmlal {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmlal2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %vqdmlal4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqadds.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlal2.i)
+ ret <2 x i64> %vqdmlal4.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vqdmlal_high_lane_s16_0(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqdmlal_high_lane_s16_0:
+; CHECK: qdmlal2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmlal2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %vqdmlal4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqadds.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlal2.i)
+ ret <4 x i32> %vqdmlal4.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vqdmlal_high_lane_s32_0(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqdmlal_high_lane_s32_0:
+; CHECK: qdmlal2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmlal2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %vqdmlal4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqadds.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlal2.i)
+ ret <2 x i64> %vqdmlal4.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vqdmlsl_lane_s16_0(<4 x i32> %a, <4 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqdmlsl_lane_s16_0:
+; CHECK: qdmlsl {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmlsl2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %b, <4 x i16> %shuffle)
+ %vqdmlsl4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqsubs.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlsl2.i)
+ ret <4 x i32> %vqdmlsl4.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vqdmlsl_lane_s32_0(<2 x i64> %a, <2 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqdmlsl_lane_s32_0:
+; CHECK: qdmlsl {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmlsl2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %b, <2 x i32> %shuffle)
+ %vqdmlsl4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqsubs.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlsl2.i)
+ ret <2 x i64> %vqdmlsl4.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vqdmlsl_high_lane_s16_0(<4 x i32> %a, <8 x i16> %b, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqdmlsl_high_lane_s16_0:
+; CHECK: qdmlsl2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %b, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmlsl2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ %vqdmlsl4.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqsubs.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %vqdmlsl2.i)
+ ret <4 x i32> %vqdmlsl4.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vqdmlsl_high_lane_s32_0(<2 x i64> %a, <4 x i32> %b, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqdmlsl_high_lane_s32_0:
+; CHECK: qdmlsl2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %b, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmlsl2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ %vqdmlsl4.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqsubs.v2i64(<2 x i64> %a, <2 x i64> %vqdmlsl2.i)
+ ret <2 x i64> %vqdmlsl4.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vqdmull_lane_s16_0(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqdmull_lane_s16_0:
+; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vqdmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vqdmull_lane_s32_0(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqdmull_lane_s32_0:
+; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vqdmull2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vqdmull_laneq_s16_0(<4 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqdmull_laneq_s16_0:
+; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vqdmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vqdmull_laneq_s32_0(<2 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqdmull_laneq_s32_0:
+; CHECK: qdmull {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vqdmull2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vqdmull_high_lane_s16_0(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqdmull_high_lane_s16_0:
+; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vqdmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vqdmull_high_lane_s32_0(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqdmull_high_lane_s32_0:
+; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vqdmull2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vqdmull_high_laneq_s16_0(<8 x i16> %a, <8 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqdmull_high_laneq_s16_0:
+; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <8 x i16> %a, <8 x i16> undef, <4 x i32> <i32 4, i32 5, i32 6, i32 7>
+ %shuffle = shufflevector <8 x i16> %v, <8 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmull2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmull.v4i32(<4 x i16> %shuffle.i, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vqdmull2.i
+}
+
+define <2 x i64> @test_vqdmull_high_laneq_s32_0(<4 x i32> %a, <4 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqdmull_high_laneq_s32_0:
+; CHECK: qdmull2 {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle.i = shufflevector <4 x i32> %a, <4 x i32> undef, <2 x i32> <i32 2, i32 3>
+ %shuffle = shufflevector <4 x i32> %v, <4 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmull2.i = tail call <2 x i64> @llvm.arm.neon.vqdmull.v2i64(<2 x i32> %shuffle.i, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i64> %vqdmull2.i
+}
+
+define <4 x i16> @test_vqdmulh_lane_s16_0(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqdmulh_lane_s16_0:
+; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmulh2.i = tail call <4 x i16> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v4i16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i16> %vqdmulh2.i
+}
+
+define <8 x i16> @test_vqdmulhq_lane_s16_0(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqdmulhq_lane_s16_0:
+; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmulh2.i = tail call <8 x i16> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v8i16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %shuffle)
+ ret <8 x i16> %vqdmulh2.i
+}
+
+define <2 x i32> @test_vqdmulh_lane_s32_0(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqdmulh_lane_s32_0:
+; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmulh2.i = tail call <2 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v2i32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i32> %vqdmulh2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vqdmulhq_lane_s32_0(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqdmulhq_lane_s32_0:
+; CHECK: qdmulh {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqdmulh2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqdmulh.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vqdmulh2.i
+}
+
+define <4 x i16> @test_vqrdmulh_lane_s16_0(<4 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqrdmulh_lane_s16_0:
+; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.4h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqrdmulh2.i = tail call <4 x i16> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v4i16(<4 x i16> %a, <4 x i16> %shuffle)
+ ret <4 x i16> %vqrdmulh2.i
+}
+
+define <8 x i16> @test_vqrdmulhq_lane_s16_0(<8 x i16> %a, <4 x i16> %v) {
+; CHECK: test_vqrdmulhq_lane_s16_0:
+; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.8h, {{v[0-9]+}}.h[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x i16> %v, <4 x i16> undef, <8 x i32> zeroinitializer
+ %vqrdmulh2.i = tail call <8 x i16> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v8i16(<8 x i16> %a, <8 x i16> %shuffle)
+ ret <8 x i16> %vqrdmulh2.i
+}
+
+define <2 x i32> @test_vqrdmulh_lane_s32_0(<2 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqrdmulh_lane_s32_0:
+; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vqrdmulh2.i = tail call <2 x i32> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v2i32(<2 x i32> %a, <2 x i32> %shuffle)
+ ret <2 x i32> %vqrdmulh2.i
+}
+
+define <4 x i32> @test_vqrdmulhq_lane_s32_0(<4 x i32> %a, <2 x i32> %v) {
+; CHECK: test_vqrdmulhq_lane_s32_0:
+; CHECK: qrdmulh {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x i32> %v, <2 x i32> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vqrdmulh2.i = tail call <4 x i32> @llvm.arm.neon.vqrdmulh.v4i32(<4 x i32> %a, <4 x i32> %shuffle)
+ ret <4 x i32> %vqrdmulh2.i
+}
+
+define <2 x float> @test_vmul_lane_f32_0(<2 x float> %a, <2 x float> %v) {
+; CHECK: test_vmul_lane_f32_0:
+; CHECK: fmul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %mul = fmul <2 x float> %shuffle, %a
+ ret <2 x float> %mul
+}
+
+define <4 x float> @test_vmulq_lane_f32_0(<4 x float> %a, <2 x float> %v) {
+; CHECK: test_vmulq_lane_f32_0:
+; CHECK: fmul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = fmul <4 x float> %shuffle, %a
+ ret <4 x float> %mul
+}
+
+define <2 x float> @test_vmul_laneq_f32_0(<2 x float> %a, <4 x float> %v) {
+; CHECK: test_vmul_laneq_f32_0:
+; CHECK: fmul {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %mul = fmul <2 x float> %shuffle, %a
+ ret <2 x float> %mul
+}
+
+define <1 x double> @test_vmul_laneq_f64_0(<1 x double> %a, <2 x double> %v) {
+; CHECK: test_vmul_laneq_f64_0:
+; CHECK: fmul {{d[0-9]+}}, {{d[0-9]+}}, {{v[0-9]+}}.d[0]
+entry:
+ %0 = bitcast <1 x double> %a to <8 x i8>
+ %1 = bitcast <8 x i8> %0 to double
+ %extract = extractelement <2 x double> %v, i32 0
+ %2 = fmul double %1, %extract
+ %3 = insertelement <1 x double> undef, double %2, i32 0
+ ret <1 x double> %3
+}
+
+define <4 x float> @test_vmulq_laneq_f32_0(<4 x float> %a, <4 x float> %v) {
+; CHECK: test_vmulq_laneq_f32_0:
+; CHECK: fmul {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %mul = fmul <4 x float> %shuffle, %a
+ ret <4 x float> %mul
+}
+
+define <2 x double> @test_vmulq_laneq_f64_0(<2 x double> %a, <2 x double> %v) {
+; CHECK: test_vmulq_laneq_f64_0:
+; CHECK: fmul {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %mul = fmul <2 x double> %shuffle, %a
+ ret <2 x double> %mul
+}
+
+define <2 x float> @test_vmulx_lane_f32_0(<2 x float> %a, <2 x float> %v) {
+; CHECK: test_vmulx_lane_f32_0:
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmulx2.i = tail call <2 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f32(<2 x float> %a, <2 x float> %shuffle)
+ ret <2 x float> %vmulx2.i
+}
+
+define <4 x float> @test_vmulxq_lane_f32_0(<4 x float> %a, <2 x float> %v) {
+; CHECK: test_vmulxq_lane_f32_0:
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x float> %v, <2 x float> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmulx2.i = tail call <4 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v4f32(<4 x float> %a, <4 x float> %shuffle)
+ ret <4 x float> %vmulx2.i
+}
+
+define <2 x double> @test_vmulxq_lane_f64_0(<2 x double> %a, <1 x double> %v) {
+; CHECK: test_vmulxq_lane_f64_0:
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <1 x double> %v, <1 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmulx2.i = tail call <2 x double> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f64(<2 x double> %a, <2 x double> %shuffle)
+ ret <2 x double> %vmulx2.i
+}
+
+define <2 x float> @test_vmulx_laneq_f32_0(<2 x float> %a, <4 x float> %v) {
+; CHECK: test_vmulx_laneq_f32_0:
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.2s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmulx2.i = tail call <2 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f32(<2 x float> %a, <2 x float> %shuffle)
+ ret <2 x float> %vmulx2.i
+}
+
+define <4 x float> @test_vmulxq_laneq_f32_0(<4 x float> %a, <4 x float> %v) {
+; CHECK: test_vmulxq_laneq_f32_0:
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.4s, {{v[0-9]+}}.s[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <4 x float> %v, <4 x float> undef, <4 x i32> zeroinitializer
+ %vmulx2.i = tail call <4 x float> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v4f32(<4 x float> %a, <4 x float> %shuffle)
+ ret <4 x float> %vmulx2.i
+}
+
+define <2 x double> @test_vmulxq_laneq_f64_0(<2 x double> %a, <2 x double> %v) {
+; CHECK: test_vmulxq_laneq_f64_0:
+; CHECK: mulx {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.2d, {{v[0-9]+}}.d[0]
+entry:
+ %shuffle = shufflevector <2 x double> %v, <2 x double> undef, <2 x i32> zeroinitializer
+ %vmulx2.i = tail call <2 x double> @llvm.aarch64.neon.vmulx.v2f64(<2 x double> %a, <2 x double> %shuffle)
  ret <2 x double> %vmulx2.i
 }
 

More information about the llvm-commits mailing list