[cfe-commits] r158113 - /cfe/trunk/docs/LibTooling.html

Manuel Klimek klimek at google.com
Wed Jun 6 14:30:34 PDT 2012


Author: klimek
Date: Wed Jun  6 16:30:34 2012
New Revision: 158113

URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project?rev=158113&view=rev
Log:
Puts the linktime dependencies into stupid-ld-required order, as proposed by Jordan Rose.

Modified:
    cfe/trunk/docs/LibTooling.html

Modified: cfe/trunk/docs/LibTooling.html
URL: http://llvm.org/viewvc/llvm-project/cfe/trunk/docs/LibTooling.html?rev=158113&r1=158112&r2=158113&view=diff
==============================================================================
--- cfe/trunk/docs/LibTooling.html (original)
+++ cfe/trunk/docs/LibTooling.html Wed Jun  6 16:30:34 2012
@@ -190,17 +190,17 @@
 <p>To link a binary using the tooling infrastructure, link in the following
 libraries:
 <ul>
-<li>Analysis</li>
-<li>AST</li>
-<li>Basic</li>
-<li>Driver</li>
-<li>Edit</li>
+<li>Tooling</li>
 <li>Frontend</li>
-<li>Lex</li>
+<li>Driver</li>
+<li>Serialization</li>
 <li>Parse</li>
 <li>Sema</li>
-<li>Serialization</li>
-<li>Tooling</li>
+<li>Analysis</li>
+<li>Edit</li>
+<li>AST</li>
+<li>Lex</li>
+<li>Basic</li>
 </ul>
 </p>
 

More information about the cfe-commits mailing list